Adama via John McConnell, 1 maj

Adama

Adama, via John Mc Connell

1 Maj, 2016

”Adama”

Och jag är Adama. Jag delar inte så ofta med denna kanal. Och till er mina älskade, de i den Ihåliga Jordens Nätverk (the Hollow Earth Network), men det är dags nu att föra över dessa budskap, på grund av att frekvenserna har nått en ökad medvetenhet om att dessa saker kan föras ut. Det finns en spänning som byggs i våra områden under Jorden, en spänning som byggs. Det har byggts upp under en tid, men nu finns det en ökad intensitet eftersom vi har kommit till en förståelse, att det är dags nu att börja öppna dörrarna. Vi kommer börja mer och mer att se till att öppna dörrarna, för att föra in er, och oss ut. Det är tid nu att börja mingla mer och mer med våra bröder på ytan. De av er som har varit med oss sedan så länge, och har varit med oss i hjärtat alla dessa tusentals år nu; vi har väntat på denna tid, väntat på denna möjlighet precis som ni har varit, och dörrarna är nästan redo att slås upp. Betyder det att ni kommer att vara i Hollow Earth eller i Telos mycket snart? Kanske – det återstår att se, men det betyder att de av oss som kommer upp, vi kommer att dyka upp på ytan. Det kallas ”den stora ”uppkomsten” för oss, och vi kommer att komma upp till ytan och vi kommer att vara en del av er, och ni kommer att vara en del av oss. Och en dag snart kommer vi att knacka på er dörr och föra samman våra grupper, era varierande grupper som kommer in, och ni kommer att se dessa 8 fot, 10 fot, vad de än är, även om vi kommer att föra ner vårt fysiska uttryck lite för att möta ert. Men ni kommer att veta genom våra ansiktsuttryck, och ni kommer att veta genom vår energi, vilka vi är.

Dessa tider är säkra att komma nu – vi skulle säga snart, vi skulle säga nära förestående, men ni har blivit så vana vid dessa ord, att de har en mycket liten betydelse för er nu. Men vet att även om vi använder dessa ord, att det hela betyder samma sak. Det är inom kort att vara en del av ert uttryck och att vi kommer mycket snart att vara en del av ert uttryck, del av er kärlek, del av er förståelse. Ni kommer att känna oss precis som vi känner er nu. Vi känner var och en av er – vänligen förstå detta – ni var alla en del av Lemuria med oss, ni var alla en del av Atlantis med oss, i ett eller annat avseende. Och många av er lämnade i dessa tider, när katastroferna närmade sig stannade på skeppen, men många av er stannade också kvar. Ni stannade för att vara inne i denna utveckling, för att se detta hela vägen igenom, alla ni som frivilligt erbjöd sig, för ni stannade för att se igenom det. Och vi lovordar er, vi applåderar er nu, för alla era uppoffringar, för att vara en del av denna stora illusion, att vara en del av denna matris av illusion.

Men tiden är knapp nu, frekvenserna höjs nu och det är dags att släppa den här illusionen, för att gå bortom denna slöja, att släppa denna slöja fullständigt. Ni, alla ni, kom hit för att vara en del av detta stora skifte, ni kommer att se tillbaka på de senaste tre åren eller mer, och se på det som bara en droppe i havet. Och det kommer att ha en mycket liten betydelse för er när ni ser tillbaka på det förflutna, eftersom ni kommer att vara så involverade, så nedsänkta i glädjen, för vad dessa förändringar kommer att medföra till er och till oss alla.

All min frid och kärlek är med er alla. Adonai.

Detta är Adama.

 

 

Channeled by James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org

Du gillar kanske också...