Skaparen via Karen Vivenzio, 6 september 2021

Skaparen
Via Karen Vivenzio, 6 september 2021
Kära Hjärtan – har ni inte sett förstörelsen, hindren som har puttats ur vägen? För allt skräp som har samlats genom århundradena har nu städats bort – sopats bort av vattnet. Det finns vatten överallt. Det är meningen att det ska rengöra – rengöra och skölja bort allt skräp som har varit dolt i århundraden. Och precis som vatten rent fysiskt rengör Moder Jord, kan hennes kropp släppa allt som hon har hållit fast vid, och på liknande sätt kommer också den mänskliga kroppen att rengöras.
Ni behöver inte bada för att släppa skräpet, bara andas och låt syret rensa ut det skräp ni har i ert bröst, i hjärnan, ert eget blod och i era egna ådror. Låt allt flöda ut nu – de negativa förväntningarna, besvikelserna och den märkliga känslan av föraning. Låt allt spolas bort.
Spelen har spelats. Det är ännu inte avgjort vem som är vinnaren. Men det mänskliga sinnet är till fullo skyddat, inte guidat. Släpp de falska berättelser som har spelats upp och skapat förvirring och tvivel hos människor. Inte en enda själ på internet talar sanning – för sanningen är mycket subjektiv, så låt er egen sanning komma till er. Låt himlen öppna sig och låt sanningen förklaras från er egen inre gudomliga vägledning och släpp resten. Resten är bara antydningar, antaganden och gissningar i bästa fall.
Låt er själ vila. Ta det lugnt. Be om hjälp från dem som är insatta, de i de himmelska rikena. För de på Jorden är inte bättre än er – de på Jorden är fokuserade på det som händer just nu. Ni måste höja er över det, så att ni är fokuserade på den större bilden. Det finns en annan vision av sanningen som finns precis utanför ert medvetande.
Andas och släpp allt ni ser i den yttre världen. Sådana tragedier.
Låt er hjärna rensas och upprepa; ”JAG ÄR skaparen av min egen verklighet.
JAG ÄR skaparen – frid vare med er. För ni är mina skapelser och JAG ÄR ett med er. Lita på mig, knyt an till mig, andas, frigör och låt er själ fyllas med frid, kärlek och lycka. Vila!
Med kärlek, ljus och välsignelser – Karen, i förening med sitt högre jag.
Jordängeln: ”Finn er kraft, stråla ert ljus, omfamna det gudomliga inom er.”
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...