Mikos, 19 januari 2015

Jordens förlorade Firmament(himlavalv) Mikos från den Inre Jorden Kanal: Dianne Robbins Fråga: Varför förkortades vår livslängd efter att Firmamentet förstördes i kriget mellan Atlantis och Lemurien? Jag är Mikos, Chefsbibliotekarie för Biblioteket i Porthologos...