Adama via Genoveva Coyle ,7 september 2017

Adama via Genoveva Coyle

7 september 2017

Tillåt oss ge er verktygen att mer behagfullt gå genom dessa övergångstider, att snabbare omvandla det gamla och som gåva ge er framtidens verktyg.

Hälsningar, mina allra käraste! Jag är Adama från Telos, Hög Präst av den Lemuriska Staden av Ljus, Telos, och jag kommer idag med min kärlek och frid, min klarhet och balans, för mycket händer i er värld i dessa tider av snabb förändring och omvandling.

Jag inbjuder er att gå in i en kort meditation för att slappna av, och sedan inandas det turkos-blå-gröna ljuset, pinglande av gnistor av silver och guld, och se er själva flöda genom denna vortex och portal av ljus för att hälsa på oss i Ljusets Stad Telos på insidan av det magnifika Mount Shasta.

Era bröder och systrar, Lemurierna, som lever på jordens insida, är ivriga att få kontakt med er, att med er dela deras visdom och vetande. De vill hålla era händer i uppskattning av det hårda arbete ni utför i de svåraste av förhållanden.

Vi vet att ni längtar efter ert verkliga hems frid och klarhet, där alla är förbundna i kärlek, där era hjärtan spelar kärleksvisor och prisar Moder och Fader En, och till alla era bröder och systrar, flytande och flödande i kärlek av den Ende. Ni minns känslan och saligheten i anslutning och sammansmältning till enhet när ni är tillbaka hemma, såväl som det mer normala livet i de andra dimensionerna och verkligheterna där det bara finns glädje och samarbete med alla varelser och skapelse, och där det inte existerar bekymmer eller rädslor att på något sätt skadas.

I dessa dimensioner lärs lektioner frikostigt av mästarna, och studenterna är ivriga att orientera sig med den kunskap och visdom som kärleksfullt ges dem. Det finns ingen tidsgräns för att ta in visdomen och det praktiska i de Universella Lagarna, för det sätt på vilket universum fungerar kan extremt lätt visualiseras, och processen av samskapande är mycket tydlig eftersom manifestation kommer omedelbart.

Och här är ni, nedsänkta i dessa täta och turbulenta energier av den tredje och fjärde dimensionen, och måste hålla ett stadigt tag om den kärleksfulla höga vibrationen av den femte dimensionen och bortom, och håller ljuset högt så att alla kan se lögnerna och den nuvarande galenskapen, det som är falskt och av illusionen. Det ljus och den gnista ni är attraherar många välkomna och ovälkomna till er.

Det finns också många som är lika, som hjälper och stärker ert ljus från marknivån, de som fyller era hjärtan med kärlek och försäkran om att ni inte är ensamma i denna värld av synbar separation, långt hemifrån. Men det finns också många som ser vad ni är, som är skräckslagna över de förändringar ni så snabbt för in bara genom att låta ert ljus skina starkt och vara den kärlek ni är. Eftersom de inte är villiga att släppa sin bekvämlighet och sina skuggor, försöker de dra ner er och stänga av, eller åtminstone tillfälligt sänka, ert ljus.

Det är därför vi är här för att inbjuda er att komma och sitta med oss, för att ge er styrka och ryggrad, att påminna er om att ni inte är ensamma och att ni redan är Hemma.

Ert hjärta är en portal och inkörsport till vår Stad av Ljus och ni är redo att komma genom närhelst ni vill för att ta er plats av ära bland alla oss, och att komma ihåg den ljusa framtid vi redan format och byggt.

Ni har rest extensivt och healat det förflutna, och ni har tagit hem till ert hjärta alla era förlorade delar och partiklar – stora och små – som var kvarlämnade på grund av traumatiska upplevelser i tidigare livstider. Ni har slutligen återställts från den djupa smärta som orsakades av den Lemuriska världens fall. Ni har rensat ut mer inifrån och har expanderat oerhört. Ni är nu redo att föra in aspekterna av era ljusa och framtida själv. Ni är redo att förankra mer och mer av undren i Städerna av Ljus in i er nuvarande värld.

Kom med oss käraste bröder och systrar, låt oss ge er verktygen att behagfullare gå genom dessa övergångstider och att snabbare omvandla det gamla, och ge er framtidens verktyg.

Som alltid ger det mig stort nöje att komma och tala med detta forum av ljusa bröder och systrar.

Till nästa gång, farväl.

 

Source – Channel: Genoveva Coyle

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...