Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 18 september 2022

Den Arkturiska Gruppen
Via Marilyn Raffaele, 18 september 2022
Välkomna kära läsare. Lita på att allt går enligt planen även om den yttre scenen inte verkar spegla det just nu.
När uppstigningsprocessen tillför alltmer högresonant energi till Jorden, påverkar den alla eftersom alla är en andlig varelse. När individer vaknar andligt, börjar deras sinnen och hjärtan automatiskt öppna sig för nya nivåer av medvetenhet. Många börjar ifrågasätta lagar, regler, auktoritetsfigurer, idéer och vanliga övertygelser etc. som de tidigare accepterade som rätta, riktiga och till och med andliga.
Den engelska monarkens bortgång kommer att öppna vägen för nya energier och sätt att se på monarkier. Många börjar inse att konceptet med en monarki, i vilket land som helst, är en förlegad gammal energi. När allt fler människor utvecklas och börjar anamma sanningen om deras egen personliga makt, kommer behovet av monarkier, diktaturer och positioner av ”makt över” inte längre att finnas till. Men kollektivet måste sluta stödja dessa saker för att de ska kunna lösas upp i det förflutnas intighet.
Monarkier uppstod ur ett mycket gammalt trossystem. Obildade och enkla människor i det förflutna var lätta att övertala för dem som älskade makt. Eftersom de var omedvetna om sin egen medfödda andlighet, trodde majoriteten på vad de blev tillsagda, att de behövde någon starkare, bättre eller heligare för att skapa regler och lagar och tala om för dem vad de skulle göra. In i detta tomrum klev kyrkan och monarkierna ofta in tillsammans.
När kyrkans ledare upptäckte egot och de finansiella fördelarna med att ha ”makt över” andra, blev kyrkan och monarkierna allt mer makthungriga och krigiska. Istället för att vägleda dem för deras eget bästa som de förkunnade, dominerade de ofta grymt människorna genom påhittade regler och förordningar som bara tjänade dem själva, i Guds namn.
Än idag njuter många ledare i så kallade demokratiska länder av känslan att ha ”makt över” andra, att vara ansvariga och skapa lagar för dem som valde dem i första hand. Det är dags för allt detta att förändras, eftersom de nya och högre energierna av Ljus inte kommer att stödja idéerna om separation. Men eftersom medvetandet är formens substans, måste majoritetens medvetet sluta att mata energi till dessa föråldrade koncept om nya och högre sätt ska kunna manifesteras.
Kärlek, vilket inte är något annat än den verklighet som EN Gud uttrycker SIG själv i och genom oändliga variationer och former, är nyckeln som kan och kommer att låsa upp personliga och globala friheter, men kärlek måste medvetet förstås. Dualitet och separationstro har resulterat i en uppsjö av falska begrepp om kärlek, och lämnat en stor del av världen i förvirring och lidande som en konsekvens av dessa falska övertygelser.
Kaos bryter ner många gamla fysiska, emotionella och mentala strukturerna som länge har hållits på plats genom en universell tro på dem. När välbekanta strukturer börjar att falla sönder personligen och globalt, medför det en enorm rädsla och motstånd för dem som litar på dem som sitt grundläggande trossystem.
​Förändring är på väg. Var beredda på att nya och höga resonansenergier kommer att penetrera varje aspekt av världen. Det håller redan på att hända. Håll er till ert centrum, er Gudomlighet, och kom ihåg att den enda verkligheten är Gud som är närmare er än er andning. Vi har sagt dessa saker tidigare, men det behöver upprepas eftersom så många har gått vilse i dagliga dystra nyheter och världsaktiviteter. Kom ihåg att när ni fastnar i den tredimensionella scenen vidmakthåller ni den, därför att medvetandet är formens substans.
​Medvetandet är dörren till all manifestation, bra eller dålig, eftersom medvetandet uttrycks som form. Gudomligt Medvetande är det enda medvetandet, men det som jag håller som sanning och verklighet i mitt personliga medvetande (som är det Gudomliga Medvetandet individualiserat), skapar jag automatiskt.
​Den intellektuella kunskapen om sanningen kan inte manifestera sig utåt, vilket ofta skapar förvirring hos seriösa sanningssökare som tror att man kan det. Intellektuell kunskap är bara det första steget.
​Sanningen måste bli ett realiserat medvetandetillstånd innan det kan manifesteras utåt, eftersom medvetandet är den kreativa substansen. Exempel – ni skulle inte ens överväga att gå in i en affär och stjäla, för ni har en medvetenhet om ärlighet. Men det finns de som intellektuellt vet är det är fel att stjäla, men som inte kan motstå frestelsen därför att ärlighet ännu inte finns i deras medvetandetillstånd. Undersök vad ni fortfarande tycker är sanning eller verklighet i ert medvetande. När problem uppstår fråga er själva: ”Vad tror jag det är som visar sig på det här sättet, eller gör att jag känner så här?” Börja att ändra er uppfattning om det.
​Medvetandet är INTE intellektuell kunskap. Medvetandet är essensen av din evolutionära status, det som är du, ditt väsen, ditt liv. När du utvecklas och går djupare in i din tro kan ditt medvetande, som är ditt Gudomliga Medvetande individualiserat, mer fullständigt uttrycka SIG själv. Du kan aldrig få visdom, kunskap, frid, harmoni etc. eftersom dessa egenskaper redan är fullt närvarande i ditt medvetande.
Frigörandet är en process där man avlägsnar lagren av falskhet från sitt medvetande, som har formats över tid genom många livstider som har levts i en tredimensionell energi. Varje person har olika typer av lager, en del tjocka, några tunna och vissa tätt fastklistrade. Processen med att ta bort dessa lager kan vara och är ofta mycket smärtsam, eftersom individer blir vana vid och bekväma med sina skapelser. En intensifierad frigöringsprocess pågår just nu.
Låt alla era vackra bubblor spricka, kära ni, och ni kommer att upptäcka att en helt ny värld existerar utanför dem.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...