Uppstigningsguiderna via Angel Skog, 31 augusti, 2020

Vackra jordsjälar,

Mer och mer uppvaknanden sker världen över, stora som små.

Oavsett vad så kan ni försäkra er om att ert arbete hjälper de som ännu ej vaknat, såsom de som är på gränsen till sitt uppvaknande.

När ni transformerar och släpper taget om de egna rädslorna så transformerar ni det kollektiva rädslomoln som ligger som ett täcke över jorden och hindrar mänskligheten att minnas vilka de är.

Ert arbete penetrerar, löser upp och skapar utrymme för vårt ljus och vägledning att strömma igenom och väcka och vägleda mänskligheten genom deras uppvaknanden.

Precis som ni alla en gång blivit väckta så handlar de initiala stadierna att vakna till minnet av någonting större, viktigare och kärleksfullare än upplevelsen av egot, rädsla, illusion och separation.

Många utav er som redan vaknat upp går nu även mot ert fulla uppvaknande.

Att nå sitt fulla uppvaknande innebär att ni kommer minnas vilka ni är, varför ni valde att komma till jorden, och er resa genom alla livsinkarnationer.

Men även vilka som är era uppdrag och ert slutliga livssyfte innan er uppstigning.

Ni kommer leva helt i enhetlighet med ert högre jag, där ni med lätthet kommer kunna styra undan egot och följa er själs högsta vilja.

Vilket förbehållslöst kommer leda många utav er fram på vägen till de dolda ”mysterier” som begravts efter Atlantis och Lemuriens fall och följande eftertider.

Och det är ni som återigen kommer ge tillbaka kraften och det sanna ljuset till jorden och mänskligheten, genom era första fulla uppvaknanden så kommer ni vara redo att hålla, ankra och ta ansvaret över dessa kraftfulla artefakter som ligger begravda på dolda platser planeten över.

På denna nivå kommer ni även vara redo att helt aktivera och minnas alla era själsförmågor, och kunskaper tillsammans med att era slumrande DNA strängar kommer börja att väckas till liv.

Ni kommer gå in i en ny fas av att integrera ett nytt varande i hela ert väsen med energetiska förmågor som ni sedan länge inte använt, tillsammans med den återhämtade vishet och kraft som återigen kommer finnas i er besättning.

Det kan komma att te sig lite ringrostigt i början men precis som att cykla så har man en gång lärt sig det så minns man hur man gör.

Många av er har ej använt dessa förmågor sedan eftertiderna av Atlantis och Lemuriens fall, men vi kommer vara med er varje steg för att lära er.

Det är en spännande tid minsann som går jorden till väga och ER!

Så fortsätt arbeta på, oavsett vart ni befinner er i ert uppvaknande och minns att varje steg öppnar upp för att ni ska minnas vem ni är, varför ni är här, och vilket uppdrag ni har.

Varje steg är ett steg närmre, inte bara för er utan för hela planeten Gaia.

VI älskar er, för evigt och innerligt.

//Uppstigningsguiderna

www.sanangel.nu

FB: Kanaliserad Medvetenhet

Du gillar kanske också...