Maria Magdalena via Mèline Portia Lafont, 29 juli

Maria Magdalena

 8-8-8 Portal

Kanal: Méline Portia Lafont

29 Juli 2015

När Magdalenas Själ återinträder i Gudinnans Ande genom en nedsänkning av evighetens lag i Enhetens lag bevittnar vi en kallelse till Gudinnorna att stiga upp ur askan likt fågel Fenix.

Maria Magdalena har varit Närvarande djupt inom och runt oss dessa dagar! Hur skulle vi kunna undgå att märka av henne när hon framträder med sådan kraft. Wow till det. Under nästan varje seans och session, liksom i mitt personliga liv, har Magdalena varit så närvarande och framträtt på ett så starkt vis. Hon berättade för mig att hon är här för att kalla fram Ljusets Gudinnor och väcka upp dem i deras Mänskliga inkarnation.

Nu när vi går in i 8-8-8 Portalen är Hennes Gudinnas Närvaro ännu starkare då det är Magdalena Portalen som kommer över oss. Jag ser henne lägga rosor på männens Hjärtan för att väcka deras medkänsla och nya känslor medan hon hos kvinnorna kallar fram Gudinnorna närvarande här på Jorden för att vakna upp i sina skal. ”Det är dags” säger hon. Detta är vad hon delade i en av seanserna för några dagar sedan:

”Ljusets Gudinnor kallas att komma fram och leka med sina styrkor och kraften i sin makt. Detta är Enhet som kommer igen och deltar i den Kollektiva Uppstigningsprocessen som Gudinnorna och Väktarna av denna Gudomliga börd. Det är dags för de Äldsta av Gudinnornas Ljusmall att låta sina Ljus skina och tända sina facklor med eld. Ni skall hjälpa till att upplysa världen om vilka ni Gudinnor är och om vad ni kom hit för att vara och göra. ”

Magdalena instruerar Gudinnorna att vara närvarande nu i sin fulla prakt och att tillåta sin renade Feminina energi att stiga upp. Detta är en mycket djupgående och andlig orientering, skapad tillsammans med de Sirianska Styrkorna av Ljus och Elohim Templen av Solen. Som ni kan se handlar denna portal och drivkraft helt om enande av båda sidor, allt ni ser som motsatser, polariteter. Sådant som Maskulint och Feminint, materia och antimateria, ljust och mörkt, högre verklighet och tätare verklighet, positivt och negativt… Allt detta genom energin i inspiration och kreativitet, de Heliga Feminina Gudinnornas krafter.

Maria Magdalena:

”Följ vägen som instruktionerna lagt för er som ett fundament. Detta fundament är bädden ni vilar på och litar på då ni sätter era första steg i rörelse. Hjärtat är språkrör för detta fundament då det känner alla dess hemligheter. Låt språkröret vara den som styr er i rörelse och vara den som väljer att gå vidare medvetet i hjärtat.

Finn den Heliga Graalen inom ert eget varande för den ligger där. Den har inte setts av någon annan än ni själva och den kan inte hittas någon annanstans än inom er. Den Heliga Graalen är er djupa visdom och kunskap erhållen av erfarenheterna i livstid efter livstid. Den Heliga Graalen är allt ni är: er odödlighet och Ande.

Den har många instruktioner men är ändå oändlig och har inga gränser att fästa dessa regler på. Den enda regeln den har är att öppna hjärtat i tillåtelse och att vibrera i vetandet i hjärta, kärlek och medkänsla. Utan kärlek och medkänsla kan man inte komma åt den Heliga Graalen inombords. Medkänsla vilar på fundamentets bädd vilket är vibrationen av att känna sig själv och tillåta också andra att känna sig själva. ”

Hennes vackra Närvaro är en sådan medkännande energi av en Kosmisk väktare. Jag har alltid känt henne som en mild och känslig Närvaro men nu framträder hennes vackra Gudinnesida och en vacker styrka av makt återspeglas som hennes Kosmiska natur. Hennes energi inspirerar, läker, bemyndigar och orienterar er med sanningens och kärlekens natur. Vilken Välsignelse för hennes Närvaro.

Magdalena:

JAG ÄR här för att väcka Ljusets Gudinnor, de som är Närvarande på denna Jord, för det är dags att Stiga upp i denna riktning av enande. Det är dags att ena Gudinnornas Ande och att inspirera den Maskulina energin att göra detsamma för alla. Maskulina energier kommer att hjälpa de Feminina energierna att frambringa enandet till en manifesterad verklighet. Så först, såsom Gudinnorna, inspirerar vi och sedan rör vi oss längs släktlinjerna av våra förfäder för att ena oss mot en Global uppstigning tillsamman med de Goda Maskulina krafterna.

Det finns så mycket kraft i skapelsens sköte – vilket är en Kvinnlig energi – att det är därför vi kallar Gudinnorna att vakna upp, aktivera sig och spela sina roller i denna enandeprocess. Enandet av skapande och manifestation – Kvinnligt och Manligt – detta genom Gudinnans portal som tillåter födsel av skapande att bli fritt. Krafter av Ljuset är i gång här som är av en Kosmisk vibration, omorienterande allt inom till sina egna styrkor av potential och skapande mot ljuset av enhet.

Ni kan känna er uppmanade att inspirera många till er älskade planet. Gör så och följ den Heliga Elden inom. Vissa Gudinnor blir kallade att ena sig med Anden inom och följa sin resas väg vilket frambringar omorienteringen med Gudinnans Mall under uppsikt av Sirius. Andra Gudinnor blir kallade att frambringa enande med sin egen Mall in i lemmarna av den sårade Maskuline – tillåtande läkning och tillåtande skapande.

Många Gudinnor blir kallade att spela sina roller – vilka är avgörande – inom de områden de känner sig guidade att vara i. Många andra kommer att försöka sig hem enbart i sitt inre. Det är er resa att göra och känna på då framträdandet av Gudinnan inom er håller er jordad och informerad om ert öde. Låt era vingar ta er dit ni är ämnade att vara i denna tidsram och framåt. Bli inte rädda för er egen inre krafts visdom för det är bara då ni flyga mot ert öde utbredandes era vackra vingar.

JAG ÄR här för att hela, JAG ÄR här för att bota sår, JAG ÄR här för att dela Kärlek och medkänsla ovillkorligt, JAG ÄR här för att vakna upp, JAG ÄR här för att kalla er alla till er Gudomliga essens, JAG ÄR här för att påminna er, JAG ÄR här för att VARA i enhet med var och en av er. Min kapsel av Kärlek är en skatt. En skatt som ligger djupt inbäddad i era egna hjärtan.

Ni vackra män därute: Då jag lägger en ros i ert hjärta väcker jag upp er Andes orientering med Källan och gör era känslor fria att känna och förstå Kärlek på en helt annan nivå. JAG frisätter känslor av rädsla och gamla sår som hållit er fågna i rädsla för känslor och kärlek. Detta ihop med omfamnandet av medkänsla – något som också är en sann natur av er själva.

Ni vackra kvinnor därute: Ni är verkligt begåvade Gudinnor och er tid har kommit att väcka den potentialen inom er och stiga upp! Stå upp och gör er resliga, gör er själva bemärkta för alla i världen och gå den väg ni talar om och är. Era krafter räknas med just nu då ni hjälper de vackra männen och de maskulina energierna att bli omfamnade. N visar ljuset för alla nu då ni kallas att leda i denna drivkraft och ta fram kraften inom er. Ni lyser upp hjärtan och världen med er upplysta Flamma för ni är inte rädda för känslor och det inre hjärtats emotioner.

Låt nu det skina som finns i hjärtat – ni alla – och omfamna rörelsen i ert hjärtas känslor. Uppmuntra andra att göra samma sak så att ni alla kan stå i er egen kraft av Varande och omfamna de många såren att helas. Kosmisk styrka ligger bakom allt detta då den spolar ut de många känslorna när de uppstår. Bearbeta de många sakerna i era liv då de kommer och stiger upp, med styrkan av vetande i hjärtat och upplysandes sanning av enhet genom definition av omfamning.

Jag älskar er

Maria Magdalena

Översättning: Markku Pärssinen

www.melinelafont.com

Du gillar kanske också...