Saul

Saul, 8 oktober 2014 Via John Smallman Den kritiska punkten, ögonblicket för mänsklighetens uppvaknande till fullt medvetande, närmar sig mycket snabbt även efter era tidsmått mätt. Fortsätt att hålla er energi och ert Ljus...