Saul via John Smallman, 31 januari, 2023

Saul
Via John Smallman, 31 januari 2023
Gud gav er Allt Han har och Är i skapelseögonblicket
Guds plan för mänsklighetens kollektiva uppvaknande håller på att utvecklas PERFEKT! Den skapades i det exakta ögonblick som ni valde att uppleva separation och oberoende från Honom, för Han visste att när ni väl upplevde ett sådant tillstånd, skulle ni omedelbart försöka återvända hem för att återigen och för evigt vara i Hans gudomliga och oändligt kärleksfulla Närvaro.
Tanken att skiljas från Honom var galen, eftersom Han är Allt, det finns bara Gud och det finns ingen plats, inget utrymme eller en alternativ miljö bortom eller utanför Honom. Ni visste det, och ändå valde ni att bygga ett overkligt och illusoriskt tillstånd av liv som en övning i att använda er fria vilja, bara för att bevisa att ni kunde. Det var lite (bara lite) som ett tonårsuppror som de flesta mänskliga barn uttrycker när de tror att de har blivit vuxna. Ni har naturligtvis oändligt mycket större makt än tonåringar, eftersom Gud gav er Allt Han har och Är i skapelseögonblicket.
Genom att försöka konstruera en miljö som var helt skild från er Källa – det oändliga energifältet av Kärlek som Är Moder/Fader/Gud – använde ni i princip er fria vilja för att distansera er från Gud. Men det finns ingen sådan sak, plats eller utrymme som är på avstånd från. Det finns bara Gud. Men ni kunde, genom att använda den fullständiga frihet som är en aspekt av er sanna natur,  skapa den overkliga miljön av misstro, rädsla och hat som ni alla har upplevt som människa.
Ni Är Guds evigt älskade barn, det finns INGA villkor bundna till det, ni är för evigt omslutna i och omfamnade av Alltet, er evigt älskande Fader från vilken separation är helt omöjligt, och hos Vilken det inte finns någon skam, dömande eller straff, någonsin. Men ni kunde övertyga er själva om att ni hade separerat er själva, och därmed förtjänade straff – en annan overklig aspekt av illusionen – genom att göra det, och det tillstånd av separation ni verkade ha befunnit er i, var absolut SKRÄMMANDE!
Gud är Allt. Ni är för evigt Ett med Gud och har alltid varit det sedan det ögonblick Han skapade er. Att vara Ett med Gud tillgodoser alla era behov. I Hans Närvaro behöver ni ingenting, eftersom värmen, trösten, glädjen, Kärleken med att vara ETT, är ett evigt och oändligt tillstånd av fullständig acceptans och glädje av Hans älskade Sons Fader.
När ni till synes gick in i det separerande tillståndet, var allt som var ert i den gudomliga Närvaron borta, så naturligtvis var ni skräckslagna. Föreställ er bara för ett ögonblick att ni är en baby som diar sin mors bröst, och sedan snabbt och plötsligt dras bort från den där trygga och varma platsen. Tja, skräcken ni upplevde när ni valde att uppleva separation från Gud var oändligt mycket större. I skräcken bröt ni loss en liten bit av er själva och gjorde den till ert ego. Det var lite som det rädda inre barnet som så många av er som människor har, och som ni döljer, förnekar eller ignorerar eftersom ni behöver presentera en människa som är mogen och kompetent för andra, som själva gör samma sak.
Behovet av att låtsas att ni är starka, kraftfulla varelser är den försvarsmekanism som era egon skapade som en sköld mot världens ondska, som när som helst kan skada eller förstöra era fysiska kroppar. Som människor har ni en underliggande och ständigt närvarande känsla av osäkerhet, och genom eonerna har ni byggt organisationer som ni kan gå med i för att skydda er själva från dessa oändliga faror – stamsamhällen, arméer, nationer, auktorativa religiösa organisationer, politiska partier, företagsorganisationer, försäkringsbolag, professionella idrottslag etc., etc.
Slutligen, och mycket märkbart under de senaste decennierna, har fler och fler blivit medvetna om galenskapen i detta sätt att leva, så den kollektiva avsikten att vakna togs djupt inom var och en av er, oftast under nivån av er medvetna mänskliga medvetenhet. Därför ser ni nu tecken på denna underbara process i aktion över hela världen. Ni måste leta efter den för det är inget som MSM eller sociala medier och andra nyhets- eller informationskanaler ens har märkt. De lever på konflikter och draman. Men när ni tittar kommer ni att se bekräftade bevis på det kollektiva uppvaknandet på ett enormt antal platser över hela planeten Jorden.
MÄNSKLIGHETEN HÅLLER PÅ ATT VAKNA, och detta uppvaknande är ostoppbart. Det är en intensiv och kraftfull process som Gud försåg er med i det exakta ögonblick som ni gick in i det illusoriska tillståndet av separation, och det närmar sig sitt mest fantastiska och underbara ögonblick av förverkligande, av aktualisering. Många av er som nyligen har upplevt starka och ofta extremt obehagliga och känslomässiga humörsvängningar och förnimmelser av extrem ångest och rädsla, känner nu att dessa har lättat och har till och med ersatts av stunder av eufori. Tillåt er själva att acceptera och hedra dessa glädjande tecken på att ni håller på att vakna.
Gud är Kärlek, Gud är Glädje, och djupt inom er själva har ni alltid vetat detta. Tillåt er själva nu att bli medvetet medvetna om denna gudomliga Sanning och omfamna den, istället för att lyssna på era egon och acceptera deras övertygande insisterande om att saker och ting hela tiden blir värre och värre och att någon hemsk världskatastrof håller på att ske.
Era daglig stunder, tysta ensamma, inviterar och låter Kärlek fylla era hjärtan, förblir absolut väsentliga aspekter av era dagliga liv. Se till att avsätta tid för denna regelbundna återkoppling med Moder/Fader/Gud, eftersom det intensifierar och förstärker er pågående avsikt att bara vara kärleksfulla vad som än händer idag, och varje dag. Att bara vara, som jag har sagt till er många gånger, är mycket effektivt för att hjälpa till med mänsklighetens uppvakningsprocess. Ni skrev alla på för det här, och er närvaro och avsikt är oumbärlig, så var här och nu och var medvetna om, som ni alla är, att ni har omåttligt stöd av alla oss här i de icke-fysiska världarna. Ni HÅLLER PÅ att vakna, och ni tar med er det mänskliga kollektivet. Underskatta inte vikten av er närvaro på Jorden i mänsklig form just nu, ni är alla avgörande och oersättliga delar av den gudomliga planen för mänsklighetens uppvaknande.
Med så mycket kärlek, Saul.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *