Serapis Bey via Elaine DeGiorgio, 12 januari 2018

Serapis Bey via Elaine DeGiorgio, 12 januari 2018

 

Jag sitter i den Heliga JAG ÄR Närvaron och ansluter med min huvudguide till vibrationen av Serapis Bey och mitt Spirit Guide Team. Jag har följande meddelande till er alla:

Kära själar,

Jag Serapis, kommer fram idag för att tala om Uppstigning. Stigande och stigande som Fenix som stiger upp från askan, gläder vi oss åt framstegen i er Uppstigning.

Jag kommer fram i denna vibration idag för att tala om Uppstigning, för jag har under många Eoner övervakat många själars Uppstigning på er Jord och i Omniversum.
Alla Universa, vilka många av er kan ansluta till genom Medvetandets expansion, skiftar över i ett nytt paradigm av Kärlek, Ljus och Helande.

De kommer fram vid den här tidpunkten för att arbeta med och vid sidan av detta Universum och Galaxen där ni bor, för att frambringa kärlek, för att frambringa kunskap, för att frambringa fred.

Ljusråden möter de Universella Portvakterna som kommer fram och öppnar de Universella Portarna till Visdom och Sanning.

Ljud och Ljud kommer fram. Universella Ljudvågor aktiveras verkligen på er jord för att underlätta läkning – Den Helande Energin växlar nu och förbindelsen med den Gamla Alkemin av de tidigare Rotraserna på er jord aktiveras verkligen.

Jag pratar nu om förflutna Eoner när länderna fanns i mängd och pyramiderna var många, vilka förband Jordens Energi med den från de många Stjärnnationerna och Planeterna och Universa … Enhet styrde mänsklighetens hjärtan på er Jord. Vi går nu in i de faserna en gång till och Ljusets överföringar förankras och slöjorna mellan dimensionerna blir en illusion när ni ansluter och återansluter …

Jag kommer fram i denna timme för att utstråla Uppstigningsflamman i era Hjärtan. Anslut kära barn, anslut som ni ansluter till den Kristallvita Strålen som strömmar fram denna timme och tar dig tillbaka till början och förbinder dig med din Gudomlighet, dina Gudomliga Kvaliteter som du har inom dig.

Många av er har kopplat er till Tidslinjen och därigenom blir ni medvetna om vilka ni är och ert uppdrag i detta nu. Denna Tidslinjeanslutning gör det möjligt för er frekvens att höjas.

Uppstigande själar på Gaia har nu gått in i en Stor Övergång. Dessa Högfrekventa Överföringar som kommer från de stora Centrala Solarna på Omniversell nivå kommer fram vid denna tidpunkt för att avlägsna de gamla resterna av Olater som många av er har upplevt i era liv på er Jord och som därmed fört er till en Högre Frekvens och vibration av Ljus och Kärlek.

Detta kommer att föra er till en finare anpassning till Källan och Anslutningen till era Högre Jag.

Jag, Serapis, håller i denna timma Flamman av Uppstigning för var och en av er som frigör och läker och transcenderar … för kära barn är det en riktigt spännande tid på er jord.

Mycket arbete för att gå vidare nu.

Frukterna i er Uppstigningsprocess är verkligen mycket söta faktiskt.

Jag jobbar med er alla och med Moder Sekhmet-Durga och Sisterhood of the Rose med åkallan av kristall- och diamantstrålarna på er Jord och övervakar många Heliga Platser.

Pyramiderna av kunskap och Sanning aktiveras verkligen i var och en av er.

Vet att det är Tid att ansluta sig till Anken, källan till hela Skapelsen och inom denna kommer du att upptäcka mycket kunskap inom dig och uppnå den ultimata symbolen för balansen mellan det Gudomligt Maskulina och det Gudomligt Kvinnliga.

De av oss som tidigare har vandrat Prästerskapets vägar i många Eoner och Åldrar, uppstiger än en gång i förbindelse med Energin av Lemuriens Gyllene Ålder.

Den Atlantiska Energin aktiveras, kära barn, när vi stiger upp efter denna tidslinje av det som en gång var en plats för ren kärlek … vi ansluter oss till den rymden och sfären inom oss, för Templen aktiveras och aktiverar allas medvetanden. Jag har faktiskt haft många liv i Atlantis och jag är hållaren av Atlantis kristaller och de är verkligen i säkerhet tills att Atlantis ska stiga upp en gång till.

När Atlantis sjönk i djupet ledde jag brödraskapet till Egypten och där skapade vi en ny civilisation och där byggde jag mitt Tempel, Uppstigningstemplet.

Och det är inom detta Tempel som jag installerade den högsta uppstigningsflamman, vilken jag övervakar. Jag har gått Guds väg i många Eoner och min Energi och väg var att skapa och medverka som Arkitekt och Murare av de Stora Pyramiderna, Templen och Palatsen.

Gå fram och skapa och samskapa, för alla ni, kära barn, har Gudsgnistan tänd inom er, skapa och samskapa er Uppstigning och var Arkitekten och Muraren i den Nya Guldåldern och frambringa Himmelen på Jorden.

Jag kommer till er för att förkroppsliga sanningarna i era hjärtan genom Uppstigningsflammans stråle som nu har aktiverats i var och en av er.

Jag lämnar er med Friden och Glädjen vid denna tidpunkt.

JAG ÄR Serapis Bey och jag talar genom Elaine denna dag.

www.EraofLight.com – Channel: Elaine DeGiorgio

 

 

Du gillar kanske också...