Uppstigningsguiderna via Angel Skog, 2 mars, 2020

KANALISERING-UPPSTIGNINGSGUIDERNA—NUVARANDE ENERGIER

Detta är uppstigningsguiderna som kollektivt vill komma igenom med ett kort meddelande.

I samband med 22/2 portalen så har en underström av kraftfullt ljus satts igång med syfte att rucka på de djupaste stagnationer och blockeringar i era skuggsidor.

Ni kan nu komma att uppleva ”rester” av obearbetade känslor, tankar och beteenden som pressas upp till ytan för att lösas upp i kärlek och ljus.

Dessa energier har även syftet att ”driva” er in i ”den nya tiden” och cykeln av uppstigningsprocessen, där ni med en högre grundvibration väljer vägar mer i linje med ett högre dimensionellt medvetande.

Energierna kan ses som en dubbelspiral, precis som grundstrukturen av ert DNA och arbetar i en centrifugerande rörelse genom era energikroppar där den på en nivå sipprar igenom de hårdaste blockeringarna och på en annan nivå översköljer dem med högfrekvent ljus.

Känn ej känslor av bakslag när dessa (tidvis) stora klumpar av ”gamla” och utdaterade negativa tankar, känslor och beteenden återkommer i full kraft och styrka.

Utan ta ett steg bakåt in i objektivitet och medvetenhet, och arbeta dig igenom med vetskapen om att detta är ännu en naturlig del av din uppstigningsprocess.

Med all kärlek//Uppstigningsguiderna

www.sanangel.nu

Facebook @Kanaliserad Medvetenhet

You may also like...