“QFS och GCR är Gyllene” av Ron Giles, 10 december, 2018

“QFS och GCR är Gyllene” av Ron Giles – 9.12.2018

Per Staffan 10 december 2018

“QFS och GCR är Gyllene” av Ron Giles – 9.12.2018

Lockfåglarna lurar på IDC, och försöker att diskreditera den största ekonomiska utvecklingen av alla tider … Quantum Financial System. Detta missförstånd kan vara ett resultat av att QFS inte har någon jämförelse med någonting som någonsin har presenterats för världen tidigare. Det är som en antigravitations-maskin jämfört med en bil. Det finns ingen verklig grund för att förstå denna teknik. Den har ingen jämförelse, den har ingen motsvarighet i avancerad teknik som någon har haft tidigare. Den är ny. Den regerar överlägset med den teknik som används för att uppnå den finansiella säkerheten och transparensen som vi som valutahållare behöver för att utföra våra humanitära mål. Med QFS kan vi översvämma världen med guldbaserade valutor vilka är avsedda att eliminera det gamla Kabal-systemet med central kontroll över alla finansiella transaktioner.

Med aktiveringen av QFS kommer Alliansen att ha fullständigt förstört Centralbanken, banksystemet som utformades för att förstöra världsekonomin och sätta världsbefolkningen i skuldslaveri. Sanningen är att QFS har körts parallellt med Centralbankssystemet i flera månader och har motstått många hackande försök av Kabalen att stjäla medel. Många bankirer har arresterats som ett resultat. Stackars djävlar, de har besegrats. Ja! (ordlek)

Kan någon av oss tro att detta kommer att hända utan att de föraktliga kastar allt och vad som helst på oss för att förhindra att detta händer? Skulle de inte aktivera varje Kaballockfågel, varje vidrig falsk flagga, allt och vad som helst för att hindra att detta händer? Aldrig i livet. De tar sitt sista andetag innan vikten av deras ”dödsplaner” kommer kraschande ner på deras patetiska, babybloddrickande kroppar.

Vad är det med QFS som stoppar dem i spåren? Låt oss ta en titt.

Vi jordbor, har inte tekniken att bekämpa de gamla sätten, så Himlarna måste ingripa med utomjordiska eller kanske andra dimensionella tekniker för att göra jobbet. Vi vet att detta är sant när det inbäddat i Kvantdatorn finns en intelligens som ligger i icke-3D-skapelser. Ingen 3D-skapelse innehåller en kännande varelse som förkroppsligar skapelsen som en levande enhet. Det var därför de var tvungna att skapa artificiell intelligens (AI), de var tvungna att komma fram med någonting för att ta platsen för ett känslomässigt väsen. En andlig entitet åkallades för att komplettera den fysiska skapelsen för alla skapelser ovanför den fjärde dimensionen. Vår jord är en levande enhet med livskraften av den Planetära Logos. QFS anses vara levande med en Kvantvälvillig Intelligens som interagerar med varje finansiell transaktion någonstans i finanssektorn, för att säkerställa att den är; laglig, med äganderätt och transparent. Om man förstår Kvantfysiken kan man förstå vilken effekt denna Kvantintelligens har på varje finansiell transaktion som går igenom det Kvantfinansiella Systemet. Den kan inte komprometteras.

Guld-backade valutor.

Endast guldbackade valutor som har ett digitalt guldcertifikat kan överföras via QFS. Punkt. Guldcertifikatet hänvisar till ett serienummer på en guldtacka som hålls i reserv för att backa upp valutan. Utomjordiska teknologier används för att hålla det guld i karantän som används för att backa upp valutor. Det finns inget sätt att som det kan bli stulet på eller tas ut ur de säkra valven där de lagras. Det är anledningen till att det kallas guldbackad valuta, den måste referera tillbaka till den guldtacka som stöder den. Referenser till ”tillgångsbaserade valutor” är processen att upprätta en valuta baserad på tillgångar i ursprungslandet. Tillgångar är berättigandet att fastställa hur mycket valuta som finns tillgängligt i ett land, men alla valörer måste avstämmas inom QFS och ges ett guldcertifikat för att vara aktiva inom QFS. Om tillgångarna utvinns eller extraheras från jorden kommer de att säljas på marknaden som vilken annan vara som helst. Denna process är enorm och ingen liten sak att genomföra. Men det är en process som krävs för att säkerställa värdet på de globala valutorna som används i QFS. Om några Fiat-valutor inte kan sammanjämkas som rena, klara och icke-terroristiska och inte är etablerade för att stödja olagliga aktiviteter, vilket diskvalificerar de flesta Fiat-valutor, blir det inte en laglig valuta i QFS. Punkt. Om du äger Fiat valutor och har fått dem genom att göra lagliga aktiviteter kommer de att bytas ut mot guld-backade valutor i banken. Ordet här är ”sammanjämkning” och sammanjämkningen sker genom en välvillig kännande varelse från den femte dimensionen. Välkommen välvilliga syster, dina tjänster uppskattas.

Utan möjligheten att förena gamla pengar med det nya QFS kommer alla centralbanksaktiviteter att upphöra att ha relevans inom det nya finansiella systemet. Alla länder som inte är GESARA/NESARA-kompatibla kommer att lämnas utanför QFS och kommer så småningom att bli utelämnade från internationell handel. Deras båtlaster av olja eller spannmål, eller vad det nu är, är fortfarande värdefulla men hur skall en GESARA-kompatibel nation kunna betala för varor till en icke-medlem i QFS? Pengarna kommer inte att överföras. Icke-kompatibla länder, om några, kommer att överlämnas till byteshandel eller utarbeta ett kreditutbyte med andra länder, ett system som för närvarande inte är inrättat för att göra affärer på någon relevant nivå. Prata om tredje världens länder – icke-kompatibla länder kommer att förvandlas till fjärde eller femte världens länder.

GCR – Global Currency Reset

Alliansen kommer att använda en specifik kvantitativ formel för att fastställa hur mycket valuta som finns tillgängligt, ”inom landet”, för att vara guldbackad i QFS. Resultaten av formeln kommer att fastställa ett verkligt värde på ett lands tillgångar mot ett annat. Det finns mycket mer guld än vad som behövs för att uppnå guldbackande av alla världsvalutor. En gång etablerat genom GCR kommer priset på guld att vara irrelevant. Om guldpriset går upp går värdet på alla valutor också upp, vilket resulterar i ingen nettoförändring av det nominella värdet på alla valutor. Formeln inkluderar; tillgångar i marken, landets ekonomi, befolkning (vilket är ett lands tillgång), och ett antal andra faktorer för att bestämma landets värde. Denna formel tillämpas på varje land så att alla valutor kommer att vara i par med alla andra länder. Tillämpningen av formeln och det gemensamma värdet av allt guld betyder att ett lands valuta har samma värde som ett annat lands valuta. Detta kallas Global Currency Reset – återställning av alla valutor i paritet med alla andra världsvalutor och de har alla ett guldcertifikat för att validera autenticiteten. Det är kravet för att varje land ska kunna använda återställningsformeln och tillämpa de globala standarderna så att QFS kan fungera som planerat. Det är därför som ett land måste vara GESARA-kompatibelt för att delta i QFS.

Detta är min förståelse. Jag hoppas att det ger lika mycket mening för dig som det gör för mig. QFS och GCR är Gyllene.

 

Ron Giles

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...