Sananda via Pamela Kribbe 18 september, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via Pamela Kribbe

18 september, 2016

Jeshua: Förkroppsligande

Kära Vänner!

Jag gläder mig mycket över att få vara med er och att min energi får förena sig med er.

Ni är strålande ljusvarelser och ni kan inte ana vilken styrka och skönhet som ni dagligen visar i era liv. Även om utsikten tidvis är mörk, och ni ibland känner er utmattade av att försöka gå framåt i livet, så är ni ständigt modiga. Ni behöver vara medvetna om det otroliga mod och den kraft som ni visar, dag efter dag.

Ni tar ständigt in alltmer ljus till Jorden bara genom att vara här. Genom att förankra er själva i era kroppar, sprider ni ljus till Jorden. Ni är det levande ljuset på Jorden och era kroppar är en del av detta förkroppsligande.

Ni inkarnerade här med ett syfte, med en djup avsikt. Ni är här för er själva, för att få blomstra inåt och för att på djupet få uppleva och lära känna varje del av er själva. Men ni befinner er också här för Jorden, för denna planet och för att inspirera och ge näring till henne med ert änglaljus. Er kropp består av samma element som finns på Jorden, samt inom växt- och djurrikena. Det är vad ni delar med dem; ni är inte separerade från livet runtomkring er.

Kroppen är underbar i sig själv. Begrunda alla de små cellerna i kroppen och hur de kan känna till sina olika uppgifter, så väl som hur de som en sammanlänkad helhet ska jobba tillsammans. Cellerna ger uttryck för en högre kraft och den högre kraften är ni, själen som bor i er kropp.

Er själ är inspiratören och givaren i ert liv. Tack vare er själs val, har den kropp som den har valt för denna livstid, blivit skapad: denna specifika kropp med allting som ger er glädje, så väl som allting som är smärtsamt och upplevs som en börda.

Vi ska nu ta oss en titt på denna kropp och känna undret av att vara förkroppsligad, fastän upplevelsen av detta förkroppsligande inte alltid är lätt för er. Och en av orsakerna till varför det är svårt att uppleva kroppens under och skönhet, är att er kultur är resultatet av en tradition som har blivit fjärmad från kroppen.

I er kultur är det inte vanligt förekommande att se på kroppen som en levande intelligens, som ett fält av medvetande, med vilket den individuella själen är intimt förbunden. Det finns många orsaker till varför denna kroppssyn inte har blivit utlärd till er, och en av dessa orsaker går tillbaka till tiden före Kristus.

Det började under grekernas tid, när det tänkesätt uppstod som ni nu skulle kalla rationellt tänkande. Ett sätt att se på världen uppstod, där egot blev centralt, egot som ser sig självt som någonting annorlunda än vad det kan uppfatta.

Naturen, och kroppen med den, blev småningom objektifierad och uppfattad som något som existerar oberoende av er. Det som finns utanför er kunde sedan bli ett ämne för studier, och detta är början till vetenskapens utveckling.

Senare, under den västerländska traditionen på 1600-talet, uppstod den moderna vetenskapen, och dualismen mellan medvetandet och kroppens och naturens värld ökade i allt högre grad. En dualism uppstod, där materia alltmer ansågs vara något som var livlöst, kroppen var en bit lera, som det verkade, något som inte har ett levande medvetande.

Den medicinska vetenskapens uppkomst möjliggjordes endast genom objektiva studier. Själen, människans personlighet, ansågs vara irrelevant. Den ansågs inte vara av betydelse, för kroppen uppfattades som en materiell entitet som är likadan hos alla.

Denna objektiva livssyn gör det möjligt att klassificera typer av sjukdomar och att uppfinna läkemedel. En fullständig vetenskap kan utvecklas på en sådan dualistisk världssyn. Jag säger inte att denna syn är felaktig, bara att den har blivit tradition i er kultur, och den existerar fortfarande.

I moderna tider kan ni också se samma tradition på ett mycket annorlunda sätt i er kosmetika-industri. Se på hur skönhet uppfattas i er kultur; den har blivit någonting objektivt. Det finns en viss skönhetsuppfattning som kan mätas: sådana och sådana mått är idealiska för den kvinnliga eller manliga kroppen. Hudens utseende och beskaffenhet, ansiktsdragen, även när de med tiden förändras, blir alltid objektivt utvärderade, som någonting som finns utanför en själv, som man borde förlita sig på för att göra bedömanden.

Sjukdom och hälsa bedöms också i sådana termer. Om en kropp är sjuk, måste det vara något fel med den och därför borde man göra den frisk. Kroppen som här uppfattas är som livlös lera, eller en typ av mekanism. Ni lever sålunda i en dualistisk tradition och det som är närmast er, där ni bor dag ut och dag in – i kroppen – är inte längre något som ni är naturligt och intimt förbundna med. Ni har blivit fjärmade från den.

Tidigare tider förekom på Jorden, vilka hade ett helt annorlunda synsätt. Betraktat med moderna ögon, levde människorna då i ett slags mytisk tidsålder, då de trodde att allting var sammanlänkat med allt annat. Man kunde tala med träd, djur och växter och alla dessa icke-mänskliga varelser var bärare av något som var betydelsefullt.

Självaste naturen var fylld av en mening. Det förekom ett livsflöde som strömmade igenom djuren och träden och växterna och dessa var alla sammanlänkade.

Men det fanns också nackdelar i detta naturalistiska synsätt, för människorna som trodde på det, kunde tidvis falla offer för det som vi nu kallar vidskepelse och rädsla; rädslan för naturens krafter och gudarna som var dolda bakom och inom naturen.

Det var en tidigare tradition, och vetenskapen och det rationella tänkesättet har satt stopp för denna tradition. Olyckligtvis har det vetenskapliga, objektiva synsättet lett till en mycket onaturlig schizofren splittring i er kultur och i er uppfattning om er själva.

Bara tänk på hur annorlunda uppfattningen är, att ni ständigt kan uppleva er kropp inifrån. Hur känns den inombords; är den hungrig eller törstig; känns den okej eller spänd; känner den välbehag eller smärta? Det finns en ständig inre upplevelse av hur kroppen känns.

Från den motsatta utsiktspunkten, betraktar ni och bedömer er kropp utifrån, av hur den borde vara enligt en kroppsbild där den ska upplevas utifrån. Vad borde kroppen kunna utföra, var borde den befinna sig i sin utveckling, hur borde den se ut? Uppfyller den dessa externa krav som ställs på er?

Normalt, när ni hanterar sjukdom och krämpor, så går ni till en läkare som representerar en vetenskaplig, objektiv tradition av dualitet. En doktor som kan tala om för er vad som är fel med er, vilka mediciner som finns tillgängliga och vilken prognosen är, baserat på den typ av krämpor som ni lider av. Men allt detta görs utan att ni har tagit någon som helst kontakt med det energifält som er kropp utgör.

Läkaren uppmärksammar inte heller detta energifält och tar ingen kontakt med det. Han ser bara på symtomen och diagnosticerar dem, sedan klassificerar han och beslutar var de passar in i den större bilden som han har fått, för att han ska kunna vidta en nödvändig åtgärd, baserad på denna information. Samtidigt ger er kropp ständiga signaler som är unika för er, och ibland passar de inte in i de generella regler och synpunkter som ni får utifrån er själva, såsom från en läkare.

Det är extremt viktigt för er att återigen väcka upp er kropp inifrån, och att låta kroppen vara den måttstock för era åtgärder som står i förhållande till den. Om ni är sjuka eller har fysiska krämpor, behöver ni gå inombords och där finna en grund för hur ni ska hantera dessa krämpor och symptom. Bara efteråt borde ni se på världen utanför där något kan gynna er, säg en läkare, eller en åsikt, eller något som ni läser.

Men dessa åtgärder utifrån kommer endast i andra hand. Det som kommer först är en inåtgående förening med kroppen, och för att få den behöver ni först tro annorlunda än vad kulturen talar om för er. Ni behöver släppa taget om hela synen på kroppen som en mekanism, som materia utan medvetande. Ni borde komma till en verklig insikt om att er kropp kan bli er guide; att den kan ge er svar; att den i sig själv har en naturlig intelligens och önskar tjäna er; att den är gudomligt inspirerad.

Jag önskar be dig att just nu, ta ett ögonblick för att innerligt förena dig med din kropp. Du kan göra det genom att lägga uppmärksamheten på din andning, att känna hur den flödar genom bröstet och ner i magen och sedan flytta uppmärksamheten till fötterna.

Ta uppmärksamheten till fotsulorna, och känn hur de möter underlaget. Känn inte bara fötternas ben och hud, utan känn energifältet inne i och runtom fötterna. Detta energifält går inte genast att varsebli, men man kan göra det. Kanske känner du ett litet kittlande, eller något annat, men vadhelst du förmår känna hjälper till.

Observera sedan händerna med samma uppmärksamma medvetenhet. Föreställ dig att händerna är fyllda av medvetande, som är möjligt att kännas av din uppmärksamhet. Låt din uppmärksamhet utvidga sig till fingertopparna och känn att där finns något mer i händerna än bara deras materiella form. Känn en vital närvaro av energi i och runtomkring händerna och du kanske också kan se eller förnimma ett mjukt skimmer.

Nu ber jag dig att låta din uppmärksamhet och medvetenhet vidga ut sig genom hela kroppen. Men gör inte detta till en alltför stor ansträngning – detta är ingen mental övning. Det är att ta din uppmärksamhet till något som redan finns där.

En levande kropp är inte något som du behöver få till dig, och den är inte något som du måste förtjäna. Bara känn, från huvudet till tårna, det levande fältet som du redan omges av. Försök känna och förnimma ditt hela energifält och kroppen som ett levande väsen.

Föreställ dig att detta stilla energiflöde, som ständigt finns där runtomkring kroppen, vill berätta något för dig. Det första som kroppen vill tala om för dig är att den består av medvetande, det levande ljus som önskar tjäna dig. Kroppen finns där för dig. Den ger dig en möjlighet att uttrycka dig själv, och den önskar finnas till din tjänst. Och om du drabbas av smärta eller lidande, så låt oss se hur det har uppstått.

Själva kroppen strävar alltid efter balans. Alla celler i kroppen är inriktade på detta mål: de arbetar och byggs upp mot en balans. Även när du blir äldre och kroppen förlorar sin vitalitet, fokuserar alla celler på att skapa balans.

Det är möjligt att åldras på ett mycket graciöst sätt, utan stor smärta och ansträngning. Detta är möjligt för kroppen själv, även fastän kroppen belastas genetiskt. I din kropp finns en sådan otroligt kraftfull, vital energi närvarande, som låter den bli helad och få återställa sin balans, även när obalansen har varit extrem.

Ha tillit till kroppens förmåga att balansera och hela sig själv; naturens krafter är mycket starka. Bara ta en titt runtomkring dig, på havet och solen. Var medveten om att din kropp är uppbyggd av samma levande materia och samma medvetande som dessa naturliga element.

Nåväl, det stämmer att en människa är en mycket komplicerad varelse. Du, som en själ, har haft en stor mängd av upplevelser i den jordiska verkligheten, av vilka vissa har resulterat i negativa emotioner. Känslor av rädsla, sorg, smärta, ilska – för att nämna några. Dessa känslor kan påverka kroppen och med tiden råkar kroppen ur balans.

Emotioner är också mycket starka krafter. Deras energier är mycket starka och kan påverka kroppen, där de kan skapa blockeringar på ett energimässigt plan. En medvetenhet om din kropp som jag nämnde tidigare, gynnar dig där, för att kroppsmedvetenheten ser själen som sin mästare.

När själen får uppleva ständig ilska eller någon deprimerande känsla, kommer kroppen slutligen att absorbera den till sin medvetenhet och ge vika för den, så att säga. Emotionerna får då övertaget om kroppen och tar en form av krämpor eller sjukdom. Kroppen gör fortfarande sitt bästa för att återställa det naturliga tillståndet av balans, men om emotionerna är påtagliga och en individ inte har förmågan att gå igenom och transformera dessa känslor, så kan sjukdom bli resultatet.

Det är viktigt att notera att en sjukdoms ursprung nästan alltid är känslomässigt. Det som skapar mest kaos med kroppen är de emotioner som du får uppleva i livet, den andliga smärta som du samlar på dig. Och det finns anledningar till detta. Det är inte att det skulle finnas något yttre dömande gällande en emotion och din reaktion på den, utan snarare att det är viktigt för dig att känna dina emotioner inifrån, så att kroppen ska kunna hjälpa dig att hantera dem.

Genom att återanknyta till din naturliga medvetenhet om kroppen, som strävar efter balans, kan du upptäcka vilka emotioner som gör dig deprimerad, eller blockerar dig.

Jag vill be dig att nu göra precis det. Tidigare tog vi kontakt med själva kroppens levande energifält – den underström som alltid finns där – och med kroppens naturliga intelligens. Föreställ dig nu att du också har en emotionell kropp. I den esoteriska traditionen, har kroppsmedvetandet kallats den eteriska kroppen, medan den emotionella kroppen kallas auran eller den astrala kroppen och är något som sträcker sig utanför din fysiska kropp.

Låt oss för ett ögonblick föreställa oss att det finns ett energifält runtom dig och det består av energier av föränderliga humörtillstånd och emotioner. Föreställ dig att detta energifält som omger dig, brer ut sig utåt cirka en meter från din kropp. Jag kommer att ställa några frågor om detta fält, så försök hålla kvar det första intrycket som dyker upp i sinnet utan att tänka på det.

Du står i mitten av detta energifält. Är det fridfullt eller finns det en stramhet inom det? Och om det förekommer en stramhet, var känns denna stramhet inom energifältet? Är det framför dig eller bakom dig? Låt din uppmärksamhet gå till det stället i din emotionella kropp där du känner dig spänd, på grund av yttre påtryckningar från externa händelser i ditt liv och tillåt det helt enkelt vara. Du behöver inte försöka fixa det, bara känn efter var det är.

Gå sedan till en plats i kroppen där det är lugnt och stilla. Hitta denna plats i ditt energifält där du känner dig fridfull. Kanske lyckliga minnen dyker upp spontant, från en tid när du kände dig avslappnad, eller från en situation, där du kände dig lycklig. Känn denna energi under ett ögonblick.

Slutligen, föreställ dig att du är en magnifik ängel. Du står bakom dig själv och du omfamnar, inom ditt ljus och dina vingar, både din aura, din emotionella kropp och din fysiska kropp och det eteriska fältet som den innehåller. Med kärleksfull respekt omfamnar ditt ängla-jag hela din varelse. Och för att denna magnifika ängel, som du är, är fylld av visdom och medkänsla och styrka, känner du dig därmed förstådd och älskad och stöttad.

Din själs förkroppsligande – din kropp – önskar att saker och ting är väl med dig. Den strävar efter jämvikt och balans och på ett sätt är den även din guide. Och från andra sidan, finns det ett ängla-jag som uppskattar dig och som villkorslöst finns där för dig. Denna ängla-varelse är ditt högre jag – detta är du. Och mittemellan dessa två finns din astrala kropp, i vilken emotioner kan fastna eller bli blockerade.

Försök att precis just nu acceptera detta som det är; bara tillåt allting nu att vara som det är. Ha respekt för vilka ni är, för ni är de tappra bland änglarna. Ni har tagit på er denna resa för er själva, men inte bara för er själva. Ni har kommit hit och har stigit ner till det djupaste mörker, så övertygade är ni om det ljus som bär allting inom Kosmos; ljuset som lyser upp allting.

Den minsta grenen och lövet på ett träd, den minsta skalbaggen och grässtrået, lyses upp med levande ljus.

Känn att både naturens krafter, så väl som himlens andliga krafter är med er och stöttar er på denna väg: vägen som transformerar tunga emotionella sinnestillstånd till ljus och insikt och förståelse.

Ni är inte ensamma, vi finns rätt intill er. Och kom ihåg att er kropp är er vän, er allierade och tillsammans med ert ängla-jag, önskar den hjälpa er att blomstra. Acceptera det som är sanningen: att ni är modiga; att ni är mogna; att ni är underbara varelser.

Ha tillit till er egen rikedom och de skatter som finns tillgängliga för er och ni kommer att finna att ni får uppleva större lättsamhet och avslappning i kroppen. Det finns healing för er, ha tillit till det.

Jeshua.

 

 

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

 

“Jeshua: Embodiment,” Channeled by Pamela Kribbe, September, 2016, at www.jeshua.net

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...