Judas Iskariot, 3 april

Judas Iskariot

Fredag 3 april 2015

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. En lång dag har förlöpt, en historisk dag för många. En sorgens och en glädjens dag samtidigt. En sorg för allt lidande som den här planeten har utstått. En glädje för att det nu är slut på allt lidande och en ny tid har börjat. Att det pyr lite här och där hindrar inte att den nya eran har börjat. Det är dags att se skönheten i världen mina vänner. Det är med kärlek ni ska se på världen det är då allt förändras. Förändringarna sker både inom dig och utom dig. Tillit och kärlek är det som tar dig framåt och gör dig stark idag. Rädslan förminskas och försvinner i kärlekens ljus. Ingenting är så svårt att göra när man följer sitt hjärtas väg och låter kärleken styra sina handlingar. Ju fler vi är som följer vårt hjärta, ju större stordåd sker här på jorden. Se på ”kajorna” tillsammans så är vi starka. Tillsammans löser vi alla hinder och börjar om på nytt. Ni har all potential, ni har allt mod, ni har styrkan det är ingen match för er. Det enda ni behöver ha är tillit och kärlek till ”allt som är”.

Det händer mycket nu kära barn. Det är som att rulla ett klot nerför en sluttning och det rullar fortare och fortare ju längre ner det kommer. Det är som med ljuset, först sipprar det fram lite här och där, sen sprider sig ljusstrålarna med allt större hastighet. Det är nu det händer kära barn, det är nu förvandlingen sker från det mörka till det ljusa. Var förvissade om att ni nu lämnar mörkret för ljuset. Det här sker överallt på planeten idag. Allt som lever oavsett vilken skepnad den levande befinner sig i. I mikrokosmos såväl som i makrokosmos. Förändringarna sker in i minsta cell och ger kännbara förändringar för alla. Många börjar se världen lite klarare nu och få ett bättre perspektiv på sig själva och världen de lever i. Det är då man kan börja handla efter ett bättre mål både för sig själv och andra. Allt du gör för dig själv gör du ju också för andra. Vill du ha ett bättre liv och förutsättningar för dig och din familj, så ger du också andra samma sak utan att ens behöva tänka på det. Det blir en följd av dina handlingar. Så var kärleksfull mot dig själv och du är kärleksfull mot andra på ett sunt sätt. Med det menas att du har funnit kärleken i ditt hjärta och med hjärtat i högsätet kan inget gå fel. Allt blir ljust och kärleksfullt längs den väg ni vandrar. Allt ni rör vid förvandlas och lämnar en positiv känsla eller märke efter sig. Andra kan trampa på samma stig och lättare ta till sig de ljusa energierna och låta sina gåvor komma upp till ytan. Ni blir ett lyckligare och lyckligare folk där gåvorna och glädjen avlöser varandra.

Ni har inte hela bilden än men en del börjar förstå var det bär hän och är väldigt entusiastiska för den framtid som ni går tillmötes. De får en massa energi av alla de visioner som de nu börjar skåda och förstå att människorna nu är på väg mot.

Lyckan står er bi kära Jordbor. Den är inte långt borta. Arbetet med er själva börjar nu bära frukt och sprida sig utåt mot er omvärld. Allt måste ju börja i det lilla för att sen gå över i det stora. En del stora saker är på gång och många saker kommer att hända slag i slag. Allt är förberett för att det ska gå så smidigt som möjligt, för att så lite oro som möjligt ska drabba de olika befolkningarna i världen. På sikt kommer det att bli bättre för alla. Det är kärleken som håller er samman. Så var rädda om den.

 

Tänk, känn och var i kärlek mina barn så blir allt bra.

Med så mycket kärlek

Judas

You may also like...