Arkturierna via Daniel Scranton, 8 september, 2017

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada få kontakt med er alla.

Vi har börjat att lägga märke till de skiftande energierna som existerar inom er solar plexus chakra. Dessa skiftningar är ett resultat av era senaste sol-aktiviteter. Solar plexus är er interna sol. Det är den del av er som strålar ert ljus, det unika som ni bär på. Det är er kraft och självsäkerhets centra.

Och er sol har skickat er mer av sin energi, vilket i sin tur aktiverar solar plexus. Detta kan få fart på saker och ting på många sätt. Ert solar plexus chakra är också ansvarigt för att ge er känslan av identitet och er identitet är förbundet med ert ego. Nå, egot är inte något dålig. Ni har alla behövt det för att ge er den erfarenhet som ni har haft, men samtidigt blir ni nu era högre jag.

Så er identitet skiftar, då ni mer och mer blir den ni är, och då ni vet att detta är en sanning i er verklighet så finns det inget som någon, inklusive er själva, kan ta ifrån er. Och det är viktigt för ert ego att förstå. Ert ego sveps inte åt sidan till förmån för ert högre jag. Ert ego och ert högre jag går ihop, vilket ger er en helt ny identitet – en ny känsla av er själva.

Och naturligtvis så hjälper er sol. Er sol är en av de många hjälparna som ni har, och dess senaste aktiviteter har gjort ett underbart arbete med att röra upp saker och ting, vilket har fått er att ifråga sätta vilka ni är och rikta strålkastaren på de val ni gör angående er självkänsla. Vem ni är är naturligtvis mycket mer än vad ni kan göra eller har gjort.

Så, detta skifte av energier i ert solar plexus kommer att kräva att ni ser på er själva genom en ny lens. Ni uppmanas att slänga bort era definitioner av vilka ni är och vilka ni har varit. Från och med nu kan ni anamma sanningen att ni är oändliga möjligheter med vetskap om er själva på ett fysiskt sätt.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi uppskattar ha att haft kontakt med er.

 

Översättning: Per Staffan – st-germain.se

Du gillar kanske också...