Ashtar on the Road Teleconference

Ashtar on the Road Teleconference

 14 oktober 2014

 

Hälsningar kära familj! Ashtar och hela sällskapet på mitt skepp, Det Nya Jerusalem, välkomnar er till Bryggan. Vi är verkligen omgivna av och anslutna till många, många som kommer från Ljussfärerna, som ni kallar dem.

 

Det är vår avsiktliga inbjudan till er att stiga upp och ut ur vilka hinder och begränsningar ni än kan känna i den tredje dimensionen. Och kom och var med oss i Friheten, i den kärleksfulla atmosfären och i Sanningen om vilka vi verkligen är, för vi är mer än kroppar av mänsklig densitet eller kroppar av Ljus. Vi är ett enormt, storslaget Ljus skapat av Källan, skapat av Skaparen, Moder/Fader Gud, om ni så vill. Och det Ljus vi är gjorda av är samma Ljus för oss alla och kallas Kärlek. Det finns ingen kraftfullare energi i hela Universum.

 

Vi vill tala om för er att Ashtar Command nu omfattar biljoner skepp! Vi har, för det mesta, våra skepp placerade i atmosfären ovanför Jorden. Vi har kommit närmre in i er atmosfär genom slöjorna, eftersom ni välkomnar oss. Vi har kommit för att försäkra er om vår närvaro och vår Kärlek. Och ja, det är vårt uppdrag och enkla syfte att hjälpa er på alla sätt i er uppstigning ut ur 3D och in i Den Gyllene Tidsåldern – den Nya Världen som Saint Germain föreställde sig – den Gyllene Tidsåldern som vi kallar den.

 

Och därifrån kommer ni att kunna stiga ännu högre upp, till er egen Uppstigning, för ni kommer att återförenas med det Ljus ni är – alltid har varit och alltid kommer att vara – där ni kommer att leva Gudomligt i varje ögonblick, utan den stress och press som klockan och kalendern ger er, eftersom de helt enkelt är verktyg av tredje dimensionens sätt att leva.

 

Steget från här till där är det som vi syftar på när vi talar om den Gyllene Tidsåldern. Och ja, det finns så mycket att göra, det kan till och med anses som skrämmande. Men det är därför ni är här! Det var därför ni kom hit! Och när de kära Mästarna, i sina nyhetsrapporter, talar om för er att det finns arbete att göra, menar de det, för det är inte vår uppgift att göra det för er. Det är snarare vår uppgift att vara med er och upplysa er i den utsträckning ni är villiga att ta emot Kärlekens Ljus, Sanningens Ljus, ert Gudomliga Ljus – för att dela med oss de visioner som vi har presenterat för er, och som ni i er tur har delat med oss. Och de är samma visioner!

 

De är visionerna om en värld i fred. Det är visionen där Älska din nästa såsom dig själv bär med sig en jämlikhet, så att det inte finns någon separation mellan dig själv och din nästa. Länder och gränser och staket och begränsningar är en 3D skapelse.

 

Nu vill vi gratulera er för de liv ni har levt – och fortsätter att leva – i den mänskliga kroppens densitet. Det var en svår uppgift ni tog på er. Många av er börjar känna, ska vi säga, besvikelse över att fortfarande vara i en mänsklig kropp, mottagliga för dess många smärtor, sjukdomar och obalans, när ni vet att det finns en del av er som färdas fritt och oberoende av alla dessa upplevelser.

 

Så vad är ert jobb, förutom att fullt ut ansluta er till ert Gudomliga Jag, och faktiskt med allt som är Gudomligt i Universum!!! Vi talar om naturen, vi talar om era medmänniskor, vi talar om alla som finns på planeten Jorden – under, på och ovanför. Det innebär att stråla ert Kärleksljus även på de mörkaste platser.

 

Nu har ni hört en hel del Sanningar i den här rapporten. Ni läser en del Sanningar och ni läser en massa propaganda. Låt er inte påverkas av propagandan. När ni har någon fråga om huruvida informationen är sann eller inte, gå till ert hjärta. En stor statsman sa en gång: ”Det finns inget att frukta utom själva fruktan.” Och det mina vänner är ett mycket sant uttalande.

 

Rädslan är det som har styrt 3D. Rädsla, och att ge efter för rädslan, och att uttrycka rädsla är det som har orsakat alla krig, sjukdomar, separation – eller ska vi säga uppfattningen om separation – som har pågått i eoner. Och ja, det är riktigt att allt det här gjordes avsiktligt, men se förbi det! Döm inte utan var en medkännande iakttagare. Se det från ett Högre Perspektiv. Det är meningen att ni ska bli invånare i de Högre Ljusvärldarna, och därmed inte dröja er kvar i resterna av 3D, för ni kan hitta 3D situationer överallt om ni väljer att göra det.

 

Det är bättre att utstråla Ljus från de Högre Dimensionerna på situationerna, att vara medkännande i era observationer och att förlåta, vilket är min kära Broder Sanandas definition – eller snarare definitionen av förlåtelse är i Hans ögon att inte döma.

 

Hur många av er har tagit en andra titt på ”En Kurs i Mirakler?” Han kallar den Kursen (the Course). Varför? Därför att det är en guidebok. Det är en guidebok för den här tiden. Den utgavs för några år sedan – på ert 70-tal för att vara exakt – eftersom översikten eller perspektivet som vi har, vi som inte är begränsade av den mänskliga kroppen, är tidlöst. Men syftet med denna konversation är att titta på tidslinjerna och se de enorma möjligheter och potentialer som mänskligheten lockade fram på 1960- och 70-talet och fram till detta ögonblick, tack vare att mänskligheten är fast besluten att lyckas i sin Uppstigning. Och det är ett otroligt åtagande och en otrolig prestation!

 

Och så förmedlade min Broder ”Kusen” som en guidebok, så att när mänskligheten var redo skulle den öppna boken och hitta exakt vad som behövdes i det ögonblicket. Visste ni att Sananda lämnade sitt utmärkande särdrag i varje ord på varje sida i den boken? Ni kan kalla det en energisignatur. Det är Hans Kärlekssignatur, och genom att bara hålla i boken är ni i gemenskap med Honom.

 

Jag nämner detta därför att, som befälhavare för Ashtar Command, är det min sak att erbjuda verktyg och ledning i största möjliga utsträckning, vilket den Galaktiska Federationen ger mig tillåtelse att göra. Och vad jag verkligen vill tala om för er är att det bemyndigande som jag får av den Galaktiska Federationen kommer från er, Kära Familj. Ni bad om det. Ni bestämmer vad ni väljer att skapa i varje ögonblick, i varje nanosekund av era liv på Jorden i era mänskliga kroppar!!! Galaktiska Federationen ger mig sedan riktlinjer för hur mycket vi, Ashtar Command, kan göra för att hjälpa er.

 

Jag vill betona för er att det bara är för er att ta ett kliv uppåt, och om ni redan har tagit det steget, ta ett kliv ännu högre upp! Var med oss när vi för in Kärleksenergier till Jorden och lyser upp mörkret var det än finns, så att den Gyllene Tidsåldern kan börja överallt. Den finns där, eller rättare sagt, den finns här och väntar på varenda man, kvinna och barn som för närvarande finns på Jorden.

 

Och himlen jublar – alla Upplysta Världar jublar i dess närhet – men det är bara att gå vidare. Och det är därför jag bokstavligen ber er att använda vilka verktyg som helst, vilka Kärleksfulla metoder som helst som ni har i era egna individuella godispåsar, så att vi kan fullborda det hela! Vi är nästan där! Vi har kommit väldigt långt!

 

Och jag vill förresten försäkra er att eftersom ni har rest med oss så här långt på vägen, har vi fått dispens att utföra sådana saker som att rensa upp i haven på Jorden. Ja, vi rensar ut radioaktivitet. Vi har kontroll på det, men det måste ändå bli känt, det måste fortfarande bli uppmärksammat, det måste fortfarande tas itu av mänskligheten.

 

Vi mildrar vulkaner och lavaflöden, och vi och Moder Gaia svarar den eller de som väljer att vända sig till oss i en viss situation som kan leda till en större katastrof – kom ihåg att Moder Gaia måste göra en del justeringar. Förresten har vi hindrat dem som skulle utföra den förstörelse i Yellowstone, som ni har hört talas så mycket om. Gå inte in i rädslan för det! Vi har talat om för er många gånger att vi har inaktiverat alla kärnvapen och vi har full kontroll på de andra utrustningarna som de har velat använda.

 

Se det så här. Om ni tar ett mycket gammalt gevär – och en del av er är bekanta med gamla gevär – finns det alltid en möjlighet att kulan kan komma ut i fel ände. Föreställ er att det är den typen av vapen som dessa är begränsade till numera. Naturligtvis har de teknologin och så vidare, men vår teknologi är långt överlägsen deras, och eftersom vi inte dömer dem för att vara onda eller dåliga säger vi helt enkelt: ”Ni är förlåtna, men ni måste upphöra med era fientliga handlingar. Det är dags för er att bli Kärleksfulla och om ni inte vill det har en tillräckligt stor enighet bland Jordens medvetna befolkning – de 99 % som vi inte kommer att tillåta att ni gör ditt eller datt mot.

 

Det här innebär inte att det finns ett slut på kaoset i detta ögonblick. Det kommer att komma mer, men Sanningen kommer att komma ut, och om ni accepterar Sanningen i ert eget Hjärta – genom att göra era meditationer, era böner, era skapelser av en Högre Dimensions Livsstil – skapar ni ett helt nytt perspektiv för hela mänskligheten på Jorden.

 

Resten av Moder Gaias riken är redan där, men som ni vet finns det ett stort antal människor som behöver vakna upp. Varje gång som ni går in i en Högre Dimension gör ni den skillnaden att ni för in Ljuset där det behövs.

 

Och så vill jag säga att vi tackar er för er uppmärksamhet och er närvaro. Vi vill påminna er om att vi är med er. Ni är aldrig ensamma på er Väg. Och vi hedrar er för allt ni har gjort och för allt som vi ser att ni har kvar att göra på era tidslinjer, men ta er tid att hedra er själva som ni hedrar er nästa. Var i det Högsta Tillståndet av Gudomlig Välsignelse som ni kan, och vi ser att ni är ordentligt upplysta och att ni har Gudomlig Kapacitet att stråla mer och mer för varje dag.

 

När vi är tillsammans under denna Sammankomst för att fullborda ännu ett Uppdrag, så säger jag till er – vi tackar er för ert deltagande och vi säger att vi ser att UPPDRAGET ÄR UTFÖRT! Och så är det. Salut.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...