Ashtar, 14 mars 2015

Förlåtelse öppnar upp vägen mot den Gyllene Tiden och bortom den!

Ashtar On The Road Telefonkonferens

14 mars 2015

”Hälsningar, Älskade Familj! Vi är hedrade av att ni har kommit till Bryggan för att vara här med oss, på mitt skepp, The New Jerusalem. Och här har vi stora, stora uppdrag att utföra. Och vi kommer att gå ännu Högre då vi rör oss uppåt till Moder Sekhmets skepp, där ni alla kommer att få möjlighet att delta och att med oss samskapa en magnifik healing av förståelse, upplyftning och Glädje för hela Världen!!!

”Men för tillfället, skall jag berätta detta för er. VI HÖR ER!!! Ännu mer, vi KÄNNER vad ni känner. Vi har ett perspektiv som är mer, mycket mer – i verkligheten är det helt och hållet att vara Den Medkännande Iakttagaren. Så vi förstår och vet vad ni känner. Men det är ni, Älskade Ni, som frivilligt erbjöd er att vara med om de svåraste uppgifterna av dem alla – uppdraget att vara i människornas uniform.

”Så hedrar vi er och tackar vi er, för utan er skulle vi inte ha kunnat göra det som vi håller på att åstadkomma. Och jag kommer att säga detta – vi är alldeles i er närhet, faktiskt är vi i en sådan förbindelse att vi i varenda nanosekund av er tid vet vad varje människa på Planeten Jorden känner!!!

”Och vi förstår att detta är den svåraste livstiden som ni någonsin har levat för ni har så mycket information – och också en del vilseledande information. Men det är i sin ordning. Bara välsigna dem som har spridit den vilseledande informationen, för de vet inte vad de håller på med – om inte de befinner sig högst upp och skapar den.

”Nästan hela mänskligheten är oskyldig. Det är bara en procent eller så och de håller på att snabbt minska. Och de, mer än någon, behöver er medkänsla! Därför erbjuder jag er ett verktyg för att sträcka ut Kärleksfull Förlåtelse, vilket är ett utflöde av Kärlek av den högsta vibrationen – det som vi kallar Kärlekens Ljus, själva Det Gudomliga Ljuset vilket ni alla är gjorda av! Och, ja, alla som befinner sig i en mänsklig uniform har ett Ljus, om det så är så litet att det inte ens kan kallas en gnista. Men det finns de vilkas Ljus är så matt att det nästan, nästan ser ut som om de hade gjort hela Världen mörkare med det. Och ändå har de inte gjort det. De kan inte. Det är helt emot Universums Lagar!

”Ja, de har skapat mörker över alla land och vatten och på himlarna, men det är över. Så ni kommer in i en helt ny fas. Det gäller därför att vara i sann Förlåtelse – inte bara vad ni kallar med tomma ord – utan sann Förlåtelse av alla! Antingen det kan handla om en släkting – en mänsklig släkting som ni har kommit på att har stulit någonting av er – låt oss ta det som exempel. Eller om det är någon högt uppsatt medlem av, låt oss säga, familjen Shrub, som enligt er uppfattning har stulit en hel del av er.

”Det spelar ingen roll vad de enligt er uppfattning har gjort. De befinner sig i en process där de ges en chans att rannsaka sig själva och sina handlingar. Och, ja, det är viktigt att världen får denna information men det är INTE viktigt för Mänskligheten att döma dem!!! Domstolar har installerats, ledda av Lady Master Nada. Ni vet vem hon är! Det är så att hon är ansvarig för administrationen, eller låt oss säga, administrationen av de förlåtande domsluten. Vi uttrycker oss nu på det sättet!

”Om ni då känner till En kurs i Mirakler, kanske ni tycker att den är en paradox, men tänk på den! Om ni känner till att någon har gjort något som ni tycker att inte är `pono´, eller i enlighet med moraliska och andliga rättesnören, och så vidare och så vidare, vad borde ni då göra som en medlem av eller en representant för Mänskligheten? Det är att förlåta. Just det! DET ÄR ATT FÖRLÅTA!!!

”För ni väntar på den Stora Starten, eller hur? Och under tiden har vi en annan riktigt, riktigt stor och spännande tid framför oss, den som ni kallar Den Gyllene Tidsåldern. Och vi står nu alldeles på tröskeln till den. Det är det som utrensningarna handlar om! Det är det som Sanningen som kommer ut handlar om! Det som Tillkännagivandena handlar om – att bokstavligen röja vägen! Och vägen blir mycket lättare röjd om ni förlåter allt som har rensats bort!!! Det är det som vi ber Mänskligheten göra, och lämna över det till oss och vet att med era energier och er Förlåtelse, kommer vi att ha så mycket mer befogenhet att öppna upp vägen!

”Nu vill jag erbjuda er en liten bild, om ni kan kalla den så, som ett slags exempel. Och jag skulle vilja föreslå att för syftet att låta er Förlåtelse nå ut överallt, ni väljer en medlem – eller en liten grupp av medlemmar – av det som ni kallar gruppen kabaler, de som hör till den enda procenten eller vadsomhelst. Om ni råkar känna någon personligen, är det ok. Men för de flesta av er handlar det om dem som ni har sett i nyhetsmedia och så vidare. Jag föreslår att ni tar dem bakåt, i er föreställning, till den tiden då de var små barn – mycket små barn.

”Jag är helt redo att föreslå att ni kanske vill fokusera på en. Och en som är lätt att fokusera på, och jag har sagt det förut, i tidigare samlingar, är Shrub Jr. För det är så lätt att placera en rundkindad liten pojke i en cowboy hatt och cowboy stövlar och kanske också med det som kallas en pistol – en six-shooter – hängande från hans mycket Texas-inspirerade bälte runt hans knubbiga lilla midja. Han är i åldern som ni kunde kalla parvel. Och vid den åldern var han inte helt medveten om träningen, programmeringen som han skulle få gå igenom, så han hade fortfarande ett stort leende i sitt ansikte. Och han visste att atmosfären i hans omgivning inte var så trygg som han skulle ha kunnat önska, men hursomhelst så var han villig att vara förtröstansfull.

”Det är nu som ni kan koppla in er Medkänsla. En dag fick han en underbar gåva av sina föräldrar. Det var en hundvalp, en gosig, mjuk hundvalp och han blev tillsagd att `Älska hundvalpen, krama valpen. Ta med dig valpen överallt dit du går. Den här hundvalpen är din att älska´. Det gjorde han! Vilken liten pojke eller flicka i den åldern skulle inte avguda en gosig liten hundvalp? Hundvalpen fick inte chansen att växa och bli fullvuxen, för efter att man sett att han fullständigt avgudade och älskade denna hundvalp, gav man honom ett riktigt vapen och man uppmanade honom att skjuta valpen! Och vid den tiden hade han redan ännu mer anpassat sig till programmen och han visste att om han inte gjorde detta, skulle de skjuta honom! Den skepnad av trygghet han må ha haft som mycket ung och liten var – i det ögonblicket – för evigt borta under denna livstid.

”Detta leder till en Medkännande Överblick, för hur kan ni inte älska denna klara, lysande lilla varelse och ha Medkänsla för programmeringen som han var tvingad att genomgå? Och det är så här det har gått till i millennier. Och det är så här allt nu tar slut, för detta är inte Lemurias väg! Detta är inte Den Högre Dimensionella Livsstilens väg. Och så kommer dessa slag av programmeringar alltså att ta slut. Hursomhelst så finns det fortfarande många, många barn, unga, som hålls fångna i programmen.

”De som hålls fångna i programmen – till och med kristallbarnen – har svårt att fokusera på att vara Gudomliga Varelser. Om ens hem, ens land blir bombat, om man är blir utsatt för skjutningar, om ens familj dödas, om man svälter, om man inte har något skydd, ingen värmekälla där det är kallt, om man lever i en öken och det inte finns något dricksvatten – dessa slags ting påverkar storligen ett barns kärlek till levnadssituationen. Dessa saker kan tvinga barnen att bli så fokuserade på tredje dimensionens överlevnadsstrategier att det är allt de kan se. Och det finns utöver det till och med värre situationer som drabbar många barn i hela Världen:

Lägg till detta – all denna smärta – barnen som hålls instängda och som tvingas att arbeta i inhumana förhållanden, natt och dag, medan de svälter, blir slagna och så vidare, och så vidare. Och tänk sedan, bara för ett ögonblick. GÅ INTE DIT – Bara tänk för ett ögonblick och bli medvetna om det faktum att det finns många, många barn som hålls fångna för ännu mörkare syften. De är antingen föräldralösa eller så har de blivit stulna. Med detta går jag inte vidare. Detta är en hög-vibrations Samling och den skall förbli i en Hög Vibration. Det är helt enkelt för att ni skall bli medvetna om att barnens levnadssituationer på denna Planet är precis lika svåra som allt som ni kan ha upplevt eller kan känna till ur ett mer vuxet perspektiv.

”Därför behöver ni fatta varandras händer och vara förberedda att inkludera alla barn, närhelst ni utför något slag av healing. När allt kommer omkring så har ni kommit för att delta och leda vägen in i Den Gyllene Tidsåldern. När ni en gång genomgår era Uppstigningar kommer ni att vara långt förbi detta, detta elände. Och det är ni medvetna om.

”Men vem talar om för barnet som hålls instängt i en låglönefabrik – eller värre – att det kommer att uppstiga? Om det barnet har förlorat siktet av Ljuset inom sitt eget Hjärta, om det barnet har brutaliserats till den punkt att det inte känner sig som en mänsklig varelse, än mindre Gudomlig, vem skall tala om för det barnet att en hel, strålande ny livsstil är på väg? Och vem skall ta hand om dessa barn när NESARA förkunnas och när det finns överflöd för de humanitära programmen som har fördelats? Vem skall ta dessa barn och se till att de får omsorg, blir omhändertagna och helade? För den delen, vem skall ta hand om alla som har varit fångna under detta system?

”Just det! Det är Ni, Älskade Ni, markpersonalen som kommer att vända upp och ner på allt! Nå, betyder det att ni måste ut och bygga hus för människor som inte har husrum, för barnen och för människor som skall ta hand om dem? Inte nödvändigtvis! Det betyder helt enkelt att vara en Medkännande Iakttagare. När ni upplyfts till Medkänsla, uppfattar ni inte situationen som hopplös! När ni är en Medkännande Iakttagare, ser ni lösningar och ni kan känna dem och ni kan få dem att manifesteras med era egna energier! Och det är vad vi talar om här!!!

”Ja, bland er finns de som redan är engagerade i dessa projekt som jag talar om. Och det finns de bland er som redan är engagerade i många andra underbara projekt – allt från andliga projekt – andlig upplysning, andlig healing, andligt balanserande – till att odla mat som är hälsosam och sund och fri från toxiner, och rening av vattendragen, och rening av själva luften som ni andas och så vidare, och så vidare! Det finns engagemang bland er som är så vackra och ni lyser så klart med dem!!!

”Håll fast vid dem! Håll ert fokus på dem och tappa inte modet och låt er inte bli avskräckta och nedstämda för att ni inte ser mer synliga tecken på framstegen som vi är i färd med att göra! De som talar om för er att framsteg görs talar Sanning! Låt den lysa! Låt den lysa i era Hjärtan och fylla upp era energifält och skina fram bortom er!!! Understöd Sanningen om Vem Ni Verkligen Är och om den Gyllene Tidsåldern som är så nära. Och träd sedan in i den, i era visioner, i era uttryckssätt!!! Det innebär att bara uttrycka Kärlek i allt ni gör, och att vara i Medkännande Iakttagande av det som fortfarande är i låg 3D.

”Att vara i Förlåtelse av allt det som alla har gjort för att skapa de olika programmen, och situationerna som föddes fram ur programmen, för det finns inte rum för rädsla dit ni är på väg! Och ni är redan där, i den delen av er som ni kanske inte fokuserar på just nu i denna stund men, hursomhelst, är en del av er – som alltid har varit alltid kommer att vara en del av er! Ni är Högre Dimensionella Varelser i mänskliga kroppar och det finns Högre Dimensionell kunskap och energi i varje del av era Varelser, inklusive era mänskliga kroppar!!!

”Det är bara det att ni inte alltid har varit inställda på den där specifika stationen eller sändningen, som är perfekt på det sätt den behöver vara, för ni är här för att avsluta allt det som finns för er att avsluta med era tätare mänskliga kroppar, för att ni skall kunna förflytta er uppåt, som vi gillar att säga, till era kristallina kroppar! Lägg ert fokus där permanent och gör era Uppstigningar!!!

”Sedan, naturligtvis, kan ni resa vart ni vill i Universum, inklusive tillbaka till er Högre Dimensionella Jord, eller till och med komma tillbaka, om ni önskar, till det som finns kvar av den tredje dimensionella avbilden av Planeten Jorden, för att erbjuda vidare hjälp. Men den verkligt goda nyheten är att, även om ni klär er i en mänsklig kropp, kommer ni inte att bli fånge i den, för ni vet fortfarande vem ni är och era Ljus kommer fortfarande att lysa igenom och även ni kan vifta med er synbarligt mänskliga hand och skapa vadhelst ni önskar!!!

”Det är dit ni är på väg, Älskade Ni! Och vi är redan här med er i de Högre Dimensionerna, även om vi kommer nära er, så nära så att vi kan förena oss med er, eller som Sananda säger, `i gemenskap´ med var och en av er. Och detta talar jag om för er: Vi älskar er bortom allt som vi möjligen kan uttrycka för er!!! jag ber er alltså bara att ni skall öppna era Hjärtan och ta emot den Kärlek som vi känner för er, att leva med rättesnörena – de Heligaste och Högre Dimensionella och Gudomliga – av Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och Tacksamhet för att ha fått de upplevelser under alla de livstider överallt där ni har varit, för de uppdrag som vi utför tillsammans och för det som ligger precis framför er på det som ni kallar era framtida tidslinjer, för, jag lovar er, det är där er Sanning befinner sig!!!

”Så vi tackar er för att ni har varit med oss i denna Stora Samling. Och vi inbjuder er att hålla er uppkopplade, för utvecklingen kommer att poppa som så mycket popcorn i en popcornmaskin!!! Så vi lämnar er med den lyckliga visionen, men vi är fortfarande helt med er i varje stund som ni mäter er tid – KOM ALLTID IHÅG DET!!! Och så är det. Salut!”

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-forgiveness-clears-the-way.html

Transcription by Marta

Given through Susan Leland, March 14, 2015.

www.AshtarontheRoad.com

Copyright Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that  no part is altered or deleted.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...