Skaparna via Daniel Scranton, 6 maj 2019

Skaparna via Daniel Scranton, 6 maj 2019

 

Att skapa det Nya Du ∞Skaparna

”Den person du är har ännu inte upptäckts av dig. Vi har observerat ert folk under en längre tid, längre än vad vi ens bryr oss om att säga. Och det vi har observerat är att du håller många hemligheter från dig själv. Detta gjordes avsiktligt, och det är inte någon form av massiv defekt i den mänskliga konstruktionen. Ni visste att ni skulle gå ut och bara vara en del av er själva. Men nu när ni vaknar och tar bort slöjorna återskapar ni allt om er själva och om ert universum.

Du ska nu påbörja en resa, men du kommer inte att vara densamma du som du är just nu. Och så, nu är det dags att du bestämmer vilken varelse du vill vara när du går framåt. När du är på den skapande punkten, där alla möjligheter existerar, kan du bokstavligen välja vilken form du vill anta, vilken personlighet du än vill förkroppsliga. Du kan ge dig själv vilka som helst talanger och färdigheter som du vill ha.

Och så är det till din fördel att börja fråga dig vem det är du vill vara när du helt har tagit bort den falska identiteten som du har använt för att skapa och spela ut de tredimensionella berättelserna som du ville anta. Det är en tid för uppvaknande, och det är en tid för skapande. Formeln som du ska använda för att skapa har ändrats.

Så ni kommer inte längre att sätta ihop saker tillsammans på ett tredimensionellt sätt. Ni kommer att känna kärnan i vad det är ni vill vara och vad det är ni vill skapa, och ni kommer att dra till er de frekvenser som matchar. Och ni kommer antingen att tycka om vad ni har skapat och vad ni upplever, eller så kommer ni att torka tavlan ren och börja om igen.

Och ni kommer att fortsätta att göra det här eftersom ni kommer att ha friheten och ni kommer att ha förmågan, och ni kommer att ha en önskan att utforska och upptäcka alla olika sätt på vilka ni kan uttrycka den vibrerande signatur som ni verkligen är. ”

 

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, or a book with lots of quotes from The Creators here

Watch the Video Here – I’m in It!

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...