Överlevnadsmanuskript nr 430, 17 november 2014

Överlevnadsmanuskript nr 430 Via Aisha North, 17 november 2014 Det som har satts i rörelse kan inte längre stoppas och alla de efterföljande reaktionerna kommer att ske från en positivt energetisk laddning, även om...