Saint Germain via Nancy Tate, 30 juli

Saint Germain, 30 juli

30 juli, 2015

Kanal: Nancy Tate

 

Jag är Saint Germain, som åter är med er genom denna, och jag har en del nyheter för er. Det finns i talande stund ett pågående utbyte av fonderna som kommer att cirkulera runt denna glob vid tiden då alla kretsar av delande är klara och öppna för de som är i en sinnesstämning av att en humanitär välsignelse kommer deras väg.

Jag säger er detta nu, för när det blev klart för mig att ni alla är i en process av att se sanningen om vad ni önskar och vad ni har blivit sagda, så såg jag också att ni hade fått höra att saker och ting börjar att sakta av på grund av ett behov av mer säkerhet. Detta mina kära är sant, och de manar till antagandet att så många av de som står bakom förseningarna kommer att ta sina positioner igen och ge sig av med pengarna.

Mina kära familj, detta kommer inte att ske. Inte längre kommer de att kunna ta tillbaka och slösa bort fonderna på sätt som de har gjort tidigare. De är inte längre i positioner där de var bara för bara två månader sedan. De opererar nu bakom stängda dörrar. Dörrarna har stängts av dem på denna planet som tar så många steg för att säkerställa att kabalen aldrig någonsin har makt här igen.

När kabalen kom samman för att ge ett slag mot folket så gjorde de så med en tanke inte bara på vad de skulle göra med pengarna, utan också med en tanke på att vara i kontroll av så mycket mer än pengarna. Detta gav dem i själva verket ett svagare försvar för att kunna stärka sig på lång sikt. Vad de inte insåg är att nu då folket vaknar upp till vad som har pågått bakom kulisserna under en så lång tid, så ser de makten de har för att ändra saker och ting och föra sig själva tillbaka till makten som hade tagits från dem. Då inser de att deras makt är det viktigaste, och är starkare än något annat som har gjorts i en energi av rädsla. Jo, även om det kanske inte föreföll som rädsla för dem som opererade i det, så fanns det så många fall i vilka rädsla var den yttersta anledningen att de tog de steg de gjorde, allt under deras förmodade härskande över folket.

Det var inte härskande. Det var en fråga om att utforska vad de kunde göra då de kände sig hotade av de som stod över dem och uttalade att de skulle göra vad de hade blivit tillsagda. Dessa undersåtar runt om i världen stod under översyn från de som stod fast och gav sina orders och hot till de som gav efter inför sin rädsla. Nu är det en fråga för de som opererar i Kärlek, och har kunskapen om vad som kan göras i Kärlek, för att föra tillbaka folkmassorna suveränitet, som har blivit så manipulerade. Det uttrycks så kraftfullt att det inte går att ta miste på vad som uppnås. Det är en fråga om att ta varje steg i fred och Kärlek och se hur det ger resultat. Också en känsla av så underbart vara redo för att dela med folket över hela världen som styrs av Kärlek och att dela med varandra.

Mina Kära, jag uppmanar er alla att genomgå denna process av att återgå till Kärleksenergier och se hur var och en av er kommer samman med varandra och känner enheten av det hela. Är det inte en underbar känsla? Kan ni inte känna den mäktiges Kärlek och friden hos de som ger så vackert till varandra! Det är absolut en tid vid vilken ni kommer tillbaka i harmoni med varandra, alla vilda djur, och jorden. Så vackra steg tas redan runt om i världen som inför sådana förändringar som slår oss med häpnad på så många sätt. NI är en storslagen grupp av mäktiga varelser! Det är anledningen till kunskapen om vad som ligger bakom det hela som nu talas om, av mig och andra. Ja, jag talar återigen om den fortsatta information som kommer att spridas runt världen, tillsammans med Kristusenergin. Mushabaenergin i var och en av oss skickas fram och arbetas med, dansas med, sjungs med på så många sätt.

Jag tar nu farväl i detta meddelande och lutar mig bakåt för att se mer utav vad som kommer från er alla, som är så underbart. Jag ser så mycket framemot de promenader vi kommer att ta tillsammans på de olika sätt vi samstämmer med Moder Jord, Gaia, och varandra. Vi är alla Ett, och det talas om och sjungs om på så många sätt. Kärlek är allt som på alla de sätt som vi talar fram det. Gå i Fred, Glädje och Kärlek.

 

Tack så mycket kära Saint Germain

Stor Kärlek, Nancy Tate

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

http://treeofthegoldenlight.com

 

 

Du gillar kanske också...