Meddelande från din Ljusvärdinna | Augusti 2023

 

Meddelande från din Ljusvärdinna | Augusti 2023

KVANTUPPVAKNANDET Utgåva #292

Augusti 2023

Från Din Värdinna av Ljus:

När jag förbereder mig för den 35:e 8:8 Lejonport-workshopen trycker och drar universum i min hjärna och försöker sträcka mig in i nya insikter som saltvattentaffy (kola) en varm sommardag. Som en blinkande skylt svävar orden ”självuppfyllande profetia” upp till ytan. En självuppfyllande profetia är en förutsägelse som får sig själv att vara sann på grund av den troendes beteende. Självuppfyllande betyder ”framkallad som ett resultat av att ha förutsagts eller omtalats till en punkt av manifestation”, profetia hänvisar till den faktiska förutsägelsen. En annan definition av självuppfyllande profetia är att någon ”förutsäger” eller förväntar sig något, och denna ”förutsägelse” eller förväntan blir sann bara för att personen tror på den. I denna virtuella värld vi alla lever i är självuppfyllande profetior bara en tweet bort.

Ett exempel på detta är en bankstängning på grund av rykten om att den skulle stängas. Detta skapar en ”kausal loop” som har en egen livskraft. Ryktet förstorar allt, folk får panik och börjar ta ut sina pengar från banken, vilket tvingar banken att stänga och profetian att uppfyllas. Vi ser detta ständigt på global nivå. Många av dessa profetior faller platt, andra fortsätter att utveckla en berättelse, oavsett hur mycket vi försökte kväva den i starten med våra böner. Falska övertygelser har en egen livskraft. Så hur kväver man en negativ självuppfyllande profetia i starten? Du skapar en större glänsande självuppfyllande profetia! Varje självuppfyllande profetia, oavsett hur liten den är (som att berätta för din chef en vit lögn och sedan behöva leva ut den vita lögnen när den kom till liv) kommer så småningom att skapa en ”kasual loop”. I dessa virtuella tider kommer framtida historien att skrivas om eftersom alla jordens självuppfyllande profetior fortfarande twittrar och twittrar för alltid via det oändliga molnet.

En kausal loop är en cirkulär kedja av variabler som påverkar varandra. En variabel påverkar en andra variabel, som i sin tur påverkar en tredje variabel, och framåt. Kasual loopen är energetiskt kopplad till Kasualchakrat som kraftfullt aktiveras vid denna tidpunkt i historien. Kausalchakrat tillåter ett tvåvägsflöde av energi och ljus från de högre världarna. Kausalchakrat har ett kraftfullt syfte eftersom det ger sökaren en djup och intim koppling till andevärlden. Det är genom kausalchakrat vi får meddelanden, information och inspiration som gör att vi kan se helheten via intuition. Kausalchakrat är kopplat till månen och är som din egen personliga måne, absorberar och utstrålar gudomligt helande feminint ljus. Månen är en uppstigen satellit som rymmer de högre aspekterna av det gudomliga feminina.

Varje tanke är en tidsdel som kräver omedelbart beaktande. Varje minut som går är som ett kosmiskt presentkort som ska spenderas på den destination du väljer. Belopp och värden på detta presentkort är strukturerade och omdefinierade för att passa jordens behov och önskemål. När ljusets puls förstärks i proportion till önskade resultat flyttar den sitt medvetande framåt genom tiden för att titta på var och en av dess föreställningar. Att se hur de spenderar sin livskraft. Det som är mindre än i tid och värde multipliceras och utökas när Valen uppenbart ses för vad de döljer. En evolutionär våglängd av expansion i direkt proportion till skaparens puls, känns på cellnivå. Tiden när den väl blockeras ses för sin flexibilitet, böjning framåt eller bakåt använder samma energi.

När mänskligheten förändrar sin medvetenhet om vad rum och tid är, kommer hon att frigöra sig från bojorna av sina tidigare val som fortsätter att begränsa livet. Molekylerna av liv, frihet och strävan efter lycka strömmar fram genom tid och rum utan att tveka. Mänskligheten har den medfödda förmågan att bli de ”mästare” som hon aktivt böjer sig för. Att ta emot stjärnnycklarna är centrum för denna sanning. Stjärnor och galaxer lever i människokroppen och DNA. De är stjärnfångar av materia och antimateria, som begär att bli befriade.Universum går framåt med eller utan dig kära du. Slutförandet av de gamla programmen snabbar på när de nya koderna skickas till jorden via den kosmiska pulsen. Allt förstärks som ebbar och floder av ljus.

När Tankeformer av ljus samlas in och omvärderas, kommer alla att stå till svars för tid, hur de spenderar den, hur de ser den. Fysisk bearbetning är nödvändig för att påskynda processen för människan att flytta in i ett ljusare levande ljus. En stor gåva väntar de som är starka nog att stanna på ljusets, involutionens och evolutionens väg. De som är rättfärdiga i ljus, tanke och handling ses genom sändandet av sina avsikter. De ska lyftas högt för att befrias från ett hotande molekylärt fall.

En kropp av tro måste finnas innan detta kan hända. Gåvorna av det som är heligt kommer till en plats av mättnad och mognad och ett ljusfyllt program kommer att slutföras. Ljusmedvetenhet från externa källor kommer att överföras. Gamla sätt att tänka kommer att flyta ut. Nya föreställningar kommer att skapas i en excellent hastighet som ger liv åt alla tankar och ord. Gudomliga frön som har varit rädda för att gro fram tills nu slår rot i denna högre atmosfär av ljus. Genom att leva på en plats av ljus och bära ett plagg av kärlek kommer mänskligheten att kunna flytta förbi det intergalaktiska stängslet till en plats med nya energikoder.Stjärnnycklar ges som svar på ett ramaskri från framtiden. Mänskligheten kommer återigen att få verktyg att rädda sig själv från en självinducerad koma.

Översättning: Lars-Eric

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *