”Teoretiskt” Geopolitisk analys, Måndagen den 29 maj, 2017

”Teoretiskt”

Geopolitisk analys

Måndagen den 29 maj, 2017

av Yosef

Mycket av det som säkerhetsanalytiker gör är teoretiskt – tills det faktiskt inträffar – då konstateras bara det som är uppenbart, mot en kostnad.

Nedan finns en teori för spelets gång som vi tror att kommer att stämma, både då man blickar tillbaka på nyligen inträffade händelser och kikar framåt till den närmaste framtiden.

Tro det, eller ej … men åsikter och energimässig fokus är helt och hållet individens eget ansvar … vilket naturligtvis manifesteras i ens personliga livsöde.

Följande är bara avancerat bränsle för sinnet – för djup-tänkare och kosmiska livsnjutare.

Antaganden:

Hillary Clinton och Donald Trump blev utvalda till att ställa upp som kandidater långt innan Presidentvalet 2016 ägde rum; av Kina, Ryssland, Republiken, Frankrike samt Storbritannien, för alla permanenta medlemmar av FN:s Säkerhetsråd behövde lite mer än fyra månader efter det slutliga kollektiva valet (Frankrike) för att kunna kvalificera alla fem länderna för GESARA:s krav på efterlevnad.

Både Clinton och Trump valdes ut, eftersom de vardera kunde bli lockbete och politiskt tränga Bibi Netanyahu, som lagt djupa krokar i bägge kandidaterna och lämnade en svans av korruptionsdokument med vardera kandidaten under flera års tid – vilket medgav att Republiken i slutänden planenligt skulle få åtala endera.

När väl Frankrikes val och installation var klar den 14 maj, 2017 … påbörjades den slutgiltiga RV-processen omedelbart följande dag och skulle komma att avslutas exakt två veckor senare, till den 29 maj, 2017.

Detta inbegrep implementeringen av de nya kurserna och växlingslokalerna, återställandet av globala algoritmer för internationell handel och läckan av nyckelbevis till kontrollerade mediakanaler för att tvinga fram både Trumps och Netanyahus avgångar.

Som svar, gav Bibi order till Mossad att inleda ett tredje världskrig, genom att skapa en konflikt mellan USA, Iran och Ryssland med att få igång terroristattacker i Paris, London, Moskva och till och med mörda Trump i Vita Huset den 28 maj, 2017.

Återstående asiatiska Mossad-operatörer fick också order om att provocera Kina till att invadera Nordkorea på grund av tilltagande missil-avfyrningar mot Tokyo, Japan, i ett försök att omkasta följderna av en attack i Pearl Harbor-stil, som drev USA in i andra världskriget mot Tyskland, Japan och Italien.

Vardera händelsen skulle komma att gå emot GESARA-fördraget och potentiellt tända igång ett tredje världskrig och naturligtvis stoppa RV-processen.

Detta skulle ge ett Vinn/Vinn/Vinn – läge för kabalen. Samt hålla dem inom sin ursprungliga plan för ett tredje världskrig under denna tidsperiod.

Slutsatserna:

Inget som kabalen gör vid denna tidpunkt kommer att lyckas, beroende av en hop anledningar som har diskuterats i tidigare inlägg.

De har bara inte inflytande eller muskler för att kunna dra igång ytterligare ett falskt världskrig.

Inte heller kommer RV att bli ytterligare fördröjd. Eftersom dess igångsättande befinner sig i ett tids-bundet program enligt de kinesiska Äldste.

Alla beslut som rör frisläppandet har gjorts för att påbörja implementeringen av GESARA och stöta mänskligheten framåt över en toleranströskel gentemot de politiska skurkfigurer som vägrar stiga ner från makten på ett värdigt sätt.

Handlingsplanen:

Målet för uppdragsdatum är Memorial Day 2017 och det valdes av flera orsaker som har lagts fram i tidigare inlägg.

Det är varför energin för Trumps åtalsväckande har nått en ackumulerad högsta punkt på fredag, utan känslan av att det sedan länge borde ha skett eller har blivit förbisett.

De kinesiska Äldstes önskemål är att klara av de privata internet-gruppernas RV före utgången av maj 2017 och alla privata inväxlingar som är möjliga, i sin helhet före utgången av juni 2017.

Genom att göra så bereds en möjlighet för USA:s Republik att förklaras som återställd tills efter första halvåret, den 4 juli, efter att partiprogrammet Ryan/Sasse (enligt tidigare godkännande av UNSC) röstas fram till makten av bägge Kongress-husen samt internationellt anses som en acceptabel republikansk verkställande ledarskapsersättning för Trump.

Ryan kommer att bi ombedd att överta makten av Representanthuset för de kommande 7,5 åren (och potentiellt Sade för de nästföljande 8 åren, vilket adderar upp till möjligheten för 15,5 år av kontinuerligt republikanskt ledarskap).

Dessa två ”splitternya kandidater” valdes också av FN:s Säkerhetsråd och de kinesiska Äldste och blev placerade på sina positioner redan under sommaren 2015.

Samtliga finansiella och lagstiftande framgångar kommer att krediteras Ryans Administration, utan att Ryan behöver överge den konservativa GOP-basen, vilken både han och Sasse kommer att behöva för att vinna framtida val under de kommande åren – speciellt halvårsvalet 2018.

President Ryan kommer sedan att godkänna en serie nya lagar, varav en är att en guldstandard ska återinföras till Republiken samt att vår nationella valuta ska tryckas upp av Republikens Finansdepartement och inte av Federal Reserve-banken.

Detta får igång en oskyldig allmän RV, eftersom medborgarna alla kommer att bege sig till affärsbankkontoren och förmögenhetsförvaltarnas kontor för att växla in sin valuta.

Tekniskt sett utgör detta en historisk revalvering av USA:s valuta och allt kommer återigen att bli återställt inom den amerikanska politiken – både utrikes och inrikes.

Och den hyper-uppblåsta, ofattbara, tjugo-åriga kampen för att uppnå en utrikes valutaväxling med suveräna kurser (GCR) kommer aldrig att bli nämnd i amerikanska historieböcker som att den någonsin hade ägt rum.

Tidsplanen:

När marknaderna öppnar på tisdag 30 maj, 2017 i Asien (9 pm EDT måndag i NYC), kommer den internationella affärsveckan att fungera som normalt, men med ett helt nytt ekonomiskt system, som inkluderar guldbaserade valutor till uppdaterade kurser, vilka används av samtliga 209 suveräna nationer runtom alla fem områden av globala finansiella kunder … utan att någon ens märkte övergången efter en sommarhögtidshelg i USA.

Vilken RV?

Gud är med oss.

 

“Theoretical” – Geopolitical Analysis – Monday – May 29, 2017

 

 

 

 

You may also like...