Mikos, 19 januari 2015

Jordens förlorade Firmament(himlavalv)

Mikos från den Inre Jorden

Kanal: Dianne Robbins

Fråga: Varför förkortades vår livslängd efter att Firmamentet förstördes i kriget mellan Atlantis och Lemurien?

Jag är Mikos, Chefsbibliotekarie för Biblioteket i Porthologos som finns inne i jordens mitt och som innehar alla arkiv från våra Universella och Elementala Kungadömen- jag ska svara på den frågan.

Svar: Förstörelsen av firmamentet var ett steg bakåt som förde er bakåt i tiden, dit ni inte vet vem ni är. Ni förlorade inte bara er kroppslängd, utan också ert sikte.

Firmamentet var sammansatt av kristallina ispartiklar, ett många kilometer högt skikt som omslöt jorden och som gav ett fullständigt skydd mot den skadliga strålningen från solen. Det möjliggjorde ett perfekt ekosystem, helt i balans, och den gudomliga planen för alla livsformer svarade helhjärtat på denna fruktbara miljö genom att nå sin gudomliga potential på vägen uppför evolutionsspiralen. Denna ishimmel skyddade Jorden mot solens strålning före kriget och förstörelsen av den orsakade en ökad strålning från solen vid jordens yta, en strålning som i sin tur kortade av inte bara livslängden utan också kroppslängden på de människor som bodde där. Människans kroppslängd var 4,5- 9 meter innan firmamentet förstördes, nu är den i genomsnitt kring 1,5-1,8 meter och på många ställen på Jorden ännu kortare. Den naturliga regleringen av era kroppar och Jorden själv är vidare äventyrad av de kemikalier ni andas och äter, av den förgiftade vattenförsörjningen och alla andra saker som är spetsade med kemikalier med det verkliga syftet att förstöra den naturliga regleringen av era kroppar och Jorden själv- sålunda skänkande fördelen av kontroll över till de mörka krafterna som sedan kan manipulera er genom att styra vädret och era sinnen allt i ett.

Sålunda, om era kroppsliga funktioner är nedsatta är det självklart att er livslängd kommer i obalans och ni blir oförmögna att få tillgång till odödlighetsgenen i ert DNA eller till att aktivera denna. När er kropp inte fungerar på sitt gudomliga optimum misständer allting, inklusive koden för odödlighet.

Allt detta orsakade den förkortade livslängden på jordytan och nödvändigheten för er att inkarnera om och om igen, alltid i glömska av det förflutna och oförmögna att komma ikapp med framtiden. Därav kommer den känsla av meningslöshet och hopplöshet ni ovan jord har, medan våra liv frodas nedanför er.

Er livsmiljö spelar en huvudroll i er utveckling, utan en stödjande miljö kan ni inte utvecklas i Skaparens anda utan bara på ett onormalt sätt, förnekande vem ni som ras verkligen är.

Det är som vilket vetenskapligt experiment som helst…om miljön är fientlig blir livsformerna deformerade. Om förhållandena i miljön är fruktbara blommar livet ut till sin fulla potential. Detsamma gäller Jorden. Därför är det nu avgörande att balansera om alla ekosystem på planeten så att livet kan frodas och inte sönderfalla.

Att ombalansera ekosystemen är svårt utan de kristallina ispartiklarna som en gång omslöt jorden och skyddade den från solens strålar. Solstrålningen är skadlig… men när ert solsystem rör sig ut ur sin nuvarande bana kommer ert firmament att bli återställt och ni kommer alla att öka i kroppslängd och återgå till er höga resning och perfekta hälsa igen. För med firmamentet återställt blir er hälsa återställd, liksom Jordens orörda skönhet. Allt blir som nytt.

Alla faktorer talar för er förkortade livslängd… såsom den försvagade livskraften i er mat, orsakad av kemikalier som medvetet tillförts Jorden för att förstöra livskraften så att era liv försvagas och livslängden kortas av. Den mörka sidan har använt detta till sin fördel för att ytterligare försvaga er så att de lättare kan manipulera er. Det är lättare att manipulera en svag person än en stark.

Så ja, alla dessa faktorer har kommit med i spelet men den huvudsakliga var att firmamentet försvann. Över tid ledde detta till invasionen från de negativa utomjordingarna och deras destruktiva agenda vilket har fört er alla dit ni är idag. Det kallas att glida tillbaka i tiden. Men allt det är över, från och med nu går ni alla framåt.

Jorden kommer att återfå sin styrka, precis som människorna, och ni kommer båda att kunna självreglera era kroppar, såsom Anastasia gör. Så se fram emot kommande tider för de blir verkligen strålande. Jag är Mikos, en självreglerande Jätte som lever inne i den ihåliga Jorden.

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...