Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 18 september

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 18 september 2016

Via Shanta Gabriel

 

Tacksamhet öppnar dörren till att känna Guds Kärlek

 

 

När ni känner Guds Kärlek, finns det en känsla av frid och harmoni inom er. Denna känsla gör att ni kan ta ett steg tillbaka från de dramer som pågår i era liv, och låta Guds Kärlek strömma in i varje situation. När Gudomlig Kärlek flödar fritt igenom er, sker ett mirakulöst helande.

Det finns en plats dit ni alltid kan gå för att känna Guds Kärlek, och det är i ert hjärta. Tacksamhet är den inställning som kommer att föra er till ert hjärta. Det spelar ingen roll om ni inte ser något i era liv som ni kan känna tacksamhet för, men bara handlingen att lägga handen på ert hjärta och säga tack, öppnar en dörr in till ert hjärta som låter Guds Kärlek komma in.

När det inte finns något att säga kan ni ju tacka för att ni lever. Det är en gåva att få vara i en mänsklig kropp, vilken är ett mirakulöst instrument. Ni kan skicka ett tack till era hjärtslag, era andetag och er matsmältningsprocess som fortlöper utan era medvetna instruktioner.

Om ert liv känns som en ständig kamp, kan ni sända tacksamhet för de lärdomar den ger er. På andra sidan kampen finns friheten. Ni kan tacka på förhand för en sådan frihet.

Böner förändrar vårt perspektiv så att vi kan se en större bild av vad som verkligen händer i våra liv. Böner av tacksamhet är särskilt starka och stimulerar ett ökat flöde av Guds energi i varje situation. Denna energi kan skapa mirakulösa förändringar till det bättre. Det kan krävas lite ansträngning för att hitta något att vara tacksam för när ni känner er nere, men det kommer att skapa en underbar förändring i ert sinne när ni gör det. Denna förändring är dörren in till en ny medvetenhet om den större sanningen i era liv.

Den stora sanningen är att ni aldrig är ensamma, och att ni är här på Jorden för att minnas er anknytning med den Gudomliga Närvaron i era liv. Det är meningen att ni ska leva ett lyckligt, rikt liv i djup tillfredsställelse. För att kunna göra det är det nödvändigt att reda ut och göra sig av med sina problem och låta Guds Kärlek flöda, vilket kommer att bidra till kreativa lösningar. Det är som att kliva in genom en dörröppning och rakt in i handling, tillit och kärlekfull medvetenhet.

Tacksamhet är nyckeln som låser upp dörren till allt ni söker – en enkel sak som för in mirakler i era liv. Kom ihåg ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel idag:

Tacksamhet öppnar dörren till att känna Guds Kärlek.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

TheGabrielMessages.com

Du gillar kanske också...