Namnen på Stora Tal och RV-Processen av D. James, 4 februari 2018

Namnen på Stora Tal och RV-Processen av D. James, 4 februari 2018

Per Staffan 5 februari 2018

Så att IDC-familjen inte ser ut som idioter framför er framtida förmögenhetsförvaltare. Nedan finns de korrekta namnen på stora siffror:

Större Tal Än en Biljon

Siffran noll spelar en mycket viktig roll när man hanterar mycket stora tal. Det hjälper att följa dessa multiplar om 10, eftersom ju större antalen är, desto fler nollor behövs det.

I nedanstående tabell listas namnet på talet i den första kolumnen i, den andra anger antalet nollor som följer på initialsiffran, medan den tredje berättar hur många grupper av tre nollor du behöver för att skriva ut varje tal.

Namn Antal Nollor Grupper av (3) Nollor
Tio 1    (10)
Hundra 2    (100)
Tusen 3 1 (1,000)
Tio tusen 4    (10,000)
Hundra tusen 5    (100,000)
Miljon 6 2 (1,000,000)
Miljard 9 3 (1,000,000,000)
Biljon 12 4 (1,000,000,000,000)
Biljard 15 5
Triljon 18 6
Triljard 21 7
Kvadriljon 24 8
Kvadriljard 27 9
Kvintiljon 30 10
Kvintiljard 33 11
Sextiljon 36 12
Sextiljard 39 13
Septiljon 42 14
Septiljard 45 15
Oktiljon 48 16
Oktiljard 51 17
Noniljon 54 18
Noniljard 57 19
Deciljon 60 20
Deciljard 63 21
Undeciljon 303 101

Alla Dessa Nollor

En tabell, som den ovan, kan säkert vara till hjälp när du listar namnen på alla efterföljande tal beroende på hur många nollor de har. Men det kan vara verkligt överväldigande att se bara hur en del av dessa tal ser ut.

Nedan visas en lista, inklusive alla nollor, för talen upp till en kvintiljard. Som jämförelse är det lite mer än hälften av talen i tabellen ovan.

Tio: 10 (1 nolla)
Hundra: 100 (2 nollor)
Tusen: 1000 (3 nollor)
Tio tusen 10,000 (4 nollor)
Hundra tusen 100,000 (5 nollor)
Miljon 1,000,000 (6 nollor)
Miljard 1,000,000,000 (9 nollor)
Biljon 1,000,000,000,000 (12 nollor)
Biljard 1,000,000,000,000,000 (15 nollor)
Triljon 1,000,000,000,000,000,000 (18 nollor)
Triljard 1,000,000,000,000,000,000,000 (21 nollor)
Kvadriljon 1,000,000,000,000,000,000,000,000 (24 nollor)
Kvadriljard 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (27 nollor)
Kvintiljon 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (30 nollor)
Kvintiljard 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (33 nollor)

(1 Trillion i det amerikanska systemet, liksom på ZIM-sedlarna motsvarar en Biljon i det svenska systemet. )

Nollor Ordnade i Grupper av Tre

Med undantag för relativt små tal är namnen på grupper av nollor reserverade för tre nollor. Man skriver tal med mellanslag som skiljer uppsättningar av tre nollor så att det är lättare att läsa och förstå värdet. Till exempel skriver man en miljon som 1 000 000 i stället för 1000000.

Ett annat exempel är att det är mycket lättare att komma ihåg att en biljon är skriven med fyra uppsättningar av tre nollor än att räkna ut än 12 separata nollor. Medan du kanske tror att det är ganska enkelt, vänta bara tills du måste räkna 27 nollor för en Kvadriljard eller 303 nollor för en Undeciljon.

Det är då du är tacksam för att du bara måste komma ihåg nio och 101 uppsättningar av tre nollor.

Tal Med Mycket Stort Antal Nollor

Talet googol (betecknat av Milton Sirotta) har 100 nollor efter sig. Sirotta kom på namnet på numret när han bara var 9 år gammal. Så här ser siffran ut, inklusive alla nödvändiga nollor:

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Tycker du att det talet är stort? Vad sägs om googolplex, som är en etta följd av en googol av nollor.

Googolplexen är så stor att den inte har någon meningsfull användning än. Talet är större än antalet atomer i universum.

YTTERLIGARE NOTERINGAR:

De av oss som har Dong, Dinar & Zim är INVESTERARE

Investerarprocess för att kassera in våra fordringar:

 1. NESARA/GESARA MÅSTE OFFENTLIGGÖRAS! INGA OM ELLER MEN !!
 2. Den Globala valutaomvärderingen offentliggörs. (har INGET SOM HELST att göra med Dinaren.
 3. Globala Välståndspaketen kommer att levereras.
 4. En avgiftsfri (eller FELAKTIGT KALLAT 800-nummer) kommer att släppas.
 5. Vi sätter upp vår EGEN inväxlingstid med Callcenter-folket.

6 Vi växlar in, sätter upp tillfälliga truster TILLS vi kan utarbeta vår egen trust så som vi vill att trusten ska se ut. (Trust≈Stiftelse i Sverige)

 1. EFTER att vi har satt upp VÅR PERSONLIGA trust med banken, så kan vi göra större inköp (gör INTE NÅGRA STORA KÖP FÖRRÄN DIN TRUST HAR LAGTS UPP!!!)
 2. Få banken att teckna en NDA med dig! Så att om DE NÅGONSIN säger någonting offentligt vilka vi är, de rika som ger pengar bort, så stämmer vi dem. Det är så enkelt. LÅT INTE banken tvinga dig att underteckna en NDA med DEM, det behövs INTE.
 3. ALLA pengarna vi växlar in är VÅRA! De kan INTE användas för något ont eller av mörkret!!
 4. Om någon vill ge bort pengar från din investering/som nu har växlats in, diskutera med din FÖRMÖGENHETSFÖRVALTARE. LÅT INTE någon guru se, röra vid, lukta på eller veta att du har en krona. DE KOMMER ATT BEHÅLLA DEM FÖR SIG SJÄLVA!!! BE DEM ATT TA EN PROMENAD!! NER FRÅN EN KORT PIR!
 5. Håll tät kontakt med din förmögenhetsförvaltare så att de kan hjälpa dig att investera korrekt, få affärer att växa, hjälpa till att anställa folk etc. BANKIRERNA KOMMER ATT VARA DÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG!! TILL SKILLNAD FRÅN DEM som försöker stjäla pengarna innan (eller nu) NESARA/GESARA har meddelats.

YTTERLIGARE NOTERINGAR:

 1. NÄR VÄL NESARA HAR ANNONSERATS, KOMMER FEDERAL RESERVE ATT VARA STÄNGD FÖR ALLTID!
 2. NÄR NESARA HAR OFFENTLIGGJORTS, KOMMER IRS (Skattemyndigheten) ATT SLUTA ATT STJÄLA DINA PENGAR VIA ILLEGALA INKOMSTSKATTER. IRS kommer ENDAST att vara intresserade av intäkter från försäljning av NYA HEM och NYA BILAR, och så långt jag kan komma ihåg ÄR DET ALLT!
 3. När du växlar in KOMMER DU ATT BEHÅLLA ALLA DINA PENGAR!!! INGA SKATTER!!!

Nu när vi är några veckor från inväxling, gå och njut av livet!!

 1. James

 

 

 

Översättning

Lars-Eric

Du gillar kanske också...