Slutför vårt Skifte med den Violetta Flamman| Patricia Cota-Robles, 24 december, 2023

 

Slutför vårt Skifte med den Violetta Flamman| Patricia Cota-Robles

av Patricia Cota Robles

eraofpeace.org/blogs/vlog-scripts/completing-our-shift-with-the-violet-flame

(Vlog 349: https://rumble.com/v41hzle-vlog-349-completing-our-shift-with-the-violet-flame.html)

Hej Dyrbara Hjärta, tack för att du är med på vår veckovisa Vlogg. Den Violetta Flammans oändliga kraft är vad vår Fader-Moder Gud och Himlens Sällskap inspirerar oss att fokusera på idag och imorgon, som är de sista två dagarna av den 40-dagarsprocess vi har upplevt. Under dessa 40 dagar har vi gradvis assimilerat Ljuset från Systemet av Världar bortom vår Galax.

Som vi diskuterade i Vloggarna 347 och 348 är Världarnas System bortom vår Galax känt som vår Stora Centrala Sol och det Systemets Sollogos är kända som Sanat och Luz. Vår Stora Centrala Sol är ansvarig för Tolv System precis som vår Galax. Det betyder att vår Stora Centralsol består av Tolv Stora, Stora Centralsolar, 144 Stora Centralsolar, 1 728 Centralsolar, 20 736 Fysiska Solar och 248 832 Planeter.

Den 40-dagars assimilering av Ljus vi upplever har byggts upp i kraft sedan den 11 november 2023 när vår Galax Andades igenom 11:11:11-portalen in i vår Stora Centrala Sols fulla omfamning.

Denna 40-dagars assimileringsprocess slutförs vid Solståndet den 21 december. När väl den här aspekten av vår Gudomliga Plan har Gud Segerrikt slutförts kommer det Oändliga Ljuset och det fulla Gudomliga Momentumet för ALLA våra Systrar och Bröder i vår Stora Centrala Sols System att vara tillgängligt för att hjälpa Moder Jord och ALLT Liv som utvecklas på henne på ett sätt som vi aldrig tidigare har upplevt.

Himlens Sällskap sa att denna hjälp från vår Stora Centrala Sol kommer att hjälpa Mänskligheten, Elementarriket och Moder Jord på sätt som kommer att verka mirakulösa under den återstående Uppstigningsprocessen som du och jag och resten av den Uppvaknande Mänskligheten förberett oss för att Samskapa i otaliga Livstider. Denna accelererade assistans kommer att börja med Födelsen av det Nya Året 2024.

Idag och imorgon, genom en otrolig handling av Gudomlig Nåd, har vår Fader-Moder Gud gett våra Systrar och Bröder och alla Ljusväsen som är associerade med vår Stora Centrala Sol tillåtelse att ingripa tidigt och att gå med oss i att kraftigt förstärka en aktivitet av den Violetta Flamman som den Uppvaknande Mänskligheten har åkallat i årtionden.

Denna aktivitet av den Violetta Flamman har byggts upp i momentum dag för dag med varje andetag vi tar. Nu, med våra Systrars och Bröders Gudomliga Ingripande från bortom vår Galax, får vi höra av Himlens Sällskap att när vi åkallar denna Ljusaktivitet kommer den Violetta Flamman att förstärkas på monumentala sätt som kommer att röja vägen för Segern i Decembersolståndet och de mirakel vi kommer att Skapa Tillsammans 2024.

Den Violetta Flamman av Guds Oändliga Perfektion är den perfekta balansen mellan vår Fader Guds Utandning som pulserar som en Safirblå Låga av Gudomlig Vilja, Kraft och Skydd och Inandningen från vår Moder Gud som pulserar som en Kristallin Rosa Låga av Omfattande Gudomlig Kärlek, Enhet och Vördnad för Livet. När vår Fader-Moders Guds utandning och inandning smälter samman till en rytmisk pulsering föds en Violett Flamma av ofattbar kraft och makt till existens.

Denna heliga gåva av Violett Eld har förmågan att förvandla till Ljus varje sjukdom som existerar på Jorden och varje elektron av energi som Mänskligheten någonsin har felkvalificerat, i vilken tidsram och dimension som helst, både kända och okända. Jag vet från våra ändliga sinnens Medvetande, vilket verkar för bra för att vara sant, men Ljusväsen sa att det uttalandet inte ens börjar avslöja den ojämförliga hjälpen som finns i denna Gåva av den Violetta Flamman från vår Fader-Moder Gud.

För några decennier sedan, för att ha en enhetlig åkallan av den Violetta Flamman av Guds Oändliga Perfektion som kommer att byggas upp i kraft varje gång vi använder den, skapade Mänsklighetens kollektiva JAG ÄR Närvaro och Ljusvarelserna i den Upplysta Sanningens Rike följande Ljusaktivitet. Idag kommer våra Systrar och Bröder från vårt Stora Centralsols System att ansluta sig till oss när vi expanderar denna Ljusaktivitet exponentiellt.

Om du har Hjärtkallelsen att göra det, vänligen gå inom till din Hjärtflammas Gudomlighet och gå med oss när vi kraftigt förstärker denna åkallan genom vår uppmärksamhets fulla kraft och våra Gudomliga Avsikter. Och vi börjar…

JAG ÄR min JAG ÄR-närvaro och JAG ÄR Ett med HELA Mänsklighetens JAG ÄR-närvaro. Som En Röst, Ett Andetag, Ett Hjärtslag och En Energi, Vibration och Medvetenhet om Ren Gudomlig Kärlek åberopar vi de mest intensifierade frekvenserna av den Femtedimensionella Kristallina Solvioletta Flamman som den Kosmiska Lagen tillåter.

Vi åkallar våra Systrar och Bröder från vår Stora Centrala Sols System och alla Ljusväsen och Ärkeänglarna av den Violetta Flamman som har hjälpt oss med denna Ljusaktivitet i årtionden. Älskade Ni, kom fram NU!

Vi ber er att flamma, flamma, flamma denna femdimensionella Kristallina Solvioletta Flamma med Kraften och Makten från tusen Solar i, genom och runt varje tanke, känsla, ord, handling, minne och tro som Mänskligheten någonsin har uttryckt i vilken tidsram eller dimension som helst både känd och okänd som återspeglar någonting mindre än det Obefläckade Konceptet av den nya 5:e Dimensionella Sol-Jorden.Förvandla denna energiorsak, kärna, effekt, registrering och minne tillbaka till sin ursprungliga perfektion och försegla den i ett oövervinnerligt kraftfält av Guds Oändliga Ljus.

Älskade Ni, vi intensifierar nu denna Ljusaktivitet och projicerar den kraftigt förstärkta Violetta Flamman med kraften och makten från tusen Solar in i de specifika mänskliga misskapelserna som dyker upp över hela Jorden för att bli Helade och Omvandlade tillbaka till Ljus. Älskade Legioner av Ljus…

 1. a) Flamma den Violetta Flamman genom tankar, känslor, ord, handlingar, minnen och övertygelser hos varje man, kvinna och barn som utvecklas på Jorden tills att varje person individuellt erkänner och accepterar Gudomligheten i ALLT Liv, och att varje uttryck som Mänskligheten gör är en Helande Välsignelse till varje partikel och våg av Liv på denna välsignade Planet.
 2. b) Flamma den Violetta Flamman genom alla inkommande bebisar, barnen, deras föräldrar och vårdnadshavare tills ALL ungdom är uppväxt i energi, vibration och medvetande för att utföra direktiven från deras JAG ÄR Närvaro och uppfyllandet av deras Gudomliga Plan.
 3. c) Flamma den Violetta Flamman genom alla ungdomscenter och aktiviteter, alla skolor, högskolor och universitet, alla lärare, professorer och studenter i varje linje av strävan tills Guds Flamma av Upplysning är manifest och för evigt upprätthållen i hjärtat och sinnet hos varje elev och var och en av deras instruktörer.
 4. d) Flamma den Violetta Flamman genom alla religiösa och andliga läror, så att Gudomlig Kärlek, Sanning, Tolerans, Enhet och Universellt Systerskap och Brödraskap kommer att bli en uppenbar verklighet.
 5. e) Flamma den Violetta Flamman genom alla läkare, sjuksköterskor, healers, sjukhus, försäkringsbolag, läkemedelskonglomerat och varje institution som är associerad med helande av något slag tills Gudomlig Barmhärtighet, Medkänsla och Helande är påtagliga verkligheter för varje utvecklande själ.
 6. f) Flamma den Violetta Flamman genom alla bank- och finansinstitutioner, alla ekonomiska system, alla pengar och människor som är förknippade med monetära interaktioner av något slag tills varje person på Jorden öppet visar sann integritet, ärlighet, generositet, rättvisa, överflöd och Guds utbud av allt gott.
 7. g) Flamma den Violetta Flamman genom alla fängelseplatser och alla anställda där, genom varje kriminalvårdsanstalt, varje brottsbekämpande tjänsteman och varje domare, jury och domstol tills den Gudomliga Rättvisan är uppenbar och för evigt upprätthållen.
 8. h) Flamma den Violetta Flamman genom ALLA Världens Regeringar och varje person, plats, tillstånd och sak som är associerad med Världens Regeringar på nationell, statlig och lokal nivå över hela Planeten. Intensifiera denna Violetta Flamma tills varje regering fokuserar på Enhet, Vördnad för ALLT Liv och att Medskapa det högsta goda för alla berörda i varje fall.
 9. i) Flamma den Violetta Flamman genom alla rymdaktiviteter över hela Världen tills varje nation förenas i samarbetsvillig tjänst, så att Guds Vilja kan manifesteras med våra Systrar och Bröder i hela Universum.
 10. j) Flamma den Violetta Flamman genom Mänsklighetens fysiska, eteriska, mentala och emotionala kroppar tills att alla sjukdomar, allt mänskligt misskapande och deras orsak och kärna är upplösta, renade och Omvandlade tillbaka till Ljus, och Mänsklighetens Jordiska Kroppar uttrycker Vibrerande Hälsa, Evig Ungdomoch Guds Oändliga Fysiska Fullkomlighet.
 11. k) Flamma den Violetta Flamman genom livsmedels- och vattenindustrin och genom all mat och allt vatten som används för mänsklig konsumtion tills att varje matpartikel och varje vattenmolekyl är fylld med Ljus.Bemyndiga denna Elementära substans att höja den vibrerande verkan av Mänsklighetens fysiska, eteriska, mentala och emotionella kroppar tills att fysisk perfektion blir en ihållande manifest verklighet för varje Människa.
 12. l) Flamma den Violetta Flamman genom varje aspekt av Livet som är förknippad med Elementarriket och Moder Jord inklusive Jorden, Luften, Vattnet, Elden och Eterelementen tills hela Elementarriket har återställts till sin ursprungliga orörda skönhet och lever det liv som Gud avsåg.
 13. m) Nu, Älskade Ni, Flamma den Violetta Flamman i, genom och runt varje kvarvarande elektron av dyrbar Livsenergi tills det Obefläckade Konceptet av den Nya 5:e-dimensionella Sol-Jorden är påtagligt manifesterat.

Genom Himmelens och Jordens förenade ansträngningar har Kvantskiftet inom den 5:e dimensionella Kristallina Solvioletta Flamman som vi har åkallat denna heliga och helgade dag, åstadkommits av Gud Segerrikt, även när vi Kallar.

Vi ACCEPTERAR och VET också att genom vår JAG ÄR-närvaro ökar denna NYA frekvens av den Solvioletta Flamman ögonblick för ögonblick för varje Andetag vi tar. Genom Guds Nåd kommer denna acceleration att fortsätta tills Mänskligheten, Elementarriket och Moder Jord har fullbordat vår Uppstigning till de 5:e Dimensionella Rikena av Kristallint Ljus associerade med Solens Nya Jord. Och så är det! Älskade JAG ÄR, Älskade JAG ÄR, Älskade JAG ÄR.

Tack Ni Älskade, vi är evigt tacksamma för ert Gudomliga Ingripande och er villighet att hjälpa oss genom att addera till Världens Ljus på detta betydelsefulla sätt. Gud Välsigne Er.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *