Adama via James McConnell, 30 april 2017

Adama via James McConnell

30 april 2017

JAG ÄR Adama. JAG ÄR känd som den Höge Prästen i Telos, även om jag har många andra namn. Jag är här nu för att fortsätta det uppdrag som vi alla deltar i, att fortsätta denna utbildning, att fortsätta detta program som, tack vare er, tack vare denna grupp, ni alla som omfattas av denna grupp, tack vare er kan fortsätta framåt, fortsätta framåt med detta program som håller tidtabellen där vi nu är vid denna tid.

Som ni hört har saker och ting ökats i intensitet. Vi, som de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, de av oss i Agartha, vi är de som arbetar med er för att hjälpa denna process och att öka farten för er alla och för dem som ni arbetar med. För detta är en tid och stund ni längtat efter, som vi alla längtat efter.

Jag kommer till er som en krigare; en krigare av ljus, precis en sådan krigare av ljus och kärlek som ni var när ni kom hit för länge sedan. Ni har benämnt er själva arbetare, ljusarbetare ett tag nu. Men ni har aldrig varit ljusarbetare, ni har alltid varit krigarna. Ni kom hit för att vara det och ni tar på er denna mantel igen för som krigare går ni till handling; ni rör om, ni skapar, ni etablerar, ni förändrar många saker.

Ni har kallats nedrivare av system för det är vad ni är. Ni är de som höjer frekvensen – ni som det kollektiva ni – förstås inte bara ni men denna grupp är mycket viktig för att höja frekvensen över hela planeten. Varje gång ni genomför en av dessa meditationer påverkar ni saker. Ni påverkar frekvensen på planeten. Ni höjer vibrationerna på planeten och hos alla människor här. Det är tack vare er, kära bröder och systrar, som vi kunnat föra detta uppdrag så långt som vi kommit hittills, att sätta denna plan i verket och fortsätta att anpassa och förändra där det behövs.

Vibrationerna och frekvenserna ökar varje dag, till och med ögonblick för ögonblick. Och ni börjar mer och mer känna dessa frekvenser och vibrationer förändras, de energier som flödar genom er. Ni börjar känna mer och mer då dessa energier stiger och då de stiger märker ni mer och mer att de olika sjukdomssymptom som ni har, smärtor, värk, allt detta börjar skingras. För som ni många gånger har hört kan ni inte vara i de högre vibrationerna av kärlek och ljus och enhet och vara sjuk med smärta och värk. Det är inte möjligt.

Så det är därför vi ökar intensiteten i detta och ber er, var och en av er, att börja höja era vibrationer ögonblick för ögonblick.

Var medvetna. Medvetenheten leder till en höjning av vibrationerna. Men var medvetna och ta er i akt. Om ni känner er lite nere så höj vibrationerna. Tänk på någonting vackert. Tänk på underverken på denna planet, tänk på djuren som ni älskar, på vad som helst som ökar er vibration i den stunden, för i den stunden börjar allt att skifta. Ni börjar skifta. Ni skiftar till dessa högre vibrationer och när ni skiftar till högre vibrationer och frekvenser kommer ni närmare och närmare er egen Uppstigning.

Ni har många gånger hört att ni är nära upploppet och det är ni. Vi i den Inre Jorden, de av oss som väntat, betraktat, givit råd till er under en tid, vi har förberett för detta, för de förändringar som är på väg. Vi har förberett ett ställe där ni kan vara med oss och dit vi kan komma upp och träffa er. Dörrar kommer att öppnas till vår värld precis som vi öppnar till er värld.

JAG ÄR Adama. Jag älskar er alla. Ni rör er alla mot högre frekvenser nu. Fortsätt med det för då ni gör det åstadkommer ni stora förändringar i världen.

Må all min frid och kärlek vara med er alla.

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

Du gillar kanske också...