Ashtar, 14 mars 2015

Förlåtelse öppnar upp vägen mot den Gyllene Tiden och bortom den! Ashtar On The Road Telefonkonferens 14 mars 2015 ”Hälsningar, Älskade Familj! Vi är hedrade av att ni har kommit till Bryggan för att...