Adama av Telos via Sharon Stewart, 16 september 2022

Adama av Telos
Via Sharon Stewart, 16 september 2022
Ni Har Redan ett Enhetsmedvetande
https://tinyurl.com/mr2xprbw
Jag: Jag vill påminna er om en sak eftersom ni verkar behöva ta ett steg tillbaka. Ni kommer inte ihåg ert galaktiska arv, uppenbarligen på grund av att förvrängning, negativitet och sinneskontroll har dolt detta faktum från vårt medvetande, och är ganska genomgripande.
Adama: Det är det.
Jag: Så jag vill påminna människor om att ni har skapat ett falskt jag för er själva, baserat på ert behov av att överleva här på Jorden. Ni är ingenting i jämförelse med den ni var innan ni kom till den här planeten.
Adama: Det är mycket riktigt. Alla människor som kom till Jorden och alla stjärnfrön har ett enhetsmedvetande. Det innebär att de är villkorslöst kärleksfulla. Men på ytan lär ni er en massa saker som tar er bort från den orienteringen och lär er ett specifikt dualitetsmedvetande. Så det här bryter ner er från er själ och minskar er själsförbindelse, och genom att göra det skapar egot ett falskt jag som det känner att det måste skapa för att överleva. Detta är det tredimensionella medvetandet, som är berövat på högre själskontakt.
Ni minns så många gånger när ni var unga och studerade andras beteende och härmade dem. Titta på barnen och se hur de imiterar vad deras föräldrar har modellerat för dem. Det är så uppenbart.
Men era svar finns inte på utsidan av er själva. De finns inom er. Alltid. Om ni har lite själskontakt. Ni får en annan inriktning och fokuserar på andra för att till exempel följa dem, när ni borde inrikta er på insidan av er själva. Det här är en totalt omvänd polaritet. Så lösningen är att göra er av med det falska jaget. Alla övertygelser ni har som orsakar er smärta måste omvandlas och förändras.
Adama: Det här är vägen för er alla, att förstå ert sanna jag och inte det jag ni skapade som svar på de lögner ni matades med. Det är så mycket som behöver kastas om, vi kan börja med er skolgång och fortsätta med världens forum. Så mycket. Ni förstår inte ens era sanna behov eller era verkliga Gudagivna rättigheter, utan människorna i den yttre Jorden lever så i mörkret. Vi har medkänsla för er men ni, precis som alla andra människor i galaxen, måste själva förstå. Vi kan lära er det vi har lärt oss och det gör vi redan, men ni måste själva göra förändringen, ingen annan kan göra den åt er. Ingen kan tvinga er.
Om ni har ont beror det på att ni lever i ert falska 3D-jag. Ni lever efter övertygelser som orsakar er smärta. Klart ni vill resa hem. Ni vet att det är bättre där, men vägen hem är genom det falska jaget. Ni måste förändra er själva för att kunna resa hem.
Adama: Ja, alla måste försöka att få tillbaka sitt galaktiska medvetande. Detta är det medvetande som skickade dem till Jorden i första hand, och för att utnyttja det fullt ut måste de förkroppsliga det och naturligtvis vara införstådda med att det kommer att finnas många fallgropar och berg att övervinna i processen.
Medvetandet som skickade er till Jorden för att hjälpa till är ett medvetande av enhet, av universell kärlek för andra. Se hur ni är nu. Älskar ni alla andra villkorslöst? Vet ni ens hur man gör? Sharon och Ivo har också diskuterat det. Att vara den medkännande observatören av liv, även de liv som försöker förtala, håna och förneka er, de som försöker utplåna ert ego, för det är vad de gör … de försöker förstöra ert ego, så i själva verket gör de er faktiskt en tjänst, men ni verkar inte se det på det sättet.
Adama: Om ni inte har några problem lär ni er inte något, eller så har ni bara lärt er att ignorera dem.
Jag: Vilket inte hjälper någon, allra minst er. Att lära sig om sig själv är roligt. Ja, ni stöter på saker som ni helst inte vill erkänna, men ni behöver inte berätta det för någon. Bara erkänn dem för er själva och Gud, och be att karaktärsdefekten tas bort. Bara sträva efter att bli bättre. Det är inte så svårt. Att återfå ert galaktiska medvetande och minnena från tidigare liv kan vara svårare. Jag tycker att en del av problemet är att vi inte har rymdskepp att flyga runt med här, annars kan jag ge det en chans, vetenskap eller inte. Det finns andra saker som är viktigare i livet på Jorden som hem, mat, umgänge och även transport till en viss grad som ni kan lära er om först, innan ni tar er an de stora ämnena.
Adama: Tack för att du tillåter denna service Sharon.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...