Matthew Ward via Suzy Ward, 25 september, 2017

Matthew Ward via Suzy Ward, 25 september 2017

 

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Ökande bekymmer kring Nordkorea har lett till förfrågningar som ”Kan rymdskepp landa om ET-närvaro skulle motverka ett kärnvapenkrig?” och kommentarer som ”Det skulle vara till stor hjälp om ET avslöjas och rymdskepp landar!” Kära, låt oss försäkra er att den eskalerande retoriken inte kommer att leda till kärnvapenkrig och om några missiler med kärnvapenspetsar avfyras, kommer rymdfarkosternas besättningar att förhindra detonationen.

När det gäller avslöjande och landningar står sig fortfarande det som vi berättade för en tid sedan: Gud ansvarar för tidpunkten för avslöjandet, eftersom bara han kan veta när säkerheten är säkerställd för besättningarna som landar och jordens befolkning. Det slutgiltiga officiella erkännandet om extra terrestriell närvaro kommer att skräddarsys för just den tidpunkten, men vi har inte hört talas om några förändringar i grundplanen. I alla nationella system via en ”telecast”- stråle kommer internationellt respekterade personer tillkännage att välvilligt inställda civilisationer finns närvarande i vårt solsystem och några kommer att landa omedelbart. Därefter kommer välkända dignitärer hälsa besättningar välkomna, när de stiger ur sina skepp. Om inte just vid den tidpunkten, så kort därefter, kommer medlemmar i vår universella familj, som tilldelas olika uppdrag runt om i världen att introduceras i en ”telecast”-konferens.

När jordens befolkning har blivit bekanta med sina besökare – kommer ljus varelser i hela detta universum glädja sig över att se jordens folk blanda sig med dessa familjemedlemmar! – Forskarna bland dem och era specialgrupper kommer att sammanställa sina idéer och teknologier. Därmed kan arbetet på allvar börja med att återställa planeten till sitt ursprungliga skick.

Till läsare som frågar om det är sant, att avslöjandet kommer att ske den 21 december 2017 säger vi att inget ska anses vara omöjligt, men räkna inte med det. Illuminati vill inte ens att folk spekulerar om att vänliga utomjordingar kan existera ljusår från oss. För att förhindra avslöjande och tillkännagivandet av NESARA, som planerades den 11 september 2001, utfördes ”9/11” där det amerikanska folket förråddes av sin egen valda regering och sedan dess har Illuminati framgångsrikt lyckats dölja sanningen om den ökända attacken och informationen, som borde ha blivit känd vid den tiden.

Andra civilisationers absoluta närvaro kommer officiellt att avslöjas, men vänligen vänta er inte ett datum för detta. På Internets – mörka källor cirkulerar meddelanden, som anger olika fiktiva tidpunkter. Fiktiva tidpunkter för händelser, som de vet inte kommer att inträffa. När datumet passerar men händelsen uteblir skapas sannolikt reaktioner såsom desillusion, besvikelse, modlöshet eller ilska. Känslor, som emitterar låga vibrationer, vilka de mörka livnär sig på. Om händelsen inte inträffar övertygas människor efterhand om att inget kanaliserat meddelande är trovärdigt, vilket blir en dubbel ”mörk kupp”.

Vi vill ha svar på våra frågor om ”crop circles” på grund av cirklarnas relevans för upplysningar och landningar. Ni kommer att få det. För det första är cirklarna gjorda av konstnärer, vi kan säga ombord på några av rymdfarkosterna, som omger planeten. De koncentrerar sig på mentala bilder, vilka skapar elektromagnetiska ”kopior”, som energimässigt överförs till utvalda fält, där de böjer kornstråna exakt enligt konstnärernas invecklade detaljer.

Vissa cirklar överför meddelanden, men det är mycket sällsynt om mottagarna skulle kunna göra rätt tolkningar, så mönstren är främst för skönhet och vördnad. Vi föreslår att det är inte nödvändigt att tolka cirklarna för att uppskatta dessa aspekter. Av betydligt större betydelse är deras syfte: De är konkreta bevis för att andra högt utvecklade civilisationer finns i närheten. Eftersom de kan resa till jorden, har de säkert förmåga att invadera, men det har de inte gjort.

Under fyrtio år har dessa fantastiska mönster, som uppträder överallt i Storbritannien, men också i många andra länder, numera över tusen, som har förvirrat era forskare och ledare. Detta ensamt skulle kunna orsaka att vanliga medier aldrig nämner dem, men den verkliga orsaken till censur är att deras precision och plötsliga utseende inte kan utföras av mänskliga händer – vem åstadkommer detta?

Illuminati vet. Därför, använder de sitt inflytande i film- och elektroniska spelindustrin, där utomjordingar avbildas som groteska varelser, som vill erövra jorden och förstöra eller förslava dess innevånare. Om mänskligheten kände till de otaliga sätt som dessa besökare i er rymd har hjälpt planeten skulle välkomnas med öppna armar. När de landar kommer deras extraordinära teknologi underlätta planetens miljöåterställning. De borde välkomnas med öppna armar dessa attraktiva, trevliga, kärleksfulla människor från andra världar, som vi inte behöver frukta överhuvudtaget.

Men de mörka är beroende av mänsklighetens energi av rädsla för sin överlevnad. Således måste de, tillsammans förhindra att deras skepp landar fullastade med ny okänd teknik. De har lyckats med detta genom att hålla er värld i en ständig slags oro på olika sätt. Även om startandet av krig, terrorism och virulenta smittsamma sjukdomar har skapat det mest utbredda kaoset och rädslan, så fungerar också de ekonomiska förutsättningarna och det urspårade vädret lika bra. Ett exempel är den ovanliga serien av katastrofala stormar som deras medlöpare startade eller förstärkte i USA. Om geoengineering kan skyllas på Ryssland, kommer det att bli ännu fler hämndfulla sanktioner mot president Putin för att han vägrar samarbeta med dem.

Rymdskepps besättningarna minskar den katastrofala effekten av vind och vatten i den utsträckning de kan, men dessa händelser är personliga tragedier för de miljontals människor, som påverkas direkt.

Upprensning av bråte och återuppbyggnad av skadade områden utgör svåra skattemässiga och logistiska situationer för de drabbade regionerna. Men de positiva effekterna av mäktiga stormar, vilket också gäller för bränder och jordbävningar, oavsett om det är för Moder Jords natur eller mänsklighet är större än de negativa effekterna. De rensar ut negativitet så att det inte kan ackumuleras och bli ett matförråd för mörka sinnen och hjärtan. De är möjligheter för miljontals själar att uppleva utvalda karmiska lektioner. Utbrottet av böner över hela världen, volontärer och förnödenheter från avlägsna länder och grunderna för gräsrotsbistånd till de drabbade befolkningarna – kärleksljus i handling – ökar ytterligare vibrationer på planeten och i samhället. Varje förödande händelse ger större medvetenhet om att andens enhet tjänar alla människor långt mer än den splittring som de mörka försöker att vidmakthålla.

”Vad beror det på att Matthew inte talar om reptiloiderna som rör sig runt på planeten? De som finns i regeringen, i media och de som är ”shapeshifters? Varför nämner han inte striden som pågår mellan gott och ont och med det menar jag Satanism, djävulen? ”Låt oss först säga att inte alla reptiloider på jorden är mörka och inte alla mörkliknande individer är reptiloider. Förvisso, några är – kungligheter som har behållit sina blodlinjer rena, medlemmar av de ”härskande familjerna” som gifter sig med att kombinera sina förmögenheter och makt och vissa personer som har starkt inflytande på regeringarna – men fler människor än reptiloider är övertygande mörka och samtliga är ”sprattelgubbar” för de mörka styrkorna utanför planeten. Precis som det finns ljusa mänskliga civilisationer, så finns det ljusa reptiloid civilisationer. De senare är angelägna om att skingra den felaktiga tron ​​att deras art är synonym med mörkret och de arbetar sida vid sida med andra arter för att motverka sina mörka släktingars ansträngningar, var de än förekommer i universum.

Varje arts DNA är unik, men det är inte skillnaden i fysiologi, som leder till gudomlig eller illvilliga vägar. Det handlar om val av fri vilja val, som görs av någon individ i vilken art som helst – en själ kan vara väl utvecklad i vissa aspekter och ändå ha förlorat sitt ljus utom gnistan som är dess livskraft. Det är dock DNA från reptiloiderna utanför och på planeten som gör det möjligt för dem att överglänsa jordens civilisation i intelligens och manifesterande förmåga – det är därför de kan skifta form – det lilla antalet personer som är avkomma till en människa och en reptiloid ärver delar av DNA från båda. Återigen skillnaden i utseende har ingenting att göra med de medvetna val vilka leder en person mot ljuset eller mörkret.

Kära bröder och systrar, helt enkelt genom att vara utstrålar ni ljus och vi uppmanar er att tänka på att nå alla som har fallit ner i mörkret – de är de som mest av allt behöver ljus. Det är frånvaron av den kraftfullaste kraften i universum, som motiverar dem att fylla sitt tomrum genom att orsaka rädsla hos andra. De behöver energins låga vibrationer för att vidmakthålla sig själv och undertrycka sina egna rädslor. De uppfattar sig som världens rättfärdiga härskare och de är rädda för att förlora kontrollen om ljusets höga vibrationer når den. Det är exakt vad ljuset gör, men det de ser som sin undergång skulle vara deras frälsning! Ljusets tsunami, samma energi som kärlek, som ni skickar ut, hjälper dem att övervinna mörkret som hållit dem fängslade.

Nu ska jag tala om mig själv genom att berätta om de två reptiloid befälhavarna, som kom till Nirvana för drygt 20 år sedan. Deras avsikt var att förklara för rådet hur deras styrkor skulle stoppa invasionen av vår galax från en annan galax. Deras intelligens och rättframma beskrivningen av sina förmågor var imponerande, men det var deras syfte att stiga fram, som var särskilt anmärkningsvärt. Reptiloiderna är allmänt kända för att endast respektera civilisationer som utmärker sig som krigare och skicklighet med vapen; ändå ville de att rådet skulle förstå hur de skulle skydda Jordens Ande och alla andra världar i denna galax där kärleksljuset regerar.

Ni kanske är intresserad av att veta att befälhavarnas kroppar var kortare och smalare än de flesta vuxna människor, de hade inget hår, deras hud var grå, deras ögon var svarta och piercade. Det kanske inte låter tilltalande, men de tydliga, tysta, självmedvetna männen i enkla skräddarsydda uniformer såg ganska distingerade ut. Reptiloiderna i andra civilisationer kan ha ett mycket annorlunda utseende, de kan manifestera vilka former de önskar och byta till en annan på ett ögonblick.

Efter konferensen fick en av cheferna tillstånd från rådet att överföra en presentation för en bok till min mamma och hans upplysande information ingick i ett meddelande för några år sedan. [Horiss ’presentation och beskrivning av hans folk och hemland är ett kapitel i Universums röster och en del av meddelandet den 24 juni 2009.] Tack, mamma.

En liten reflektion om det högre perspektivet på ”striden mellan gott och ont” är ljus vs. frånvaro av ljus; Djävul och Satan är namn som personifierar de mörka krafterna, det stora universella kraftfältet som omfattar den energi som emitteras av alla tankar, känslor och handlingar med negativa anknytning. Religiösa övertygelser utformade av de själv-betjänade få, så att de kan kontrollera massorna har ett Högsta Väsen som bestämmer vart folk kommer hamna när de dör. Om de bedöms vara ”bra”, belönas de genom att gå till en vilsam plats och stanna där för alltid; om de bedöms som ”onda”, hamnar de i ett evigt helvete, som styrs av Djävulen eller Satan. Dessa övertygelser, som under århundraden har orsakat massiv blodsutgjutelse i Guds namn, Allah eller någon annan beteckning för det Högsta Väsen i detta universum, har ingen koppling med den universella verkligheten där både ”gott” och ”ont” är energi-strömmar med positiva eller negativa anknytning. Tack vare ljuset som strålas till jorden och ljusarbetares ljus utstrålning förminskas trons kraft som baseras på och förverkligas på lögner.

Kära familj, vi vet att ni vill att detta och alla andra framsteg i medvetande och andlig medvetenhet ska komma betydligt snabbare. Vi vet också att ni inte minns att civilisationen har tagit så lång tid som 50 000 år i ert koncept av tid för att komma dit där ni är nu. Men snälla se de fantastiska framsteg som ert ljus har hjälpt till att uppnå, eftersom världstransformationen började för bara drygt 80 år sedan.

Ni är aldrig ensamma i ert uppdrag för att hjälpa jordens folk att vakna. Vi och alla andra ljus varelser stödjer er med den oföränderliga kraften av ovillkorlig kärlek.

_________________________

Kärlek och fred

Suzanne Ward

Webbplats: Matthew Books

E-post: suzy@matthewbooks.com

 

Du gillar kanske också...