Maria Magdalena via Mèline Portia Lafont, 29 juli

Maria Magdalena  8-8-8 Portal Kanal: Méline Portia Lafont 29 Juli 2015 När Magdalenas Själ återinträder i Gudinnans Ande genom en nedsänkning av evighetens lag i Enhetens lag bevittnar vi en kallelse till Gudinnorna att...