Brendas Blog via Brenda Hoffman, 1 maj, 2017

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 1 maj 2017

Kära Ni,

Idag är det er dag som varje dag är, tills ni lämnar jorden i denna livstid. Kanske känner ni inte som om ni har kontroll över ert liv – men det kommer ni göra. För det finns inte längre någon anledning att tro att andra kontrollerar er.

Så klart tänker ni genast på ert jobb, kyrkan, regeringen eller familjen – att det finns ’måsten’ som fortsätter i ert liv och andras.

Sanningen är att ni följer dessa ’måste’ roller för att ni tror att ni behöver det – ni har ännu inte vågat testa era gränser.

Tills nyligen undveks ni om ni inte följde reglerna som etablerats av andra. Det fanns en tid att sova, en tid att vara vaken och många ’måste’ aktiviteter att fullborda under er vakna tid. Detta är inte längre sanningen.

Ni ifrågasätter våra påståenden för ni behöver ert jobb av finansiella skäl, och någon måste ta hand om era barn, föräldrar, vänner, politiska filosofier, etc. Kortfattat, det måste finns någon typ av utåtriktat arbete för att fortsätta ert jordiska liv.

Vi skulle vilja framföra ett nytt koncept. Istället för att behöva fysiskt producera allt ni producerar, har ni försökt att använda era frekvensförmågor att fullfölja otrevliga uppgifter? Till exempel, att besluta kvällen före att ert mycket komplexa jobbuppdrag kommer att fullföljas i tid och inom budget? Eller att era barn kommer att besluta att måla imorgon, så ni har en fridfull dag? Eller att era politiker kommer att slåss inbördes tills de inte längre finns eller att de övergår till sina nya varelser?

Skillnaden mellan förra året och nu är att ni har fler förmågor – inte minst den att besluta att ta den enkla vägen. För den svåra vägen tjänar inte längre ert syfte eller någon jordvarelse. När ni visar lätthet på er väg framåt, kommer andra att vilja efterlikna er, och ni kommer att bli en sann stråle av möjligheter, av ljuset.

Det är dags att inte bara veta att ni har en ’enkel knapp’ utan att använda den också. Sluta oroa er för svårigheter och börja skapa lättare och mer glädjefyllda lösningar. Vad skulle kunna vara roligare än att komma med en enkel lösning till ett svårt problem på arbetet? Eller att ha en stilla dag för er själva?

Det är dags för er att börja testa era nya förmågor, inte minst att trycka på er ’enkel knapp’. Ni följer inte längre 3D-rädslor. Så varför känner ni behovet att fortsätta med ert dagliga slit? Trots att ni har olika filosofier och preceptioner, måste ert dagliga liv vara som det var i 3D?

Varför skulle ni fullfölja de mödosamma uppgifterna som krävs för övergången från 3D till 5D eller bortom, bara för att följa 3Ds yttre mönster som ni har gjort under eoner?

Protestera om ni vill. Skrik ut i ilska om ni vill. Ropa i vrede om ni vill – även om de handlingarna är knutna till ert 3D liv och har lite effekt i er nya värld. Det är inte längre ’stackars mig’ synsättet, utan istället, ”Jag är trött på denna roll, och jag behöver den inte längre.”

Ni är verkligen ert nya ni. Bevisa nu det för er själva genom att tillåta ert nuvarande liv att vara så lätt som det är menat att vara.

Tror ni att ni kommer att fortsätta i utåtriktad smärta trots era ansträngningar? Verkar inte en sådan tanke kontraproduktiv? Och så är det. För ni kan inte vara av 5D och bortom inom er och 3D utåt. Det är dags att göra anspråk på er totala varelse – inifrån och ut. Och det kommer ni göra.

Precis som ni gjorde anspråk på er inre varelse genom att förvänta er att den är där. Och när ni slutade att förvänta er det, fick ni stöd från andra, inklusive era vänner, på sätt som uppmuntrade er att fortsätta genom ovisshetens dimmor och över rädslans berg.

’Enkel knappen’ har alltid varit en del av er – ni tror bara inte att det är så.

Det är dags för er att återerövra er ’enkel knapp’ för ni har inte energin och inte heller intresset av att dela er varelse i en inre styrd och en yttre styrd personlighet.

Ni är en varelse med en riktning, och den riktningen är glädje.

Att falla in i studer här och där av glädje är inte den enkla vägen – det är den smärtsamma vägen. Ni är inte längre av smärta och rädsla.

Låt er själva att växa i er yttre varelse. Och börja genom att trycka på ’enkel knappen’. Allt ni behöver göra för att trycka på den knappen, är att förvänta er att allt kommer att bli som ni önskar när ni önskar det – precis som var sant för er inre varelse.

Ni tror att det var Universum, era änglar, guider, och högre själv som skiftade er inre varelse med lite hopp och några drömmar från er och era vänner. Sanningen är att entiteterna som ni precis satte ljus på, inklusive Universum, är ni. Ni är både separerade från och en del av dem. Men om ni inte önskade en förändring inom er skulle de entiteterna fortsatt att vara en separat del av er. Så är det nu.

Det är dags att göra anspråk på er totalitet. Något bara ni kan uppnå själva. Även om ni kanske tror att ni behöver hjälp utifrån er själva som ni är nu, är det inte längre sant för ni har internaliserat era guider, änglar, högre själv och alla andra entiteter som ni trycker på för assistans. Ni är dem och de är ni.

Det är dags för er att göra anspråk på er totalitet. Och första steget för att göra det att trycka på ’enkel knappen’ och veta att energierna kommer att skifta till följd av detta. Inte nödvändigtvis på första försöket, men med största sannolikhet på de följade försöken, precis som var sant när ni lärde er att älska er själva. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...