Ärkeängeln Gabriel, 21 maj 2015

Ärkeängeln Gabriel 21 maj 2015 Kanal: Marlene Swetlishoff Kära Ni Låt oss ha en diskussion om den kvalitet av kärlek som kallas upprymdhet. Att ha denna kvalitet är till mycket stor hjälp för att...