Sananda via John Smallman, 29 februari 2020

Sananda via John Smallman, 29 februari 2020

 

Du vet att du vaknar!
29 februari 2020 av John Smallman

Jesus ljudblogg för lördagen den 29 februari

När den uppvaknandeprocess som mänskligheten för närvarande upplever rör sig obevekligt framåt finns det mycket som sker över hela världen som orsakar att rädsla och alarm eskalerar. Ert uppvaknande kräver att ni släpper föråldrade trossystem som inte längre tjänar er – mänskligheten – och de dömanden som oundvikligen uppstår från dem. Trots att många hävdar att de är baserade på kärlek till Gud, kärlek till grannen och kärlek till sig själva, dömer de ofta andra trosuppfattningar som inte är förenliga eller anpassar sig till deras egna att vara felaktiga. Om trossystemet är politiskt, filosofiskt, ekonomiskt eller religiöst spelar ingen roll, det som är viktigt är att det är annorlunda och att det därför måste vara fel. Efter att ha gjort den bedömningen ombeds de ofta eller övertalas att gå ut och propagera, och emedan den metoden för att konvertera andra till rätt trossystem är ineffektiv, uppstår ofta konflikter.

Över hela världen inser många att negativ bedömning av andra – det vill säga människor, inte beteenden – förvärrar bara de stora frågorna och problemen som det mänskliga kollektivet måste hantera och lösa just nu. Många av dem har varit oroande och störande under eoner, men med modern teknik, med början med den industriella revolutionen som inleddes för cirka två hundra och femtio år sedan, har mänsklighetens förmåga att skada sig själva och de planetära ekosystemen som stöder er ökat exponentiellt, men utan en liknande och väsentlig ökning av den mognad och visdom som är nödvändig för att ni ska kunna undvika katastrofala förstörelser i stor skala.

Det som händer nu, till stor del på grund av lättheten med vilken människor över hela planeten kan kommunicera med varandra och dela idéer och information, är en enormt växande medvetenhet om att människans och planetens välbefinnande inte kan anförtros en elitgrupp politiker och industrialister som själva kontrolleras av ett mycket litet antal extremt mäktiga och inflytelserika människor. Människor med hög intelligens, som är extremt gatusmarta och omoraliska, och som har stängt av eller förnekat sin kunskap om Verkligheten, om sina individuella andliga naturer, när de söker allt mer kraft i den materiella världen, vilket för dem är den enda verkligheten och därför försöker de äga och kontrollera den.

Denna medfödda tendens till så intensivt egoistiskt beteende har varit en aspekt av det mänskliga kollektivet under eoner, vilket uppstod initialt i spädbarnsåldern, eftersom barnet lär sig att det är skilt från sin mor och kämpar för att kontrollera henne för att ständigt matas och tröstas. Detta intensiva egoistiska stadium bör lämnas när barnet växer till barndom och tonår, men ofta upplever spädbarnet missbruk och trauma som effektivt låser det i eller mycket nära detta stadium av emotionell och psykologisk utveckling, så att när dess styrka och intelligens växer istället för att mogna till vuxen ålder tenderar det att förbli egoistiskt drivet, såvida inte någon form av djupt rörande känslomässig, psykologisk eller andlig omvälvning inträffar, vilket leder till att det allvarligt ifrågasätter sina trossystem.

Just nu, över hela världen, blir människor nödgade att mycket allvarligt ifrågasätta sina medfödda trossystem, eftersom till synes hotfulla situationer och problem uppstår som de måste hantera, eller eftersom de upptäcker att deras känslor plötsligt verkar kontrollera dem. För många som har tillbringat sina liv med att tro att de är deras känslor kan den växande insikten att det inte är så vara mycket oroande, eftersom de har förlitat sig på dem hela livet för vägledning att rikta deras tankar, ord och handlingar, och nu plötsligt blir de medvetna om att de kan kontrollera och rikta sina känslor. Att behöva ta kontroll och vara helt ansvariga för sina attityder och beteenden kan vara ganska skrämmande, och därför kan de mycket starkt motstå att göra det. De kommer att ta sin tillflykt till att berätta historier för sig själva, samtidigt som de från deras medvetna medvetenhet blockerar alla sanningar eller fakta som de inte gillar eller är rädda för, för att sedan fortsätta som tidigare.

Men detta är inte längre möjligt! Mänskligheten har tagit det kollektiva beslutet att vakna, och det beslutet är fullständigt oåterkalleligt. Så det som nu sker över hela världen är en ostoppbar och växande medvetenhet som uppstår i varje människas medvetande utan undantag, den att vara människa är bara en tillfällig upplevelse under vilken personen har glömt eller förnekat sin sanna natur som andliga varelser. Och det är medvetenheten om deras andliga natur som nu uppstår. När den medvetenheten accepteras och hedras, börjar smärtan och lidandet som orsakas av emotionell oro, och som många har upplevt under större delen av sina liv, att minska så att frid och medkänsla växer inom dem. När förståelsen att det inte finns någon död gryr börjar en överväldigande lättnadskänsla ersätta den rädsla och ångest som de har upplevt så regelbundet i sina dagliga liv.

De av er som läser och/eller lyssnar på detta är väldigt andligt medvetna, och ni valde att vara exakt där ni befinner er just nu för att starkt hjälpa era bröder och systrar i denna fantastiska och mest underbara uppvaknandeprocess. Ni vet att ni vaknar. Några av er är oroliga eftersom det verkar som att era nära och kära, familjer eller vänner förblir ovetande. Släpp dessa bekymmer eftersom de ofta leder er till att försöka omvända dem vilket kan intensifiera avsikten för dem som du engagerar dig i och på så sätt förbli i förnekande av sin andliga natur, om det är vad de har gjort. Det mest effektiva sättet att hjälpa andra är att sätta avsikten att vakna på morgonen för att bara älska allt som uppstår, och sedan upprepa den avsikten så ofta ni kommer ihåg under dagen.

Kom ihåg i varje ögonblick – fäst påminnelser på kylen och badrumspegeln – att du är en spirituell varelse oändligt älskad av Gud, som har en tillfällig upplevelse som en människa i form. Som du kommer ihåg, bör du omedelbart engagera dig i kärleksfulla och förlåtande tankar riktade till vem du än kommer att interagera med eller till alla som kommer upp i minnet. Detta är vad du är här för att göra. Inget mer krävs av dig. Men om du känner dig intuitivt – inte egoistiskt! – guidad att säga något i ögonblicket, eller vidta någon form av åtgärder som det är i din makt att göra just då, så gör det absolut. Ditt supportteam är ständigt med dig, och när tvivel eller oro uppstår för dig, kommer de att knuffa till dig eller ge dig en indikation på vad som är den bästa åtgärden, om någon, i det ögonblicket.

Du är aldrig ensam, att vara ensam är omöjligt. Vet att du kärleksfullt vakas över, omfamnas och vägleds i varje ögonblick, så lita inte på ditt rädda ego för vägledning eller hjälp. Om ord eller handlingar som du kan engagera dig i kommer upp som ger dig en obekväm magkänsla, tänk igen ”är detta till mitt högsta bästa eller till det bästa för den person som jag tänker på eller som jag interagerar med? ”Om känslan av obehag kvarstår, kan det vara bäst att låta det vara. När ord eller handlingar känns bra, milda och kärleksfulla, upplever du antagligen vägledning från ditt Högre Jag eller ditt supportteam. Lär er att lita på er själva att vara kärleksfulla när ni har fastställt denna avsikt och avstå från bedömning eller kritik. Ni kan inte känna en annans sinne eller motivation. Så lita på Källan, Kärleken, Moder/Fader/Gud och påminn er själva att den gudomliga Viljan alltid uppnås.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...