Moder Sekhemet via Ute Possega-Rudel , 7 februari 2015

Moder Sekhmet 7 februari, 2015 Kanal: Ute Puegga Rodel ÄLSKADE MÄNSKLIGHET! Jag talar till er för jag ÄR en av era väktare som beskyddar er uppvaknandeprocess och ert ljus. Och den som beskyddar manifesteringen...