Saul

Saul, 8 oktober 2014

Via John Smallman

Den kritiska punkten, ögonblicket för mänsklighetens uppvaknande till fullt medvetande, närmar sig mycket snabbt även efter era tidsmått mätt. Fortsätt att hålla er energi och ert Ljus högt och sänd ut er Kärlek till alla i alla situationer. Här i de andliga världarna backar vi upp er och ger er ett enormt stöd, och den väg ni följer har inte längre några sidospår, utan för er hem till er slutdestination. Var i glädje, eftersom ett misslyckande är omöjligt, och kulmen på era gemensamma ansträngningar bär slutligen frukt, en frukt av den mest fantastiska form, smak, färg och konsistens.

Ni är hela tiden överskuggade av det gudomliga Kärleksfältet, i vilket allt skapat är varsamt och för evigt omslutet. Guds Vilja kommer att ske, och ni kommer att njuta av de mest magnifika fördelar till följd av Hans Vilja. Hans Vilja sker alltid, det är bara det att i ert nuvarande starkt begränsade medvetande kan de allra flesta av er inte se att det är så.

Ni ser er omkring i er illusoriska värld av rädsla, ångest, trauma, lidande och smärta och ni frågar er själva ”Hur kan Gud tillåta detta?” Naturligtvis tillåter Han inte det, och Han har aldrig gått ner till er illusoriska värld och spelat era vansinniga spel med er. Han gav er all sin Kärlek, och eftersom Kärlek inte kräver, manipulerar, förslavar eller bestämmer utan motsatsen – den tillåter, så kunde ni bygga illusionen, träda in i den och låtsas att den var verklig. Och i den etablerade ni en uppsättning av fruktansvärt kärlekslösa regler och lagar och hävdade att de var Hans, och åtog er att genomdriva dem på det mest brutala sätt i Hans namn. Vilken otrolig arrogans det var!

Gud är Kärlek, PUNKT SLUT! Han skulle aldrig bestraffa eller kontroller er. Han skapade er ur ren Kärlek (den enda som finns) och sedan gav Han er Himlen. Han gav er fri vilja och Han gav er all Sin Visdom och Intelligens och total frihet att göra som ni ville. Ni valde ett vansinnigt spel och bevisen på ert spel finns överallt omkring er – krig, konflikter, skador, smärta, sjukdomar, misstro och svek.

Slutligen, under de senaste två eller tre decennierna, beslutade sig mänsklighetens kollektiva vilja för att det var dags att avsluta dessa spel. Resultatet av det beslutet kan också ses runt omkring er, där Kärlek sprids i de mörkaste hörn och där Ljuset visar vägen ut. Kom ihåg att Ljus är Kärlek, så vägen ut är att tillföra Kärlek i alla situationer och fler och fler av er gör det dagligen. Ni kan inte misslyckas med att vakna, eftersom sömn inte kan pågå under en obegränsad tid, än mindre för evigt. Ert uppvaknande är nära förestående. Håll kvar den tanken i ert hjärta hela tiden och få det att hända NU!

Ja, det är upp till er att vakna och att göra det är ett val som ni, eftersom ni har total frihet att välja, måste göra. Det kan inte göras för er, ni måste göra det själva. Ni är var och en regissörer för ert eget uppvaknande, men ni har var och en ett enorm team av himmelska assistenter som kommer att göra det tunga arbetet. Ni måste bara ta beslutet att göra det nu – genom att släppa varje aspekt av er själva som inte är kärleksfull. Ni har en oändlig uppbackning när ni gör detta medvetna och kärleksfulla val.

Så sluta med att skjuta upp det, sluta undra om det kommer att hända. Sätt er i ert mest heliga inre rum och koncentrera er på att vakna. Det är väldigt enkelt, men på grund av de otaliga olyckliga erfarenheter ni har upplevt inom illusionen under eoner, är det inte lätt. Ni måste ha tillit till Gud, men i illusionen har ni lärt er att inte lita på någon, inte ens era mödrar! Ni tvivlar alltid och till och med en liten struntsak kan få er i obalans.

Påminn er själva om hur det var att lära sig att cykla. Ni tittade bakåt för att försäkra er om att er mamma eller pappa eller äldre bror eller syster, fortfarande höll i cykeln, och genom att göra så tappade ni balansen och föll. Titta inte bakåt eller neråt, bara rakt fram i vetskap om att ni har gudomligt stöd i varje ögonblick. Om det gudomliga stödet inte fanns där skulle ni sluta existera, direkt.

Kärleken omsluter er i varje ögonblick av er eviga existens. Kärlekstsunamin är den gudomliga Viljan, men den kräver inte eller tvingar er att vakna. Den låter er välja, som de flesta säkert kommer att göra, eftersom den gudomliga Viljan är er vilja. För närvarande är ni inte så bra på att känna igen den, men det kommer.

När någon behandlar er kärleksfullt, eller när ni ser andra behandlas kärleksfullt, då värmer det i hjärtat, eller hur? Kärlekstsunamin i sin kraft och storslagenhet kommer att värma er med Kärlek. Vändpunkten kommer och ert uppvaknande i Guds gudomliga Ljus kommer att väcka upp er ur er djupa törnrosasömn till omätlig glädje varje dag.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...