Thor via Galaxygirl, 29 oktober 2023 

Thor 

Via Galaxygirl, 29 oktober 2023 

 

 

Hälsningar Jordens krigare. Jag är Thor som talar till er från den åttonde dimensionen. Ni är krigare varenda en av er. Liksom den mäktiga björnen behöver ni inget mer än er egen styrka och list för att överleva, och ändå finns det stor ömhet i björnsamhället och vi ser hur det formas i ert rike. Ni är verkligen allt ni behöver. Ni får lära er annat i era religiösa kretsar av brist och fördömanden, som skapar rädsla, fientlighet och hat. Det här utformades för att skapa oenighet och sänka vibrationerna hos medlemmarna. Och ändå kan ni nu se att det inte behövs, eftersom en ljusvarelse som har en upplevelse i täthet inte är bättre eller sämre än jag själv, för vi är alla bröder och systrar av ljuset som spelar ett spel, interdimensionellt inom tid och bortom tid. Denna holografiska upplevelse är oerhört mer komplex än den mänskliga hjärnan kan förstå. Detta har ingenting med er intelligens att göra, den är helt enkelt utformad så. Inom spelet kan ni inte förstå komplexiteten, oavsett vilken nivå av mänskligt geni ni är, kan ni inte till fullo förstå mysteriet. Och det kan sägas om mig själv på sätt och vis, för inom varje dimension finns det mycket vi inte förstår, men naturligtvis är inte allt stängt för förståelse eftersom evigheten ständigt är expansiv, ständigt expanderande och ständigt lärande. Det finns inget slut på lärandet.  

Ni är alla era egna solar i ert eget Universum. Era liv staplade på varandra innehåller viktiga nycklar för upplåsning, och när ni är på andra sidan kommer ni att minnas mer och mer, men ni kommer inte att förstå allt. Det kommer att bli “aha”-ögonblickmen allt kommer inte att avslöjas, för ni är redo när ni är redo. Det är den frustrationen jag känner från den här kanalen och från så många andra.  

Solförmörkelsen var intensiv och nu har ni att göra med en månförmörkelse, igen, dold och avslöjande och bearbetningen har varit djup för er alla. Ni känner att ni är redo, och de flesta av er är det. Jag säger inte att ni inte är det, ni är mäktiga krigare, som jag själv, som också har flera aspekter inom denna spelupplevelse. Jag är med er, även om dessa aspekter av mig ännu inte vet det. Men det spelar ingen roll. Jag är deras högre jag, och ert högre jag hanterar också era upplevelser och hjälper till attvägleda er och lugnar er. Mina aspekter är upptagna i olika militära positioner, de behöver inte veta mer än de vet för att göra jobbet som de har blivit tilldelade. Ni förstår, ni vet vad ni behöver veta. Det är tyvärr så om ni ska kunna ert jobb. Det är säkrare så här för er. Det kommer att säkerställa en smidigare upplösning om man bara vet vad som behövs.  

Det finns berättelser om mig i er värld som är ganska smickrande, och jo, jag är från Venus och har arbetat med Jorden under en tid i olika funktioner. Jag älskar mänskligheten och jag älskar Gaia, och jag är fast besluten att fortsätta arbetet tillsdet här uppdraget är slutfört. Det här uppdraget håller på att slutföras, det är nästan i slutskedet och det borde ge er tröst och glädje. Källan har talat och många gröna ljus för klartecken har getts. Giganterna håller på att vakna upp, landmassorna rör på sig och lagren avslöjar sig själva. Ingenting av de historier ni har hört är sanna, i verklig mening. Ni har hört bitar av sanningen här och där i en röra av osanningar, för att ni inte skulle veta vilka frågor ni skulle ställa, och herraväldet över Jorden skapades på ett sådant sätt att ni skulle vara för trötta och rädda med att hinna med ert liv för att ställa den typ av frågor och få det resultat som behövdes för att global harmoni skulle kunna uppnås. 

Den här kanalen frågar mig om det sårade maskulina. Ja, jag är en fullt läkt maskulin själ, och det har skett många skador på det maskulina inom de många lagren av skador på er planet. När skadorna har läkt och det maskulina och feminina uppriktigt kan titta på varandra med förundran, kommer sann harmoni att uppstå. Det är på väg, men det börjar med att ni verkligen läker de djupaste såren av er själva först. Då när ni är läkta drar ni till er andra som är läkta, som har gjort jobbet. Sammanslutningar av tvillingsjälar kommer att öka, snarare än tvillingsjälsexplosioner (han skrattar). Eld håller er varma eller bränner ner en by. Det är samma väsen.  

Ni är mäktiga varelser. När ni är balanserade finns det en enorm möjlighet för healing, frid och balans. Vid obalans uppstår kaos. Kaos och smärta i en relation, kaos och smärta i en värld. Det är mycket som är i obalans i er värld men det håller på att rättas till. Det är en del av ljusarbetarens jobb att verkligen vara balanserad inombords, eftersom det hjälper till med den planetariska lutningen, den planetariskakärnan, alltihop. Ni är avgörande för framgången med detta uppdrag. Ni är ljusankarna för det ljus ni grundade på planeten.  

Jag, Thor, talar med ömhet och stor styrka till mina krigare på marken, och till aspekterna av mig själv som kanske läser det här. Vi är med er. Ni är inte ensamma. Ert högre jag, era team, era galaktiska broder och systerskap bevakar er och gör det jobb ni inte kan göra, precis som ni gör det jobb som vi inte kan göra. Vi är alla en underbar, kraftfull sammanhållen armé av ljus, och inget kan stoppa oss. Precis som inget kan stoppa det ljus och den kärlek som strömmar över detta Universum vid denna tid. Mycket mer kommer att komma.  

Jag är Thor. Militärt och Galaktiskt är vi solida. Ljuset har anlänt och är fullt förankrat och det hurras överallt. Det kommer att finnas mer att balansera, och det är därför vi har de bästa av de bästa på marken. Jag älskar er, jag bugar mig inför ermina vänner. Jag är Thor. 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *