Söndagsmeditation kl 21.00 via Eva-Lena Johansson, 15 januari

Trollringen

Utanför vårt synfält, utanför vår möjlighet att se vad som händer, pågår aktiviteter av annat slag än de vi är vana vid. Vi ser en värld runt omkring oss och människor i vår närhet lär oss, från det vi är små, hur vi ska handskas med denna verklighet. Vi uppfattar den och de förklarar för oss vad vi ska tro på och vad som inte är sant.

För barn är det alltid den vuxne som har facit i hand. Det är alltid den personen, som tolkar in verkligheten och förklarar för barnet vad som är rätt att tro på och vad som är fel. Senare är det dagisfröken och lärarna i skolan som avgör vad som är sant och riktigt.

Ett litet barn, som ser saker som de vuxna inte ser, avfärdas med att de har livlig fantasi. Detta får till följd, att det lilla barnet förlorar något värdefullt. Barnet förlorar en informationskanal, som inte är godkänd av auktoriteterna runt omkring.

På samma sätt blir det senare i livet i andra sammanhang. Vi får se det vi tillåts att se. Passar dessa så kallade sanningar in i den allmänna normen då är det frid och fröjd men gör de inte det blir den här personen häcklad, förlöjligad och i värsta fall förföljd.

Vi ser idag otaliga exempel på detta. Människor med avvikande åsikter blir förföljda och vågar inte öppna munnen. Det finns en överhet, som talar om var gränserna går för att inte bilden av verkligheten ska bli hotfull eller inte stämma. Det är som om trollen har satt en ring runt oss och sagt, att det här får du säga eller tro på men utanför den ringen får du inte gå.

Idag knuffar allt fler människor på den här trollringen och försöker se vad som finns där utanför. Många frågar sig vad som är sant och rätt och försöker få ett grepp om vad som sker utanför den egna lilla sfären. Men trollen lurar där ute. Försöker någon gå utanför deras uppsatta ring och undersöka verkligheten där blir de genast tillbakaskuffade och åthutade. Det kan gå så långt att dessa vetgiriga personer, som upptäcker att allt inte är som de blivit lärda att tro, blir hotade och omhändertagna på ett mindre trevligt sätt.

Det kan också vara så, att de blir tveksamma. Varför tänker och tycker jag så här, när inga andra gör det. De kanske förtränger sina annorlunda upplevelser och anpassar sig. Det är ju enklast så. Ibland har en sådan person med annorlunda upplevelser tur och finner en likasinnad som kan bekräfta att hon eller han inte är tokig.

Den här trollringen håller nu på att sprängas. Det är så många människor som just nu trycker på att trollen, som satt upp den, snart inte klarar att hålla människor kvar som vill ut ur ringen. Det är bara en tidsfråga tills den sprängs i småbitar. Vad människor då drömt och anat blir i det ögonblicket bekräftat. Det var inget fel på dem för att de tänkt annorlunda. De har nått sanningen och alla lögner för att hålla dem kvar i ringen av osanning och fångenskap är borta.

 

 

 

All lycka till dig!

Jag heter Eva-Lena och har lämnat min arbetskarriär som lärare bakom mig. Kanalerna som en gång stängts har återigen öppnats för mig och jag får skrifter intuitivt. Söndagsmeditationerna på denna sida är budskap jag kontinuerligt får för att förmedla till er.

Om ni är intresserade av vad jag tidigare intuitivt har skrivit har jag givit ut böckerna Den tidlösa tidens tid och Nyckeln till Lyckans Labyrint

Önskar du kontakta mig för att fråga något, tala om vad du tycker om meditationstexten eller köpa en bok så kan du kontakta mig på min e-mailadress evalena47@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...