Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 september, 2017

Judas Iskariot

Lördag 9 september 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag vet att det finns många tvivlare på vår jord samtidigt som det finns många troende och då menar jag inte endast de som är knutna till någon kyrka. Det finns många fler andligt troende idag, där visserligen många av dem har en tillhörighet till någon kyrka men leds av sitt hjärtas tro. De går mest i kyrkan för syns skull men i hemlighet är de visa i sin egen tro och följer sitt hjärtas röst. Det kommer att bli lättare att följa sin tro och sitt hjärta i de tider som stundar. Man kommer att kunna följa den väg som ens hjärta viskar åt en att gå utan att samhället pekar finger åt en. Det finns både bra och dåliga saker med religioner. Plockar man ut den kärlek som finns i alla religioner så är det bra. Plockar man ut den rädsla och det dömande som många religioner har idag, då är det inte så bra. Rädsla är ett styrmedel och det följs alltid av ett dömande. I den tid som vi nu går in i ska vi släppa all rädsla och allt dömande. Ni är alla lika inför Gud och är skapade till de underverk som nu håller på att växa inom er. Gud är bara ljus och kärlek och inom er finner ni den essens av ljus och kärlek som ni skapades ifrån. Det är detta ljus som växer sig starkare dag för dag. Det är detta ljus som nu har nått Jorden och påminner er om vilka ni verkligen är. Ni är Guds skapelser och ni kan inte vara annat än perfekta och kärleksfulla.

Den ljusa eran är här nu och får alltmer fäste på er Jord och i era hjärtan. Det är en underbar tid, en tid att fira och en tid att gå mer in i sig själv för att hitta alla de skatter som bor där. Ni bär alla på gåvor som nu snart kommer att slå ut i full blom. Jag är så tacksam för allt som jag ser händer på vår Jord idag. Det har vänt kära Jordbor, himlen har vänt allt till er fördel och ni kan snart njuta av er frihet och möjlighet att leva det liv som ni alltid har längtat efter. Moder Jord ruskar av sig det mest negativa och ser fram emot alla de tekniker som kommer att rena hennes vatten och hennes jord. Livet kommer åter att spira på de mest fantastiska sätt. Djur och växter som har försvunnit kommer tillbaka som genom ett mirakel. Det finns många gömmor hos Moder Jord och hon har alltid värnat om de liv som hon har skapat.

En ny era har börjat och det är underbara tider som väntar er kära barn på Jorden. Kassakistan har öppnats och kommer nu att delas ut till folket så att alla kan få njuta av det liv de lever utan oro och rädsla. Ni har lyckats kära Jordbor så arbeta nu för allas väl och ve, det är det detta överflödet handlar om. Det handlar om kärleken till ens nästa varthelst denna nästa bor på Jorden oavsett vilken färg eller religion han/hon tillhör. Ni är alla älskade och skapade av Gud och det är mångfalden som räknas. En rik och mäktig mångfald existerar på Jorden och ni är alla en del av den. Ni finns alla i det kollektiva medvetandet och ni är alla bröder och systrar med allt som existerar på Jorden. Ta väl hand om varandra nu och ge alla det som de behöver. Ni är alla ledda från hjärtat så lyssna noga på er inre röst så kommer allt att gå bra med det ni förutsätter att göra. Det goda ni ger kommer att ge snabb utdelning och sprida sig världen över, ty ljuset är med er kära barn på Jorden. Ljuset följer med er och leder er på er väg nu. I ljuset finns alla era guider och ledare och de banar vägen för er nu. I ert hjärtas ljus finns ingen rädsla och inget dömande. Allt är kärlek och godhet, ni ser det goda i människorna även när de själva inte kan se det. Följ er intuition och låt ert hjärta leda er att göra de rätta handlingarna, så kommer världen snart att bli en bättre plats att leva på för alla som just nu bebor den, detta är något som jag ser klart och tydligt idag. En ljus värld med många glada och lyckliga människor som harmonierar tillsammans med Jordens rika natur och djurliv.

Jag lämnar Er nu med stor glädje i mitt hjärta.

Judas

Du gillar kanske också...