Ärkeängeln Michael

ÄÄ Mikael

Rytmen från Ny Början

Kanal: Meredith Murphy

19 oktober 2014

 

Hej älskade vänner.

Idag vill vi tala om nystart.

Ni är mitt uppe i starten av en mycket kraftfull ny inledning. Ni upplever ofta nystarter i era liv, men ni närmar er en mycket kraftfull nystart.

Temat för nystart ligger i luften och idag vill vi tala om den dess otroligt positiva energi och även om er medvetenhet om er egna erfarenhet som ett sätt att generera mer obegränsade upplevelser. Ni blir mer fullständigt närvarande. Det skapar en ny början i ert liv. Ni blir mer koncentrerade i nuet och det förändrar potentialen över vad som finns tillgängligt för er.

Nu finns det fler och fler vägar öppna för er. Hur väljer ni? Hur kan ni fördjupa era erfarenheter? Hur väljer ni den väg som ger er den största glädjen? Hur vet ni vilken väg att gå bland så många alternativ?

Vi talade nyligen om att leva från ert inre vetande. Vi vill uppmuntra er att arbeta från det inre vägledandet. Men egentligen spelar det ingen roll vilken specifik väg ni väljer, mina vänner. För vad ni upplever och vad som är tillgängligt för er är inte beroende av den yttre världen, utan den bygger på och är skapad av er närvarande energi och vad ni tillåter att uppkomma inifrån.

Detta är ett radikalt sätt att förhålla sig till livet, att verkligen inse att allt genereras inom er. Det är radikalt att bli så neutral att ni inser att alla vägar är neutrala i sig själva. Inte för att alla vägar är lika utan för att ni kan få samma djupa erfarenhet och främja er evolutionära utveckling och ha de känslomässiga upplevelserna ni vill samtidigt som ni är på många olika livsvägar. Detta beror på att varje väg uttrycker multidimensionalitet och allt som ni upplever i att förbinda er med den vägen uppstår inom er.

Då ni frambringar mer och mer av allt som ni är, förändras den energimässiga kvaliteten på ert sammansmälta varande. Detta inleder nya starter i världen för er – som har andra egenskaper än nystarter i det förflutna. Känner ni hur uppfriskande allt blir?

Ni lever i en upplevelse som nyligen har skapats. Detta var inte något som var känt tidigare, och detta är inte bara ord, det är observationer om något mycket konkret som sker.

Vi inbjuder er också vid denna tid, att fundera på hur ni relaterar till en ny början?

Ert sätt att förhålla sig till nystarter kommer att påverka er interaktion med dessa nya situationer då de visar sig.

Många av er är faktiskt mer bekväma med att slutföra och färdigställa än vad ni är med att börja. Nystarter trollar fram en känsla av oskuld. De känns lätta och många av er känner inte av den lättnaden just nu så vi talar bara om detta för att hjälpa er att ändra er lite och tona in på det som kommer och på sätt och vis bli mer medvetna om hur er egna delaktighet i processen underlättar ert fulla utnyttjande av en ny början.

 

Ni har levt i dualitet så länge att ni har en benägenhet att närma er saker med ansträngning och hårt arbete. När en ny början inträffar, och vi säger det med kärlek och ett stort leende, kanske till och med ett fnitter – ja fnitter, föreställ er oss fnittra, eftersom det vi vill säga till er är att ni närmar er nystarter och gör dem till projekt.

När något nytt och uppfriskande uppenbarar sig för er, gör ni det till projekt och vi bara älskar att se hur hängivna och flitiga ni alla är … Men … Dessa färdigheter av beslutsamhet och viljan att hålla fast vid det ni bryr er om, har tjänat er så bra! Men nu är det är dags att låta er få en ny erfarenhet, en ny början. Dessa erfarenheter som kanske känns främmande för er på vissa sätt, är egentligen det ni verkligen är redo för och ropar efter.

En ny början är en möjlighet att ta emot och en möjlighet att uppleva vidöppen potential. En ny början är en möjlighet att välja vad som helst, vad som helst. När ni närmar er ett nytt ögonblick, en ny dag, en ny start på någonting med denna typ av medvetenhet känner ni er så starka och glada. Ni känner en känsla av alla möjligheter som finns inom detta nya. Ni har ingen aning om hur det kommer att gå, men det finns denna känsla av spänning kring det. Den okända aspekten av den och det nya i det lovar allt till er eftersom inget är ännu definierat. Det är något helt magiskt med början på något, det ögonblick då ni börjar eller anar början. Även det är väldigt gulligt.

När ni låter er känna dessa känslor kommer ni ihåg hur det verkligen är att vara ni. När ni tillåter er själva att relatera till något med en känsla av total möjlighet, då är ni vidöppna. Ni definierar inte saker genom att begränsa dem med någon uppfattning om vad det är, vad det har varit och vad som inte är möjligt. Ni får känna härligheten av ert väsen! Den otroliga styrka och självförtroende, renheten av fokus och medvetenhet som sköljer över och genom hela skapelsen med den rena potentialen genom alla de olika sätt som ni existerar.

Vi vill att ni ska komma ihåg hur detta är och vi vill att ni ska hitta den del av er själva som startade något nytt i det förflutna med denna typ av friskhet och öppenhet och återkoppla till denna del av er. Ni kanske är mitt upp i något just nu, men detta något skapar plattformen för en ny början.

Idag styr vi era ögon till livets horisont som materialiseras fram för er och på grund av allt som ni omformar i denna erfarenhet talar vi om detta för att förbereda er så att ni kan hälsa den nya gryningen av denna nya början på ett annat sätt.

Många lämnar planeten dessa dagar. Ni kanske har märkt det. De vill ha en helt ny start och de av er som stannar, vill på en väldigt djup nivå ha en ny början som har betydligt mer slagkraft än vad nystarter har haft någonsin tidigare. Det finns nivåer för att skapa detta. En del av att stärka denna utveckling att till fullo utvecklas är att erkänna att ni är mitt upp i att skapa en helt annan och väldigt ny start för er själva i att möta och arbeta med den äkta närvaro som ni har varit.

Er äkta närvaro blir mer bekant för er. Expansionskraften i detta och konsekvenserna av er fullständiga perfektion håller på att sjunka in, och detta förändrar ert energisystem.

 

Ni återjusteras för att anpassas till dessa förändringar. Ni återser skapandet av ert energisystem från allt högre perspektiv av ljus och när ni gör det skapar ni oändliga nya starter. Det är viktigt att erkänna och omfamna dem.

Bara för att dessa starter upprepas, då de kommer i vågor, minskas inte deras skönhet eller deras gåvor till er på något sätt. Vad vi egentligen talar om här, är att lära sig orientera till vad som kommer fram. Detta är något som vi har talat om mer och mer på sistone, att lära sig vara medveten om er egna process av utveckling.

Vi har föreslagit att ni lär er mer om och att känna igen er egna kreativa process. Hur ni använder fokus för att skapa erfarenheter. Vi har pratat om att lära sig att leva av inre kunskap. Nu pratar vi om att erkänna och leva utifrån från starkt positiv förväntan av ren potential som finns tillgänglig på varje ny nivå av uttryck som ni skapar och upplever som en serie av nya starter.

Dessa nya starter liknar ett oskrivet blad som vi har talat om. Ett tankesätt av att vara helt i nuet, men det är också mer än så. Det vi talar om i dag är att känna och förstå och hålla reda på i ert medvetande var ni är i er egen process. Att känna vad som händer med er vid en given tidpunkt, så att ni kan relatera till er själva med skicklighet.

Ni upplever ett rytmisk utvecklande i mänsklig form av ert väsens energier. Det finns en process för detta uppvaknande och det vet ni. Det börjar med upphöjande. Ni möter högre energifrekvenser från en mängd olika källor. Ni känner er upplyfta. Dessa energier integreras och cirkulerar så att ni har möjlighet att möta dem så att de kan utlösa en återblick av ert energisystem eller de kan bara lätt införlivas och börja växa utifrån er. Då kan dessa nya energier som ni har fyllts av eller stött på, lätta på blockerad energi inom er. Ni börjar återjusteras. Ni släpper, eller som vi sa nyligen, laddar ur energier som inte kommer att vara en del av er nya början, er nya energimässiga homeostas (ideala tillstånd). När ni släpper dessa energier träder ni sedan in i en icke-begränsning. Ni träder fram i en äkta vidsträckthet och ni låter er närvaro, om ni verkligen är öppna och i flödet, att inte skapas från idéer i ert sinne utan att genereras inifrån. Detta är det ideala sättet att förhålla sig till ert flöde.

Med tanke på detta, var är ni just nu i er utvecklingsprocess? Vet ni?

När ni väl anländer i denna vidsträckthet, om ni kan låta det vara vidöppet så är ni i en ny början, i ett utrymme av alla möjligheter.

Om ni förhåller er till denna vidsträckthet utan skynda er att avgränsa den, kommer klarheten att ta form och uppstå inifrån utifrån er egen harmoni. Ni kommer att uppleva inspirationen och vetskapen som kommer från en utvidgad anknytning till allt som ni är.

Detta är den livsprocess som pågår hos de uppvaknande i er värld nu. Det handlar om hur allt detta börjar ta form, och hur världen och energifälten visas här som människa, planetariskt, djur, natur, det handlar om hur allt utvecklas. Det händer genom tillförsel av högre frekvent ljus till energisystemen här och allt det här händer och stöds och underlättas av jordens närhet till fotonbandet.

Ljuset överförs genom rymden av fotoner, fotoner. Och ni blir rutinmässigt och ständigt genomsyrade av kosmiskt ljus genom jordens närhet till fotonbandet. Fotoner skapar ljusets kraft som lyfter upp er värld. Ljuset skapas när energin träffar en elektron med elektromagnetisk kraft. Denna energi kan vara i form av värme eller ljus. Detta driver en elektron upp en nivå inom en energistruktur och elektronen söker precis som ni, homeostas. Den återgår till den minsta gemensamma stabila strukturen. Även ni laddar ur överskottsenergi i form av värme eller ljus. Ni har alla upplevt detta, eller hur? Gradvis så anpassar ni er, så att den minsta gemensamma stabila strukturen är en upplyft, förbättrad, uppstigen struktur. Ni anpassar er själva att existera såsom de upphöjda tillstånd ni är indragna i. Detta är levande utveckling och det genererar en oändlig ström av nya starter.

Varför pratar vi om det här? Jo, eftersom egot tenderar att ge er begränsade idéer och valmöjligheter i livet och dessa möjligheter faktiskt tenderar att minska snarare än att öka då ni lever längre, vilket är bakvänt eftersom ni alla utvecklas i kapacitet.

Varför inte bryta sig fri från allt det där? Ta ett steg utanför uppfattningarna om livet som bara kan komma från det mer begränsade, lokala perspektivet av er yttre upplevelse.

Ni gör detta genom att lära känna er egen evolutionära cykel så att ni när som helst kan veta var ni befinner er i den verkligen naturliga och mäktiga processen. Och framförallt så att ni kan förbereda er för att skickligt möta dessa kraftfulla nya starter med beredskap och öppenhet.

 

Vad händer inom er just nu?

Jag är ärkeängeln Mikael.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www-st-germain.se

 

http://www.expectwonderful.com –

Du gillar kanske också...