Gudinnan Grace via Natalie Glasson, 13:e januari

Gudinnan Grace via Natalie Glasson, 13:e januari

 

Syftet och Tjänsten till Skapelsen av Gudinnan Grace

Kanaliserad genom Natalie Glasson 13:e januari 2017. Original Källa: Sacred School of Omna

 

Välsignelser med Gudomlig Nåd. Jag kommer till er nu från hjärtat av det Gudomliga Feminina, i de inre planen. Jag, Gudinnan Grace, kommer från den Kosmiska Nivån i Skaparens Universum. Det är min avsikt att ta emot de rena, uppdaterade och expansiva vibrationerna av nåd från Skaparen, och distribuera energin till alla aspekter av Skaparen, särskilt det Gudomliga Feminina uttrycket inom allt. Jag tar emot ren nåd och flätar samman den med den Gudomliga Viljan av Skaparen, och delar sedan min skapelse med alla. Varje syntes av nåd, och den Gudomliga Viljan av Skaparen inom varje nuvarande ögonblick, uppstår inom min energivarelse, i min själ. En skapelse av energi, medvetenhet, avsikt och även begreppen för nya expansiva Skaparvibrationer, sker inom mig; de liknar en explosion av ljus, medvetenhet och vetskap. Det är min avsikt att ge gåvan från Skaparen som bildas inom mig, till dem eller dit jag känner mig vägledd. Min roll i Skaparens Universum, är en helig välsignelse för mig, eftersom jag upplever en konstant uppkoppling med Skaparen, och laddar kontinuerligt ner utsökta ljusfrekvenser av nåd, från Skaparens och Guds vilja, i mitt väsen. Jag upplever stora explosioner av lycksaligt och inspirerande ljus som manifesteras inom mig, samtidigt som jag vägleds för att ge liv till dessa energier, för att ytterligare manifestera Skaparen i områden på Jorden, och i de inre planen.

Som en Gudinnas varelse, har jag har många roller, vilka innebär att jag utgår från, uttrycker och kontinuerligt förstorar de Gudomliga Feminina vibrationerna från Skaparen på Jorden, och i de inre planen. Alla roller är inte obligatoriska; Men, varje roll gör att jag kan växa, utvecklas och erfara eller utforska min sanna förening med Skaparen. Min roll med sammanflätning av nåden, och den Gudomliga viljan av Skaparen, är den erfarenhet som ger mig den största lyckan och tillfredsställelsen i själen, och på själslig gruppnivå.

 

Mottagning av Era Roller/Avsikter från Skaparen

Det finns många roller, ageranden och upplevelser tillgängliga för er, att uppleva och förkroppsliga. Stora mängder energi, ljusfrekvens och medvetenhet, flödar alltid ut från Skaparen. Om ni vill stå till tjänst, om ni vill acceptera en roll i Skaparens universum, som tillåter er att vara till nytta för alla, då finns det anledning för er att vara i samklang och harmoni med er själ, be sedan om att få ta emot den energi och förståelse, som kommer att stödja och inspirera er för att stå till tjänst. Skaparen av Universum är i ständig rörelse, med att kontinuerligt förändra, skifta och expandera. Det finns alltid en roll att ta emot och uppleva. Denna roll är inte syftet med ert liv på Jorden, i sanning, det finns så många delar, roller och ansvarsområden för er att förkroppsliga, som gör att ni kan stå till tjänst och känner er uppfyllda. Vissa roller kommer att stanna hos er under många år när ni förkroppsligar, erfar och uttrycker dem helt, medan andra kommer att komma och gå innan ni ens har förstått vad som hänt. Skaparens Universum, är en plats av Gudomlig möjlighet för att uppleva, förkroppsliga och uttrycka Skaparen. För vissa människor som tar det som sina uppgifter, är det viktigt att komma ihåg, att det Gudomliga flödet, och att känslan i flödet är närvarande i alla aspekter av Skaparen, därför kommer ert syfte/roll på Jorden, och i de inre planen, ständigt att förändras och skiftas, och det blir aldrig stelt och konstant, utan utvecklas och förändras alltid. Ett stort antal roller/syften finns ständigt tillgängliga för er att acceptera och ta emot, när ni är i harmoni med er själ, och med ett öppet hjärta och sinne, är redo för att ta emot.

 

Att Tona in för att Stå till Tjänst

“Älskade Gudinnan Grace, vänligen entusiasmera min varelse med energi, kärlek, stöd och medvetande. Låt mig uppleva din skapelse och uttryck av de syntetiserade Skaparenergierna av Nåd och Guds vilja. Låt dessa vibrationer skapa frid i hela min varelse, genom att tillåta och stödja mig, att existera i ren och absolut harmoni med min själ. Gudinnan Grace, vänligen hjälp mig att öppna mitt hjärtchakra och mitt medvetna sinne, för att anpassas till energin från Skaparen, och alla de välsignelser som uttrycks för mig och alla andra, för att acceptera, förkroppsliga och uttrycka. Jag känner att när jag fokuserar på att vara i harmoni med min själ, så kommer min själ att dra perfekta roller till mitt medvetande, med händelser och sätt för mig att kunna stå till tjänst, vägledda och inspirerade av Skaparen. Jag mottar tacksamt energier, medvetenhet och inspiration, för att kunna vara till hjälp, och uppnå en roll eller en avsikt för alla. På så sätt blir jag ett med det Gudomliga flödet från Skaparen, och inser att det finns många sätt för mig att stå till tjänst, för min egen uppstigning och den andliga utvecklingen av alla. Jag vet att varje roll jag accepterar, förkroppsligar och uttrycker, kommer att hjälpa mig att få tillgång till de naturliga vibrationerna för uppfyllelse, lycka och glädje, som alltid finns i min varelse och själ. I varje steg jag tar, får jag stöttning, genom att vara i harmoni med Skaparen, mina inre vibrationer för uppfyllelse och sanningen om Skaparen, som finns inom mig. Tack.’

Det är viktigt att inse att er Gudomliga avsikt/roll, är att vara öppen för att ta emot, förkroppsliga och uttrycka de vibrationer, som Skaparen frambringar till er, varje ögonblick av era dagar eller era liv.

 

Fokusera på Skapelse Under Denna Tid i Er Uppstigning

Att fokusera på att skapa, är en viktig del av er nuvarande period av uppstigning. Det är viktigt att fokusera på den energi, som kan skapas inom er varelse genom ert samarbete med Skaparen. När ni fokuserar på den energi som skapas inom er, tillåter ni er själva att känna igen den aktiva närvaron och kraften av Skaparen, som kan födas inom er för att hjälpa er verklighet och uppstigning på Jorden. Skaparen bjuder er att gå inom er, inte bara för att erkänna de energier, medvetande och ljus som redan finns där, ännu viktigare är, att erkänna att ni kan aktivera och få energi, för att skapa nya expansiva och kraftiga vibrationer som hjälper er. Detta är en kraftfull insikt och upplevelse. Ofta under er strävan att uppleva Skaparen inom er, vill ni förstå vad som redan finns där. Jag, Gudinnan Grace, vägleds att dela med er, att ni behöver känna igen vad som skapas inom er, och hur ni förankrar energierna eller aktiverar syntesen inom er, för att skapa explosioner av ljus, kraft och vetskap.

Ni kan be att allt som behöver, och måste upplevas i er fysiska och andliga verklighet, ska födas som ljusvibrationer som syntetiserar inom era varelser, för att skapa explosioner av ljus (en skapelse) för att ni ska kunna uttrycka och ge liv till allt på Jorden.

Alternativt kan ni fokusera på vad ni vill uppleva, så som en energi, situation, uppvaknande eller healing. Med fokus på vad ni vill skapa, bjud in lämplig energi, ljus och medvetenhet till er varelse, eller aktivera det inifrån. Låt dessa energier syntetiseras till att gå samman som en, tills de bildar en energi som kommer att bli en ledstjärna för ljuset, eller en ny inspirerande känsla inom er. Låt detta ljus eller denna känsla, uttryckas när ni fokuserar på varje andetag ni andas, tills ni känner att energin har anslutit med hela er varelse och verklighet.

Ni skapar hela tiden energi inom er. Nya ljusvibrationer sammansmälter med er själ, även när ni inte är medvetna om det; ni är varelser av konstant skapande. Era tankar, minnen och känslor från det förflutna, sammansmälter med hur ni känner er just nu, för att ni skapar en källa eller en explosion för skapelse, som ni sedan förkroppsligar utan att förstå det. Detta innebär, att ni ibland, skapar energier som inte stöttar er. Ni behöver inte vara bekymrade över det. Ju mer ni kan tillåta er att fokusera på energin, känslorna och tankarna som ständigt växer fram, eller skapas inom er på grund av er kontinuerliga syntetiseringsprocess, desto mer kommer ni att anpassa er till att ständigt skapa uppfyllelse för er själva och andra. Observation av den energi som skapas inom er, medvetet eller omedvetet, är nyckeln vid denna tid av uppstigning. Det är dags att erkänna och förkroppsliga förståelsen av att ni är varelser av skapelsen, er uppgift och roll är att skapa den gudomliga Skaparen, i många vackra och utsökta former, för att uppfylla er själva och andra, på en själslig nivå.

 

Att Medvetet Praktisera Processen av Skapelsen

Jag, Gudinnan Grace, uppmuntrar er att be om att två vibrationer av ljus och medvetenhet från Skaparen, laddas ner och aktiveras inom er varelse.

Tillåt er själva, att erkänna eller namnge dessa två egenskaper ni upplever, som kärlek, frid, harmoni, styrka, förlåtelse eller salighet.

Låt medvetet dessa två kvaliteter av ljus och medvetenhet, att gå samman i ert hjärtchakra och observera energin, vetskapen eller känslan som skapas.

Med varje andetag ni andas ut, låt energin som har skapats för att expandera, ansluta med hela er varelse och verklighet.

Lägg märke till hur detta tjänar er och andra.

 

Samskapande med Grace och den Gudomliga Viljan

Kalla på mig, Gudinnan Grace, för att vara med dig. Bjud in mig för att kanalisera min energi till din varelse. Denna energi och medvetenhet som skapas inom mig, är avsedd för dig, från syntesen av Nåd och Guds Vilja. Låt energin jag delar med dig, bosätta sig i ditt hjärta och expandera till din varelse och verklighet. Du kanske vill förankra min energi i ditt baschakra, för att stödja omvandlingen av det, dina primära energier; medvetande, övertygelser och erfarenheter. Energin av nåd och gudomliga vilja från Skaparen, kommer att stödja dig oerhört, i din uppstigningsprocess nu.

Med evig kärlek, nåd och gudomliga viljan från Skaparen,

Gudinnan Grace (Gudinnan av Nåd)

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

 

Read More from Goddess Grace

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you.

 

You may also like...