Änglaguider via Taryn Crimi, 4 maj

TarynCrimi

Änglaguider, 4 maj 2016
via Taryn Crimi

”Ingen annan kan förstöra er verklighet”

Idag vill vi fokusera på ämnet skapande; särskilt er roll som skapande varelse. Det finns en hel del förvirring kring ämnet skapande, när det gäller medskapande och hur andra kan delta i er verklighet. Så det är vår avsikt att hjälpa till att rensa upp i förvirringen lite grand.

Som ni nu är väl medvetna om, är ni skaparen av er verklighet. Många av er gillar att välja vilka bitar av manifestationen ni är ansvarig för, och vilka ni inte är ansvariga för. Låt oss först vara tydliga, antingen är ni skaparen av allt i er verklighet, eller skaparen av ingenting. Ni kan inte vara skaparen av endast en del av den, inte mer än ni kan vara lite gravid. Antingen är ni, eller inte, och vi kan försäkra er om att ni är skaparna av er verklighet. Nu betyder inte detta att ni inte samskapar med andra i er värld men vad ni upplever och hur ni ser det, är helt och hållet ett resultat av vad ni har skapat.

Så hur skapar ni er verklighet? På detta vill vi svara, genom era tankar naturligtvis, som egentligen bara är vibrationer som ni har översatt till känslor, tankar och sedan saker. Ni har alltid möjlighet att fokusera er uppmärksamhet på något ni önskar. Ingen har kontroll över vad ni tänker, hur ni tänker eller när ni väljer att tänka det. Det är här er sanna kraft finns. Men så många av er skingrar er kraft genom att reagera på otrevliga händelser som redan har manifesterats som ett resultat av något ni redan tänkt. Låt oss ytterligare förklara denna process eftersom det är viktigt för att förstå konceptet vi delar med er. Många av er observerar ständigt er verklighet, praktiskt taget på autopilot. Ni skapar helt enkelt slumpmässigt. Ni ser något, som sedan genererar ett gensvar, och sedan skapar ni mer av det, baserat på de känslor och övertygelser ni fokuserar på. Detta är inte ett effektivt sätt att använda den kraft som ni besitter, men vi bevittnar att så många av er lever ert liv på det här sättet.

Ni förstår, som en kraftfull skaparvarelse kan ni alltid välja att fokusera er uppmärksamhet på något ni önskar. Oavsett vad som händer runt omkring er, kan ni alltid hitta tankar som känns bra i motsats till att fokusera på något som är framför er som inte tillfredsställer er. Så många av er tillbringar en stor del av ert liv med att önska er något annat, medan ni samtidigt envist fortsätter vara inriktade på de omständigheter som redan har manifesterats i er verklighet. Ni kan inte fokusera på omgivningen som ni redan har skapat, och förvänta er att få något annat. Det är inte så skapandet fungerar. Ni fortsätter att få mer av samma, eftersom det är vad ni är fokuserade på. Det är därför så ofta som mycket lite förändras under åren i så många människors liv, eftersom att ni kan inte fokusera all er uppmärksamhet på vad ni har skapat och få ut något drastiskt annorlunda.

Så hur kopplar ni bort? Hur stoppar man cykeln av att återskapa samma situationer om och om igen? Vi kommer att berätta och det är mycket enkelt. Sluta ge så mycket uppmärksamhet till allt ni redan har manifesterat i ert liv. Om ni vill ha något nytt måste ni känna, tänka, tro, fokusera på något nytt.

Vi förnekar inte att många av er har längtat efter något annat. Vi förnekar inte att ni vill ha ut så mycket mer av livet. Vi är här för att berätta att det är mer än möjligt att få allt ni vill och mer, men ni måste göra något annorlunda än vad ni har gjort för att få ett annat resultat.

Hitta tankar som känns bra, hitta tankar som trollar fram känslor av uppskattning, kärlek, lycka, frid, glädje, lycka. Det finns inte en enda levande själ som inte kan hitta tankar som känns bra. Vad ni fokuserar på kommer att expandera. Ni kan välja att fokusera på tankar som känns dåliga, som får er att känna ångest, oro eller modfälld, eller så kan ni fokusera er uppmärksamhet på tankar som känns riktigt bra. Så enkelt är det. Det är inte tänkt att vara svårt, det är inte tänkt att vara förvirrande, det är inte tänkt att vara en kamp.

När ni ser till andra för att hitta skulden i de saker som har skapats i er verklighet ger ni bort er kraft. Det är en fråga som uppstår ganska ofta när ni blir medveten om att ni är skaparen av er verklighet. Frågan är, men om jag tänker goda tankar och min partner, make, vän eller någon tänker negativt, kommer inte det att påverka resultatet av vår erfarenhet? Och på detta svarar vi, bara om ni låter det.

Ingen annan kan skapa er verklighet åt er. Om ni förblir konsekvent i er avsikt, och ert fokus är att förvänta er ett positivt resultat så kan ingenting i universum förhindra det från att manifesteras, utom ni. Ni är skaparen av er verklighet. När ni arbetar på ett projekt med någon annan eller om ni lever ert liv med någon annan och ni arbetar tillsammans, om den ena har negativa förväntningar och ni förblir orubblig i resultatet ni önskar, förväntar er och tänker, då kommer ert fokus att ge det önskade resultatet. Det betyder inte att er partner inte kommer att kunna hitta fel i ett positivt resultat, eftersom det är vad man letar efter, vad man förväntar sig därför att man är skaparen av sin egen verklighet. Men ni kommer att se det positiva resultatet i ett helt annat ljus. Det finns ett talesätt i er värld ”Man kan leda en häst till vattnet men man kan inte tvinga den att dricka”. Ni har aldrig kontroll över hur en annan väljer att uppfatta deras verklighet. Men vi kan säga detta, när två eller fler människor kommer tillsammans med en positiv avsikt och fokuserar sina krafter för att skapa ett positivt resultat, blir kraften oerhört förstorad. Så fastän ingen kan påverka resultatet av er verklighet negativt när ert fokus och förväntan är att få en positiv manifestation, kan ni alltid komma tillsammans med en positiv avsikt och vi försäkra er att kraften är enorm. Den ökar på ett explosivt sätt.

Vi hoppas att vi har varit till nytta för er på något sätt och att ni finner att det här meddelandet har varit till hjälp på något sätt.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider

Om ni har frågor till Änglarna, jag inbjuder er att boka er privatsession i dag!

Källa

Copyright © 2012-2016 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://www.Angelic-Guides.com

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...