Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 21 november, 2018

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 21 november, 2018

 

Jag är Judas och jag vill tacka er så mycket för ert arbete..Jag har säkert gjort det många gånger. Vi kan göra det många gånger igen. Det är ett stort arbete ni har tagit på er här på jorden, inte bara ni som sitter här inne utan många andra. Det finns många ljusarbetare över hela världen som arbetar just nu för vår jords uppstigning och också för er egen uppstigning, mänsklighetens uppstigning, som vi är i. Hittills har vi bara stigit upp en och en, men det är nu det är meningen att det ska bli en kollektiv uppstigning och då blir det genast lite större. Det är därför vi påminner om att ni ska vara i edra hjärtan och det är därför vi påminner er om att ni ska försöka rensa så mycket som ni kan av allt det gamla som ni haft med er. En del kommer ni ihåg och en del kommer ni inte ihåg men ni kan få många ledtrådar från er barndom. Om ni tänker tillbaka på vad som hände när ni var små och något som inte var så bra så vet ni att det kan vara ett gammalt mönster som ni tagit med er, något som ni nu ska befria er ifrån så att ni kan gå lite lättare framåt för ju mer vi rensar och befriar oss ifrån det idag ju lättare blir våra steg och ljusare blir våra steg och våra tankar. Det är ett stort arbete som många av er just nu håller på med. För att ni befinner er på olika nivåer så kan en del kan få rensa och går en lättare väg just nu. Andra kan ha det lite besvärligt, men trösta er då med att det blir lättare för varje gång ni tar ett steg för att släppa det gamla och förlåta och acceptera er själva precis som den ni är. Det finns fortfarande omedvetna människor kvar och dessa kanske behöver hjälp med att väckas både av er och av det ljus som just nu höjer medvetenheten på jorden. Vår Fader Gud ha sänt ned ett ljus, ett starkare ljus, som just nu ökar på den medvetenheten. Den går djupt och den går djupt in i edra hjärtan men ni har er fria vilja om ni vill släppa in det här ljuset eller inte. Jag ser nu att det är många som gör det. Det är många som sträcker upp sina händer för att ta emot ljuset. Dom vet att mörkret inom dem kan komma upp men de väljer ljuset, de väljer att arbeta i ljusets tjänst. Det här är modigt. Det är då ni står med svärdet i er hand och kämpar för ert ljus som nu ska få lysa över jorden. Jag tackar så mycket för att jag fick komma fram och säga detta till er. Stor kärlek från mig Judas.

You may also like...