Per Beronius, 5 april

Tema: Problemet och dess lösning som tvillingar föds

Var människas Gudomliga födslorätt

Leva i frid och fred

Integritet en självklarhet

I den bästa av världar

Men i praktiken fungerar det inte alltid så

Det har nog merparten av oss fått erfara

Livet inte var dag en dans på rosor

Det händer stundom

Att mörkerkrafter tränger sig på

Vad kan vi göra då

Till att börja med skicka ljus, och sedan

Inget universalrecept står till buds

Ej ett lättfångat byte

Vi får tålmodigt laga efter läge

Men ett med säkerhet vi vet

Varje problem har sin egen unika lösning

Sin egen färg och form

På detta vis lär livet sannolikt sig te

Tills 3D-världens tillkortakommanden

Bakom oss vi lämnat

Kvantsprånget till högre dimensioner ett faktum

Där ljuset har sin boning

Till dess får vi oss tåla

Göra det bästa vi kan, av vad än

Som på vägen möter, mörker eller ljus

Lösa varje problem efter bästa förmåga

Inget om detta att hymla

I buskarna huka

Mörkret kan inte för evigt överleva

I denna tid vid ingången till Tusenårsriket

Är vi på väg mot den evighetens punkt

Där blott kärlek, skönhet

Och sanning är

Allt har sin tid i evigheten

Problemet och dess lösning som tvillingar föds

Allt har sin utmätta tid

I 3D-världen

* *   *

Mottagen av Per Beronius

———————————————–

Du gillar kanske också...