Moder Sekhemet via Ute Possega-Rudel , 7 februari 2015

Atlantis

Moder Sekhmet

7 februari, 2015

Kanal: Ute Puegga Rodel

ÄLSKADE MÄNSKLIGHET!

Jag talar till er för jag ÄR en av era väktare som beskyddar er uppvaknandeprocess och ert ljus. Och den som beskyddar manifesteringen av er själsuppgift mot alla odds.

Kraftfulla händelser kommer inom kort att uppenbara sig. Jag ber er att vara beredda och att tillåta er själva att ta emot goda nyheter med glädjefyllda förväntningar.

Var goda och höj nu era energifrekvenser och era ljusfrekvenser, för att kunna understödja det som kommer att ske i enlighet med de Gudomliga Ljus-Styrkornas avsikt.

Ni står inför en avgörande vändpunkt i er historia – och det är viktigt att nu tona in sig till de frekvenser och händelser som dramatiskt kommer att förändra er värld.

Fastän det verkar vara så att ingenting nytt tillsvidare händer, som om de som har ockuperat er värld alltmer håller på att ta över, så är detta en illusion. För det ser endast ut att vara verkligt när ni iakttar några synliga tecken och information som är osann.

Men det som VERKLIGEN håller på att förberedas – precis just nu, bakom ridåerna – är synliga och påtagliga händelser, vilka snart kommer att dyka upp i förgrunden – och som mäktigt dirigeras av ljuskrafterna i både fysiska och icke-fysiska kroppar – och med all säkerhet kommer hela mänskligheten att uppleva dem.

Detta kommer att förändra alla sinnen och hjärtan hos era tillsvidare sovande bröder och systrar, och de kommer att vakna upp till en ny verklighet, som de aldrig skulle ha kunnat drömma om.

Jag ber er som är vakna, och speciellt de av er som är vakna, men på grund av tvivel och förtvivlan sänkte er vibration medan ni led av oacceptabla livsomständigheter beroende på de kontrollerande negativa krafterna, att vakna upp ännu mer förstärkta, och att tillåta nytt hopp och övertygelsen att alla era mänskliga behov och rättmätiga önskningar snart kommer att tillfredsställas.

Vi behöver er alla, Älskade, för att stötta det inkommande ljuset och de hjälpande ljusstyrkorna att lyckas och att få till stånd ett skifte som sker på ett mycket godartat sätt – åtminstone så godartat som bara är möjligt.

Då allting pågår som mest intensivt, då ni står vid ett vägskäl, kan ett skifte inträffa då det finns kraftfull ny energi och en avsikt för att skapa det. Ni önskar ett kraftfullt skifte som så snart det är möjligt fastlåser sig i det nya, önskvärda mönstret i Den Nya Verkligheten. Dessa nya mönster handlar om ljusets seger och därför också dess ökande mäktighet i er värld. Det handlar om glädje och en nyförvärvad kraft hos varenda människa och i alla riken på er Älskade Moder Jord. Och ja, det handlar om Hennes eget Skifte till ett nytt medvetande, för också vibrationen i det som kallas massa kommer märkbart att stiga.

Ni är alla Ett i denna process, ni alla. Ni är alla Medvetande, om ni så är ”materia” eller levande varelser på Jorden, liksom också en mur är medveten.

Stor lycka väntar er, Älskade.

Jag ber er att tona in er till det kraftfulla ljuset som nu otvivelaktigt är närvarande omkring er. Tillåt det att fylla upp er, er kropp och själ, och att höja ert medvetande för att föra er till en ny och högre vibration.

Detta kommer att göra det möjligt för er att ta del i de skiftande energierna på er planet, då mänsklighetens medvetande skiftar och sätter igång den nödvändiga kraften.

Då ni på det sättet blir förstärkta är ni de utvalda som kommer att göra skiftet möjligt – då ni förenar er i dess Medvetna Fält. Och när ni är förenade på det sättet, så ÄR ni det fältet, Älskade, som kommer att få till stånd allt som era hjärtan kan drömma om. Att förverkliga Den Nya Världen. Att Vara den nya marken på vilken den universella transformationen kan ta plats.

Var förvissade om att Mitt Ljus och Beskydd, Min kärleksfulla Medverkan i detta stora Skifte stöttar er som är med om denna underbara process. Ni som är hängivna Ljuset måste nu stå tillsammans, enade, och stötta varandra.

Enade av Kraften i Villkorslös Kärlek, är vår Seger Här – och så Praktfullt, då jag och så många, många Gudomliga Ljusvarelser och Varelser av Gudomlig Kärlek deltar i detta tillsammans med er!

Jag ÄR Moder Sekhmet!

Meddelande förmedlades av Ute

http://radiantlyhappy.blogspot.com.es/2015/02/mother-sekhmet-you-are-chosen.html

Du gillar kanske också...