Sananda via Ann Dahlberg, 5 maj

Jesus Sananda

Sananda

Torsdag 5 maj 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus som talar med Er idag. Det var ett tag sedan jag gick på jorden och gick igenom liknande saker som ni går igenom idag. Kampen mot mörkret är svårare i er illusoriska värld, då ni har glömt bort vilka ni är innerst inne. Jag kom till klarhet innan min undervisning för människorna började. Det var främst som lärare och förmedlare av Guds visdom och kärlek som var min uppgift på jorden. Denna undervisning skedde med stor kraft då mina andliga gåvor och vägledare var stora och kraftfulla. Detta skrämde många människor eftersom de hade svårt att se sig själva. De kunde inte se bortom, att det fanns en värld bortom den de levde i. De blev rädda för vad som skulle hända med dem, trots att det bara var kärlek som jag ville att de skulle få och uppleva inom och utom sig.

Jag hade några trogna följeslagare som förstod mitt budskap och vi delade ord och kärlek med varandra. De förde sedan mitt budskap ut i världen men även deras budskap förvanskades av rädsla för att människorna inte kunde se bortom. Bortom det liv som de levde i nu och det gjorde att de föll i händerna på dem som såg chansen till att stärka sin maktsituation. Det här har fortgått en längre tid, men nu börjar människorna se bortom det som finns runt omkring dem. De börjar vakna upp alltmer för nya möjligheter och sin egen styrka att kunna förändra sin egen värld. De börjar se bortom att det finns liv runt omkring dem både i sin egen värld och världen utanför där de bor.

Ja, det är en förändring av stora mått som har skett och detta på bara några ynka årtionden. Javisst förändring har skett successivt men på den sista tiden har allt accelererat våldsamt fort och ändå är det några som inte tycker det går tillräckligt fort. Till Er vill jag säga att tålamod är en dygd och vill ni ha med er hela mänskligheten så krävs det lite tålamod. Vi är alla olika och behöver olika tid på oss för att stiga upp. Alla som vill ska få en möjlighet att göra detta. Ni är alla så älskade och har alla så många underbara gåvor. Alla dessa gåvor behövs i den nya värld som det är meningen att ni ska bygga upp nu. Det är ett stort arbete ni har framför Er, ett stort vackert arbete som ska fyllas med all den skönhet som var och en av er kan delge den. Alla ni tillsammans kan fullgöra detta arbete med att dela med er av era mångsidiga gåvor.

Det är här världen står idag. Det är att ni ska upptäcka er själva och de gåvor som ni har. Våga se er själva och ha mod att göra det som ni känner är er uppgift. Vår Fader har givit alla en gåva som kan bidra till skönheten och mångfalden till den nya jord som ni nu bygger. Ja, kära barn, ni bygger faktiskt den nya jorden idag. Ni har påbörjat arbetet, en del har startat och andra har kommit till allt eftersom de har funnit sin gåva och sin uppgift. Hjulet har rullat igång och det kommer bara att rulla allt snabbare. Jorden befinner sig i en stor förändringsprocess just nu, så att vad ni gör, tänker och känner blir allt viktigare för ert eget liv. Inget kan längre hindra Jordens transformation. Startskottet har gått och inget kan längre hindra dess väg mot ljuset. Ni kan bara hindra er egen väg mot ljuset. Mänskligheten som kollektiv enhet är också på väg mot ljuset eftersom tillräckligt många har valt att följa det i tanke, känsla och hjärta.

Vilken väg har just Du valt? Har du inte valt så är det kanske tid att välja nu. Det behövs många för att väcka den sovande skara som är kvar. Din uppgift kan vara en del av detta. Ta allt detta till Er och vet att jag älskar Er från djupet av mitt hjärta.

All ljus och kärlek skickar jag också till Er så att ni ska få mod och hopp att följa Er väg.

 

Sananda

 

www.st-germain.se

Du gillar kanske också...