St Germain, 10 mars 2015

Merlin: ”Ni är Gudomliga Alkemister!”

Ashtar On The Road Telefonkonferens

10 mars, 2015

”Hälsningar, Älskade Alkemister! Ja, Alkemister! Alkemister åstadkommer förändring, skapar förändring, begär förändring under synbarligt omöjliga förhållanden och situationer. Att förvandla basmetaller till guld är bara ett exempel på alkemi.

”På Planeten Jorden pågår en mycket mer kraftfull alkemisk transformation. Och naturligtvis talar jag om själva Uppstigningsprocessen. Så vad är den om inte en alkemisk transformation? Energimässigt handlar den om att omvandla de gamla energierna, de mörka energierna, de icke kärleksfulla energierna, de ovänliga, hatfyllda, illvilliga och till och med de krigsliknande energierna till de Högre Dimensionella, Högre Vibrerande Kärleksenergierna och allt detta utgår från Kärlek. Trots allt helar alkemin med energi och energibaserade transformationer – interdimensionella transformationer. Så Uppstigningsprocessen är väldigt mycket en alkemisk process!

”Nu vet ni – ni har redan i Samlingen* tagit del av indikationer på att dessa processer håller på att ske. Förändringar sker överallt! De låga vibrationerna, tredje dimensionens sedvänjor, program, attityder – som de manifesteras i samhället, i era finansiella institutioner, i era bolag, i era regeringar, era religioner och så vidare – håller på att förändras. Nya ledare stiger fram och får sina uppdrag inom alla dessa områden, i sanning inom alla livsområden på planeten Jorden! Man förenas med de gamla visdomarna. Fler och fler vill höra berättas om den gamla tiden.

”Till exempel är Camelots tid en era som jag är välbekant med. Till och med då de mörka smidde sina planer på att ta över Planeten, existerade den där allmänna regeln – hederskodexen, kodexen som har överlevt alltigenom eonerna – trots att den tidvis har blivit svagt upplyst på olika platser på Planeten – och den mörklades, så att säga, av dem som inte endast lät bli att leva enligt den, utan inte ville att andra skulle leva efter den, så att de skulle kunna resa sig och återkräva kontrollen över sig själva, att återkräva sina gudomliga liv.

”Ja, ni är alla Gudomliga Varelser i mänskliga kroppar!!! Ni har alla lidit. Och ni har alla återförenats helt igenom era olika livstider på Planeten Jorden! Det är också er mänsklighet, ert verkliga mänskliga varande, som genomgår transformationen som i allra högsta grad är av ett kärleksfullt slag! För som individer är ni alla Ljusarbetare. Vad betyder det? `Bärare av Ljuset´ är det som jag säger – att föra Ljuset till allt mörker som ni kan tänkas upptäcka, om det så är ibland er själva eller utanför era egna energifält, men som ni ändå kan förnimma.

”Det är en alkemisk process att transformera ert perspektiv från det som är tredimensionellt i attityden som uttrycker ett `Å, okej, det är som det är – inget som jag kan göra, jag kan inte påverka systemet´, till den Högre, Gudomliga Attityden som är: ´Jag kan göra skillnad! Jag är Gudomlig! Jag är gränslös! Jag är Moder/Fader Gud och jag har samma Kärleksenergi i mig, och ja, jag kan använda den energin till att uppnå alla de förändringar, de transformationer som behövs för att Planeten Jorden skall stiga upp till sin totala vibration, att förflytta sig upp till Den Gyllene Tidsåldern och bortom den till sin Uppstigning!!! Det betyder att ni på varje sätt talar och uttrycker er med er Gudomlighet, er kraft och att ni inser att ni verkligen är den här transformationens Alkemister!

”Och nu, då ni tar en titt inuti er själva, vad är det som håller på att ske? Ni ser situationer, händelser, förhållanden i ett nytt Ljus, ett Ljus av en Högre Vibration, som härstammar från ett Högre Perspektiv. Ni håller på att omvandla era verkliga själv! Om ni har en tanke, eller finner ett ord, eller gör någon slags handling som är mindre än kärleksfull, då ertappar ni er själva, eller hur? Det är en del av den transformationen som ni genomgår, Älskade Alkemister! Det är inte enbart era kroppar som förbereder sig för Uppstigningen, som rör sig mot Högre Dimensioner, blir kristallina – tala om en alkemisk process här! Det är allt som är ni, era själar, era känslor, era andliga aspekter, era samband med era Högre Dimensionella Själv!!! Och då ni tar er själva Högre upp i era Vibrationer, vad gör ni annat än att utstråla Kärleksenergierna till allting på Planeten Jorden? Här deltar ni återigen i de alkemiska omvandlingarna på hela Planeten Jorden och i Universum bortom den!

”Så underskatta inte era förmågor. Ni är lika mycket Alkemisterna som jag, Merlin! Och för att säga sanningen, så har många av er i andra livstider blivit erkända som det. Magiker, skapare av mirakler, det är vad jag kallar er. Ja, det finns en viss magisk energi i transformationer – i synnerhet då när ni trodde att de inte skulle kunna åstadkommas! Men dessa mirakler är alkemiska! Och de inträffar för att ni bokstavligen förordar dem. Ni har gjort det för så länge sedan och så långtifrån, så som ni mäter tiden, och NU är det ögonblicket här!!!!

”Så fortsätt att skina! Fortsätt att medverka till att transformationerna får sin KärleksKraft, och vet att vi står enade. Och att de av oss som kommer från Rikena av Ljus är helt och hållet och fullständigt i Enhet med er! Det är en synergistisk sammanblandning av våra Kärleksenergier och allt som kommer ur Kärlek, som är katalysatorn för dessa transformationer. Och den kommer oavbrutet att fortgå då ni rör er uppåt och för gott förflyttar er ut ur 3D och till de Höga Nivåerna i den Fjärde Dimensionen och den Femte Dimensionen och bortom dem! Ni har satt den i rörelse och den kommer inte att stanna, utan den har snarare ett liv eller en kraft, så att säga, som ni har gett till den och den är oändlig, ständigt pågående och evig!!!

”Så, lyckönskningar till er, Älskade Ni! Ni är Alkemisterna som gör att allt kommer att förverkligas. Ni är skaparna av de största miraklen någonsin, någonsin, någonsin på Planeten Jorden – under, på och ovanför – och vi hedrar er!!! Och vi tackar er och vi välsignar er för er uthållighet, ert engagemang och er framgång! Och så är det! Namaste!”

*3-10-15 Meddelanden från Ashtar och Tara&Rama

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-youre-empowering-us.html http://www.ashtarontheroad.com/tara-rama-report-3-10-15.html http://www.ashtarontheroad.com/merlin-you-are-divine-alchemists.html                                                 Transcription by Martha                                                                                                                                                          Given through Susan Leland, March 10, 2015                                                                               www.Ashtarontheroad.com                                                                                                                                                              Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...