Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

 Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

1 Cib, 14 Tzec, 11 lk

28 oktober, 2014

 

Selamat Jalwa! (Var i evig Glädje!) Vi kommer till er i en känsla av glädje! Händelserna fortsätter att gå framåt. Tiden kommer för att framföra uttalanden tillsammans med början av ert globala välstånd. Ett flertal nationer hängivna åt att ge er ett nytt finansiellt system är redo att göra att en serie av kritiska uttalanden som för evigt kommer att förändra hur er värld använder dess många valutor. Dessutom så kommer hitintills hemliga guld och silver depåer att vara redo för att sätta er värld tillbaka på en global ädelmetallstandard. Dessa händelser kommer att åstadkomma en tillfällig deflation då de nya valutorna är på plats. En rättvis global handel kan på allvar starta. Dessa förändringar kommer att bana vägen för nya regeringsskick. Korrupta och ensidiga policyn från regeringar kommer att upphöra då världen återgår till en generell standard av samarbete och världsfred. Det är dags att ändra på hur världen styrs och förbereda var och en av er att bli deltagare i hur er regering fungerar. Detta är bara första steget mot era många nya ansvarsområden.

 

Världen, som nu förutses av Himlen, kommer att bli fullt medverkande. Ni kommer att utbildas av era Uppstigna Mästare och av de temporära ledarna i era nationella och lokala regeringar i ett antal nya verkligheter. Dessutom kommer lagen att läggas om till civilrätt samt att troget följa intentionen och orden i er konstitution. Denna process kommer att bli både fruktsam och förvirrande för många. Denna nya epok kommer att kulminera i vår ankomst och er transformation till fullt medvetna Varelser av Ljuset. Just nu är det en kritisk tid i denna process. Världen förändras från en som styrs skoningslöst av en serie av mörka härskare till en där ni fritt och ansvarsfullt kan uttrycka er själva. I denna nya värld behöver ni bättre förstå vad som förväntas av er. Det är därför nödvändigt att en period av veckor och månader används för att assistera er i denna nya överföring av makt från de mörka till Ljuset och var och en av er.

 

Ni kommer att göras redo att bli mogna, kunniga Varelser av Ljuset, som gladeligen accepterar allt som förväntas av er. Denna process, som vi har sagt, kräver att ni anammar en hel del ny kunskap och lär er hur ni bäst använder det för att utföra undret som är ert livskontrakt. Ni kommer att få råden ni behöver för att framgångsrikt utföra detta. Universum handlar om framgång, glädje och att ära den ni är. Varje succé leder till en ny. Ni kommer att bygga upp ett tyst självförtroende och förstå hur denna process fungerar. Dessa energier driver våra många olika galaktiska samhällen. Graden av ömsesidig kärlek och respekt växer konstant. Vi vet hur varje individ fungerar för Det Större. Detta stora heliga kollektiv omfattar alla människor och alla Varelser av Ljuset. Ut ur detta kommer en gudomlig tjänst, som hjälper det Gudomliga med att utveckla den gudomliga planen för fysikalitet. Vi är djupt hängivna åt detta och kommer för att återföra er till ert sanna och naturliga tillstånd.

 

Denna förskjutning i ert medvetande är bara början. Ert nuvarande tillstånd av begränsad medvetande sänkte frekvenserna för er kropp och sinne till en extremt låg nivå. Himlen har gradvis höjt det under de sista fyra årtiondena. Ni är dock fortfarande långt under miniminivåerna som krävs. Det är anledningen till att ni behöver använda er av en Kristallkammare för att återfå fullt medvetande. Fullt medvetande gör er kunniga om Spirit och Himlens oändliga världar. Under de tre dagarna i detta levande under så kommer ni att upptäcka ert ursprung och få ta del av era tidigare livskontrakt. Ni kommer att få lära er om er Själsfamilj och varför som ni en gång flyttade till detta solsystem. Ni är här som ett speciellt kollektiv, för att ta hand om och se om Gaia och hennes många systervärldar. När detta solsystem väl är återställt kommer ni att få lära er om den fantastiska mångfald av liv som existerar inte bara i denna värld, utan också på andra vattenvärldar i detta Solsystem. Det finns mycket som ligger framför er att lära er och sköta!

 

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med många goda nyheter! Våra bundsförvanter fullbordar nu ett antal projekt som kommer att leda till distribution av fonder. För närvarande så gör de sista sändebuden från de mörka allt de kan för att blockera denna mycket viktiga och heliga process. Denna operation kommer inte att stoppas. Agarterna och våra rymdfamiljer är fullt inblandade och vänder på de hemska åtgärderna som dessa sändebud använder sig av för att förhindra leveransen av era välsignelser. Våra huvudsakliga himmelska råd är mycket nöjda med hur dessa händelser utspelar sig. Detta kommer också att leda till nytt regeringsskick, tillsammans med ett nytt välståndsorienterat finansiellt system. Dessa kommande utvecklingar kommer att hjälpa er i ett brett helande av Gaia och era olika samhällen. Vad som kommer härnäst är för oss att sätta samman och sedan ge er ett antal specifika lektioner angående de nya verkligheterna. Detta kommer att sätta scenen för ett antal kommande händelser.

 

Dessa kommande händelser kommer att innehålla ett globalt avslöjande av inte bara vår välsignade rymdfamilj, utan också ett fullt avslöjande av den Inre Jorden. Dessa nya verkligheter kräver att ni öppnar era hjärtan och sinnen till en helt ny bild av ert levande hem, Gaia. Den Inre Jorden är hemmet för Agartha och dess huvudstad Shamballah. Många religiösa samfund har länge vetat om Agartha och hur Anunnaki och deras jordiska undersåtar hemlighållit dessa verkligheter från mänskligheten på ytan. Avatarerna som Agarterna har skickat till er banade vägen för oss att finna en trygg skyddsplats i dessa härliga länder. När vi väl var där upptäckte vi ett land av välsignade varelser som djupt stödde vårt uppdrag gentemot er. För att hjälpa i detta uppdrag skickade Agarterna speciella Varelser för att utforska verkligheten i er värld och för att assistera oss då det var nödvändigt. Vi är högst tacksamma för deras agerande.

 

Tiden inför oss kommer att ägnas åt specifika handlingar för att förbereda er för starten av ett välmående och ett Ljusinriktat rike. Denna värld kommer att återförbindas med sina förfäder i den Inre Jorden och återställa direkta relationer med era spirituella och rymdfamiljer. Kom ihåg, Kära Hjärtan, själens långa mörka natt är över. Himlen säger till er att tiden för att återgå till fullt medvetande närmar sig. Denna process kommer att fullbordas med ett antal enkla steg. De inledande stegen är på gång. När dessa första steg är fullbordade anses ni som redo för första kontakt. Vi utövar dagligen speciella böner och ceremonier riktade mot en snabb framgång för dessa inledande steg. Vi ber här därför att ni nådigt fokuserar era energier tillsammans med våra för att uppnå dessa gudomliga framsteg för denna värld. Låt oss alla vara fria och välmående i detta rike! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

 

Idag fortsatte våra meddelanden. Låt detta meddelande leda till böner och ett stort fokus från er så att detta globala mänskliga kollektiv kan frigöras och motta resurserna för att utföra sitt stora öde. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...