Överlevnadsmanuskript nr 430, 17 november 2014

Överlevnadsmanuskript nr 430

Via Aisha North, 17 november 2014

Det som har satts i rörelse kan inte längre stoppas och alla de efterföljande reaktionerna kommer att ske från en positivt energetisk laddning, även om en del av resultatet av det kan bli kallad negativ av dem som fortfarande är inställda på att upprätthålla status quo.

Låt oss utveckla det. Ni förstår, hela denna kedja av händelser som nu håller på att aktiveras är av en sådan art att det kommer att få långtgående konsekvenser, och som vi redan har informerat er om, efterdyningarna av det som sker på denna lilla planet är långt större än ni på er nuvarande nivå ens kan börja förstå. Och när vi säger nuvarande nivå, hänvisar vi helt enkelt till er förmåga att fullt ut utnyttja er egen reservoar av inre kunskap.

Med andra ord, vi kallar er inte odugliga på något sätt, vi bara påminner er om att saker och ting kommer att bli tydligare i en takt som gör det möjligt för er att smälta det. För när vi syftar på mänsklighetens val att verkligen ta det erforderliga jätteklivet, som är absolut nödvändigt för att hela den här operationen ska kunna komma till stånd, är det också underförstått att detta gigantiska steg kommer att ske på ett sådant sätt att det kommer att tjäna sitt avsedda syfte, nämligen att skifta hela regionen till en frekvens som kommer att vara till nytta för alla som bor där. Allt måste ske inom exakt rätt tidsram och i den angivna sekvensen, så att alla brickor kan falla i sina avsedda riktningar.

Återigen talar vi i invecklade termer, men det är enklare att låta er ta in det underliggande budskapet i det här meddelandet. För som vi redan har upprepat flera gånger; vad det här inrymmer är något som vida överträffar blotta formuleringen av det. Vi behöver ibland ta dessa omvägar för att hjälpa er att i stora drag bättre förstå meddelandet. Det viktiga i det här meddelandet är helt enkelt detta; ni är inte längre där ni brukade vara och inte heller den planet som ni bor på. Och detsamma gäller för er närmaste omgivning. För ni har redan ändrat själva strukturen i Universum till en sådan grad att ingenting någonsin blir sig likt igen.

Och kom ihåg, dessa förändringar hände på ett sätt som kommer att vara svårt att definiera från en mänsklig synpunkt, men det kommer att vara mycket lätt att identifiera när ni tittar på det ur vår synvinkel. Vi kan se att själva grunden som er värld har byggts på redan har förändrats, så algoritmerna är helt nya. Utifrån kanske det inte syns så tydligt, bara några spridda siffror som har skiftat aldrig så lite under en period av några dagar, men vad de här små förändringarna i själva verket kommer att göra är att sätta igång en kaskad av dominoeffekter som kommer att riva upp allt det gamla och begränsade kokongbildande materialet som ni har varit inlindade i, nästan som de forntida folken brukade göra för att skydda sina avlidna.

Med andra ord kommer dominoeffekten att sprida sig ut från dessa pyttesmå hål i det gamla materialet, tyget som vävdes med så mycket omsorg för att ni skulle anstränga er och kämpa mot det tills den dag ni äntligen öppnade era ögon och hjärtan och insåg, att det enda sättet att få slut på kampen är helt enkelt att kapitulera för de krafter ni bär inom er, de som har funnits där hela tiden och väntat på att ni skulle återupptäcka deras närvaro i själva kärnan av ert väsen. Och sedan skulle den här processen med att riva upp den gamla illusionen för att helt befria inte bara er själva, utan hela sanningen om vilka ni alla är, börja komma igång på ett sådant sätt att det inte fanns en chans att någon skulle kunna stoppa den här gamla kokongen från att helt lösas upp.

När något upplöses är det oundvikligt att det lämnar ett gapande hål i någons rustning, som de murar som många av era medmänniskor fortfarande är upptagna med att hålla intakta. För det är inte alla som är redo att möta verkligheten efter att ha levt liv efter liv insvepta i en kokong, så för dem kommer det att bli mycket ångest, smärta och ilskna utbrott inom dem. För med den nya klarsyntheten kommer också en ny insikt och det är att ni inte längre står i tacksamhetsskuld till andra för att skapa er ett bra liv.

Men med denna insikt kommer också en annan insikt, nämligen att ni inte längre kan skylla era motgångar på någon annan heller. För vissa kommer den insikten kanske att uppfattas som den tyngsta bördan att bära. För med frihet kommer också ansvar, och det är inte lika lätt att ta till sig som tanken på frihet. Med frihet menas att ni återigen är medvetna om att ni måste skapa era egna liv, det finns inte längre någon yttre källa som kan eller kommer att få skulden för några upplevda ”missöden” som eventuellt kan drabba er längs vägen.

Vi vet att detta inte är en nyhet för många av er, för ni har lärt er denna sanning för länge sedan, men vi vill påminna er om att ni ännu inte är bland majoriteten på den här planeten, så vad ni har sett som den Nya Tidsålderns gryning, kommer de helt enkelt att se som upplösningen av allt de har satsat själva sin existens på. De kommer att göra uppror på alla sätt de kan, och omfattningen de kommer att visa sitt missnöje på kommer att variera från ilska till sorg, från fruktan till regelrätt terror.

Men återigen kommer detta helt enkelt att vara den sista spiken i kistan för det gamla, om vi får använda sådana burdusa ord för att beskriva den förändring som pågår nu. Kom ihåg att ni redan har tryckt på den knapp som aktiverade hela denna operation genom er villighet att till fullo anamma ert inre ljus. Det som kommer att hända nu är en förändring som kommer att påverka er alla, och den kommer att göra det eftersom ni som ett kollektiv har kommit till en punkt där ett beslut behövde tas, och beslutet var att säga ett rungande JA till det Nya. Förändringens hjul kommer att rulla fortare och fortare nu, och därmed kommer fler och fler av era dagliga handlingar att styras av det här nya ljuset, som genomsyrar alla levande varelser på den här planeten.

Och ja, tillräckligt många av er har redan valt att öppna era hjärtan för det här ljuset, och det i sig är mer än tillräckligt för att sätta hjulen i rullning. Det som bara tog en liten del av befolkningen på den här planeten att få till stånd, kommer att ge varenda själ, som för närvarande bebor denna lilla sfär, samma möjlighet att delta i processen med att återskapa er värld. Kallelsen har gått ut, uppmaningen att delta i denna magnifika make over, en förändring som vida överträffar allt som någonsin har åstadkommits någon annanstans i hela Skapelsen.

Ni har en hel del saker som behöver rättas till innan hela detta projekt är över, men det kommer inte att finnas någon brist på villiga händer eller vetgiriga sinnen som kommer att gå samman med er, de sanna förtrupperna. För som vi har sagt om och om igen, ni har redan allt ni behöver för att uppfylla varenda dröm ni kanske bär inom er om det  paradis ni så länge har längtat efter.

Det råder ingen brist på kompetens och inte heller på arbetskraft eller resurser, och när ni slutligen tillåter er själva att återinträda i de gamla kunskapssalarna som har hållits dolda tills ni, som ett kollektiv, återigen var redo att gå in i dem, finns det inte längre något eller någon som står i vägen för att allt det här ska bli en succé utan dess like.

Ta vartenda utbrott av rädsla, ilska eller hat som tydliga signaler på den Nya Världens ankomst. Ni har redan känt den och nu kommer den att börja sippra in i medvetandet hos varje enskild individ på planeten. För vissa kommer det att bli en välkommen syn, de kommer omedelbart att veta precis vad de ska göra för att fullt ut anamma det Nya. Men för andra kommer själva tanken fortfarande att provocera deras gamla magkänsla för att skydda den allra sista biten av ”säkerhet” de kan klänga sig fast vid, det vill säga själva idén om att förändring måste undvikas till varje pris.

De kommer att spjärna emot och protestera på alla sätt de kan. Men vi kan med säkerhet förutsäga att det senare kommer att vara i minoritet den här gången, för kom ihåg att det på en högre nivå har tagits ett beslut som fattades med överväldigande majoritet, och svaret ni gav tillbaka när frågan togs upp var helt enkelt det här: ”Ja, nu är vi äntligen redo att stiga ut ur det gamla och till fullo omfamna helheten av vårt väsen och att återinträda i Kärlekens Hav som vi så länge har vänt ryggen åt.” Ni, som ett kollektiv, är mer än redo att ta er till detta skimrande hav ännu en gång och det är ni, förelöparna, som har fått den underbara förmånen att vara de första som tar språnget.

Återigen tackar vi er alla på uppdrag av hela skapelsen. Ni har valt väl, och ni har redan visat handling bakom era ord, och de åtgärder som redan har åstadkommits, av vad som kan tyckas vara en handfull individer utspridda över hela världen, kommer att ha en långgående och underbar effekt på er alla.

Och för det kan vi bara än en gång säga tack, och vi skulle också vilja tillägga, att från och med nu kommer takten i denna förändring att fortsätta att öka i en sådan takt att det kanske ibland bokstavligen tar andan ur er. Men för er vet vi att andfåddheten kommer sig av ren och skär lycka i vetskapen om att det som rivs upp nu, kommer att göra det för att det ska komma samman igen på ett sätt som kommer att ge glädje i hjärtat hos alla.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...