St Germain, 10 mars 2015

Merlin: ”Ni är Gudomliga Alkemister!” Ashtar On The Road Telefonkonferens 10 mars, 2015 ”Hälsningar, Älskade Alkemister! Ja, Alkemister! Alkemister åstadkommer förändring, skapar förändring, begär förändring under synbarligt omöjliga förhållanden och situationer. Att förvandla basmetaller...